STEC/enterohemorragische E.coli-infectie

Powered By InstantAtlas™

Shiga-toxineproducerende Escherichia coli (STEC) is een bacterie die ernstige ziekte kan veroorzaken. De ziekteverschijnselen kunnen variëren van milde diarree tot bloederige diarree en in sommige gevallen acuut nierfalen. Besmetting van mensen kan verlopen via de voeding (bijvoorbeeld door het eten van onvoldoende verhit rundvlees), of door contact met besmette mest.

Een deel van de verschillen in incidentie van STEC tussen GGD’en wordt veroorzaakt door verschillen in testmethodiek van de laboratoria in de betreffende regio’s.