Equipe Mont Ventoux

Naam interventie Equipe Mont Ventoux
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 12-11-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

Jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar met een licht verstandelijke beperking en externaliserend probleemgedrag. De jongeren ontvangen residentiële zorg vanuit een organisatie voor zorg aan mensen met een beperking.

Doel

Jongeren die deelnemen aan Equipe Mont Ventoux laten minder vaak externaliserend probleemgedrag zien in de maand na de beklimming dan bij aanvang van de trainingen.

 

Aanpak in het kort

Jongeren die deelnemen aan Equipe Mont Ventoux, fietsen gedurende zes maanden meerdere keren per week in een groep met andere jongeren en buddy’s. Buddy’s zijn vrijwilligers die geen achtergrond in de hulpverlening hebben. De trainers (ploegleiders) zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van Equipe Mont Ventoux en hebben bij voorkeur ervaring als vrijetijdsbegeleider van jongeren met een licht verstandelijke beperking. Na maanden van trainen beklimmen de deelnemers uiteindelijk in juni gezamenlijk de Mont Ventoux in Frankrijk.

Uitvoering
Type organisatie

Equipe Mont Ventoux kan worden uitgevoerd bij organisaties die begeleiding en behandeling (zowel intramuraal als extramuraal) bieden aan mensen met een beperking. Het is niet per definitie noodzakelijk dat deelnemers in één interventiegroep zorg krijgen bij dezelfde organisatie, maar vaak is dat gezien de wekelijkse groepstrainingen wel praktisch.

Randvoorwaarden

Zowel de jongeren als de buddy’s moeten over voldoende tijd beschikken voor een goede voorbereiding. Het gaat om een periode van enkele maanden, van januari tot en met juni, waarin intensief getraind wordt (twee à drie keer per week een training van enkele uren). Daarnaast moet elke deelnemer over kwalitatief goed materiaal en kleding beschikken. Fietsgroepen bestaan veelal uit jongeren die zorg ontvangen vanuit dezelfde zorglocatie. Het is uitdrukkelijk de bedoeling een groepsgevoel te creëren waarbij alle deelnemers bijzonder zijn. Dit gebeurt onder andere door het dragen van dezelfde kleding van zeer goede kwaliteit, het fietsen op een topfiets en het verzorgen van goede catering. De deelnemers gaan samen op pad in een peloton dat uitdaagt, maar ook beschermt en ondersteunt. Iedereen gaat weg, maar iedereen komt ook terug, niemand blijft achter. Dit wordt vergemakkelijkt doordat jongeren van eenzelfde locatie zijn. Dit heeft praktische voordelen in het organiseren en plannen van trainingen, maar het bevordert ook de onderlinge band van jongeren. De vertrouwde zorglocatie zorgt daarnaast voor een veilige leeromgeving. De tijdens het traject opgedane leerpunten kunnen van begin af aan ingebouwd worden in de individuele behandelplannen, maar soms ook doorwerken in het groepsklimaat.

Materialen

De beschikbare materialen voor Equipe Mont Ventoux zijn:

- Een praktisch handboek voor trainers en buddy’s waarin het doel en de werkwijze wordt uitgelegd.

- Verschillende folders en beeldmateriaal om jongeren en buddy’s te werven

 

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 12-11-2020
Eigenaar en contact
Eigenaar Vilans
Contactpersoon Evelien Poelen, epoelen01@pluryn.nl, 088-7795037
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s