Shigellose

Powered By InstantAtlas™

Shigellose, ook wel bacillaire dysenterie genoemd, is een ernstige darminfectie die wordt veroorzaakt door een shigellabacterie. Er zijn meerdere types shigellabacteriën. In Nederland gaat het meestal om infecties na een reis naar het buitenland. Besmetting verloopt via contact met voedsel, water of voorwerpen die vervuild zijn met ontlasting van besmette personen.