Hantavirusinfectie

Powered By InstantAtlas™

Een hantavirusinfectie is een een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een hantavirus. Infectie leidt veelal tot griepverschijnselen. Daarnaast kunnen de nieren ontstoken zijn. Besmetting kan plaatsvinden door middel van inademing van besmette stofdeeltjes of door contact met (lichaamsvloeistoffen van) besmette muizen en ratten.