De Life Goals Aanpak

Naam interventie De Life Goals Aanpak
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 31-03-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

De interventie Life Goals richt zich op (jong)volwassenen (16+) die problemen ervaren op meerdere leefdomeinen, zoals wonen, werken en sociale contacten.

Voorbeelden van subdoelgroepen zijn: dak- en thuislozen, vluchtelingen, verslaafden, zwerfjongeren, tienermoeders, ex- gedetineerden en verwarde personen.

Doel

Het doel van de interventie Life Goals is dat deelnemers over voldoende sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en sociale contacten beschikken om zelfstandig of met ondersteuning, naar behoefte te participeren in de samenleving.

Aanpak in het kort

Opgeleide MSC’s verzorgen wekelijks sportactiviteiten en geven optioneel zes thematische sessies voor teams van deelnemers. Daarnaast organiseert Stichting Lifegoals Nederland (SLGN) jaarlijks een landelijk festival voor alle teams.

Uitvoering
Type organisatie

Een Life Goals programma wordt bij voorkeur op de accommodatie van een sportvereniging uitgevoerd. Als dit niet mogelijk is, kan de interventie ook in een sportzaal of park uitgevoerd worden.

 

Omdat er in een coalitie wordt samengewerkt, hoeft de organisatie die de accommodatie openstelt, niet per se de interventie uit te voeren. Bij de meeste programma’s is de coördinator in dienst van het lokale sportbedrijf of de sportserviceorganisatie (de uitvoerende organisatie van het sportbeleid van een gemeente). Hiermee heeft de coördinator een onafhankelijke positie tussen de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties die onderdeel van de coalitie zijn. De MSC kan in dienst zijn van ditzelfde sportbedrijf/de sportserviceorganisatie (bijvoorbeeld een buurtsportcoach) maar kan ook afkomstig zijn van een betrokken zorg-/welzijnsorganisatie of sportvereniging.

Qua zorginstellingen kunnen alle instellingen die een rol spelen voor onze doelgroep een rol spelen in de coalitie. De meest voorkomende organisaties zijn de Maatschappelijke Opvang, vormen van begeleid wonen, verslavingszorg, AZC’s (Asielzoekerscentra), DJI’s (Dienst Justitiële Inrichtingen) en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Randvoorwaarden

Organisatorisch

 • Een Life Goals coördinator wordt voor minimaal 0.2 fte vrijgesteld om het programma te coördineren.
 • Een buurtsportcoach en/of zorg-/welzijnsmedewerker wordt voor ongeveer 4 uur per week per activiteit vrijgesteld om het sportaanbod te verzorgen.
 • SLGN gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met de werkgever van de coördinator. Zij nemen daarmee de Life Goals licentie af en zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Life Goals Methodiek in de betreffende gemeente.
 • Er moet voldoende financiële ruimte zijn voor de licentie en de uitvoering.

Contextueel

 • Er moet ambtelijk draagvlak zijn. Dit uit zich onder andere in (gedeeltelijke) financiële toezegging van de gemeente en meedenken in de opzet van het programma.
 • En moeten minstens drie zorg-/welzijnspartijen geïnteresseerd zijn om mee te doen.
 • Er moet voldoende doelgroep aanwezig zijn. Uit ervaring is gebleken dat het in heel kleine gemeenten lastig is om voldoende deelnemers te werven. Dan is een regionale aanpak passender en moet er dus draagvlak in meerdere gemeenten zijn.
 • Zeker in het geval van een regioaanpak is vervoer erg belangrijk. Als deelnemers niet zelfstandig of met minimale begeleiding naar de activiteit kunnen, moet er vooraf nagedacht worden over de mogelijkheden van vervoer.
Materialen
 1. Handboek voor coördinatoren dat tijdens de opleiding wordt behandeld
 2. Handboek voor Maatschappelijk Sportcoaches dat tijdens de opleiding wordt behandeld
 3. Handboek voor het organiseren en begeleiden van Life Goals Sessies
 4. Monitor in de vorm van een webapp
 5. Communicatiemateriaal
 6. Kleding.
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 31-03-2021
Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting Life Goals
Contactpersoon Dico de Jager, dico.dejager@stichtinglifegoals.nl, 06 10 44 33 91