Over Atlasinfectieziekten.nl

Colofon

Atlasinfectieziekten.nl wordt gemaakt en onderhouden door het Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten, onderdeel van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op deze website worden interactieve kaarten en grafieken getoond op basis van het aantal meldingen van meldingsplichtige infectieziekten in Nederland. De kaarten bieden de mogelijkheid om het vóórkomen van infectieziekten in een bepaalde regio te vergelijken met andere regio’s of voorgaande jaren.

 

Wat zijn meldingsplichtige ziekten?

De meldingsplicht houdt in dat artsen en medisch microbiologische laboratoria bepaalde infectieziekten melden aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). De GGD meldt vervolgens deze ziekten aan het RIVM. De meldingsplicht is opgenomen in de Wet Publieke Gezondheid en heeft als voornaamste doel verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.

In Nederland zijn 43 infectieziekten meldingsplichtig, dit zijn onder andere ziekten die erg besmettelijk zijn en gemakkelijk verspreiden binnen de bevolking, ziekten met mogelijke internationale gevolgen en ziekten die opgenomen zijn in het Rijksvaccinatieprogramma.

Door middel van de meldingsplicht kan een (inter)nationaal infectieziekterisico of een vaccin wat niet goed werkt tijdig opgemerkt worden en kunnen indien nodig maatregelen genomen worden. Een aantal van de meldingsplichtige infectieziekten komt in Nederland niet of nauwelijks voor, terwijl anderen zoals kinkhoest, mazelen, malaria en papegaaienziekte regelmatig voorkomen.

Meer informatie over de meldingsplicht infectieziekten is te vinden op rivm.nl

Hoe wordt de privacy van patiënten gewaarborgd?

De infectieziektegegevens die de GGD aan het RIVM verstrekt zijn anoniem en bevatten geen persoonlijke gegevens van de patiënten. Meldingsplichtige ziekten die in Nederland weinig voorkomen worden niet getoond op kaarten om de privacy van de patiënten te waarborgen.

 

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De inhoud van Atlasinfectieziekten.nl wordt zorgvuldig samengesteld. Atlasinfectieziekten.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gegevens die desondanks onjuist of onvolledig zijn opgenomen. Mocht u onjuistheden signaleren, dan stellen wij het op prijs als u deze wilt melden via atlasinfectieziekten@rivm.nl.

Actualiteit en interpretatie van de weergegeven informatie

Het redactieteam van Atlasinfectieziekten.nl streeft ernaar de inhoud van de website zo actueel mogelijk te houden. De inhoud van de kaarten en grafieken wordt wekelijks geüpdatet. Een aantal van de meldingsplichtige ziekten kunnen mild verlopen waardoor niet iedere patiënt een huisarts bezoekt. Hierdoor ligt het werkelijke aantal gevallen van sommige ziekten wellicht hoger dan op de website is weergegeven. De meldingen van infectieziekten kunnen fouten bevatten en hebben daarom een voorlopig karakter. Daarnaast kunnen verschillen tussen regio’s of tussen jaren deels het gevolg zijn van verschillen in testbeleid of wijzigingen in meldingscriteria.

Tijdsbepaling van infectieziektemelding

Een melding van een infectieziekte wordt weergegeven op basis van de gemelde eerste ziektedag. Indien deze onbekend is, wordt de datum van vaststelling door het laboratorium gebruikt of de melddatum van de ziekte aan de GGD.

 

Citeersuggestie Atlasinfectieziekten.nl

Voor het verwijzen naar gegevens uit Atlasinfectieziekten.nl, worden de volgende richtlijnen gehanteerd. Gezien de website wekelijks wordt geüpdatet is het belangrijk om de datum van raadplegen te vermelden bij de verwijzing.

Verwijzingen in lopende tekst

In de lopende tekst kan als volgt verwezen worden:

(Atlasinfectieziekten.nl, [jaar raadpleging]). Bij meerdere citaties wordt het jaar van raadpleging aangevuld met een volgletter: a, b, c, etc.

Voorbeeld:
‘In 2014 kwam kinkhoest in de provincie Friesland voor bij 11,3 personen per 100.000 inwoners (Atlasinfectieziekten.nl, 2015)’.

Verwijzen in literatuuroverzicht

In het literatuuroverzicht kan als volgt verwezen worden:

Atlasinfectieziekten.nl ([jaar raadpleging] (a, b, c, etc.)), RIVM: Bilthoven, [datum raadpleging]: [URL].

Voorbeeld:
Atlasinfectieziekten.nl (2015), RIVM: Bilthoven, 30 september 2015, https://atlasinfectieziekten.nl/kinkhoest.