X-Fittt GLI

Naam interventie X-Fittt GLI
Erkenningsstatus Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 09-09-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

Volwassenen (> 16 jaar) met een matig of sterk verhoogd gezondheidsrisico op chronische aandoeningen en een BMI tussen de 25 en 40 kg/m2. De doelgroep is gemotiveerd om ondersteuning te krijgen voor het werken aan en behouden van een gezonde leefstijl.

Doel

Gewichtsreductie en blijvende gedragsverandering. Resultaten zijn o.a. afname van gewicht en middelomtrek en een verhoging van kwaliteit van leven. Dit wordt bereikt door kennis en bewustzijn van beweeg- en voedingsgedrag te vergroten, intensieve begeleiding en de verbinding van de GLI aan een beweegcentrum.

Aanpak in het kort

De deelnemer aan X-Fittt GLI is lid van het beweegcentrum als onderdeel van de interventie. Binnen het sportabonnement kent X-Fittt GLI in de eerste 12 weken van de interventie een individuele en een groepsvariant. De individuele variant houdt in dat de deelnemer zelfstandig beweegt op advies van de leefstijlcoach, binnen de mogelijkheden van het beweegcentrum, aangevuld met bewegen buiten het beweegcentrum. De groepsvariant houdt in dat de beweegmomenten wekelijks in vaste groepen en op vaste tijden georganiseerd worden.

Uitvoering
Type organisatie

De leefstijlcoach consulten en de beweeglessen worden uitgevoerd in het beweegcentrum. Voorwaarde voor een succesvolle uitvoering van X-Fittt GLI is dat ‘leren gezond leven’ past bij de visie van de ondernemer. Het beweegcentrum moet minimaal beschikken over sportfaciliteiten zoals een ruimte waar groepstrainingen uitgevoerd kunnen worden en een ruimte waar deelnemers zelfstandig kunnen trainen. Voor de individuele afspraken met de leefstijlcoach moet de locatie een afgesloten kamer hebben. In deze ruimte moeten de materialen aanwezig zijn die de leefstijlcoach gebruikt voor de fysieke metingen. X-Fittt GLI wordt uitgevoerd onder leiding van de leefstijlcoach. Het beweegcentrum levert de beweegprofessional die de groepslessen geeft, en faciliteert het individuele sporten. De leefstijlcoach is in dienst van de interventie eigenaar of van het beweegcentrum en beschikt over een X-Fittt GLI licentie. 

Randvoorwaarden
 • Overeenstemming op missie tussen interventie eigenaar, ondernemer en leefstijlcoach; 
 • X-Fittt GLI wordt uitgevoerd in een beweegcentrum; 
 • De leefstijlcoach bevindt zich in het beweegcentrum; 
 • De leefstijlcoach beschikt over een X-Fittt GLI licentie; 
 • De leefstijlcoach onderhoudt nauw contact met huisartsen; 
 • De ondernemer heeft een overeenkomst met de interventie eigenaar; 
 • De leefstijlcoaches en beweegagogen hebben de training voor X-Fittt GLI voltooid; 
 • De deelnemer ondertekent een deelname overeenkomst en een lidmaatschap overeenkomst met het beweegcentrum; 
 • X-Fittt GLI wordt volgens de handleiding uitgevoerd (voorbereiding, uitvoering, en evaluatie); 
 • De fysieke metingen worden per deelnemer door dezelfde leefstijlcoach, met dezelfde apparatuur en op dezelfde manier uitgevoerd. 
 • Kwaliteitsbewaking.  

 

Materialen

Materialen voor deelnemers zijn een informatieboekje en de X-Fittt app. Voor leefstijlcoaches en beweegprofessionals zijn onder andere een handboek, protocol, trainingshandleiding en formats voor dataverzameling bij deelnemers beschikbaar. Voor het werven van deelnemers zijn flyers en voorbeelden voor reclame (digitaal, print) beschikbaar.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 09-09-2021
Oordeel commissie

X-Fittt GLI bevat en onderbouwt alle aspecten van een gecombineerde leefstijlinterventie. De duidelijke organisatie en rolverdeling maakt het programma goed uitvoerbaar en biedt perspectief op brede implementatie. Door een keuze te maken uit diverse thema’s is het programma op maat te maken.

De toekenning ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’ betreft de uitkomstmaten gewicht/BMI en middelomtrek. Aanvullend onderzoek is nodig voor inzicht over de effecten op kwaliteit van leven en de gedragsdoelen.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

Uit de effectevaluatie blijkt dat X-Fittt GLI een aanzienlijke gezondheidswinst boekt. Bij 217 deelnemers van pre X-Fittt GLI is na twee jaar het gewicht (-10,6 kg) en buikomtrek (-9,7 cm) significant gedaald. Dit geldt ook voor 233 deelnemers X-Fittt GLI gestart in 2019. Gewicht (-5,8 kg), BMI (-2,0 kg/m2) en buikomtrek (-5,9 cm) zijn significant afgenomen. Kwaliteit van leven (gemeten met de EQ-5D) steeg significant.

Uit de procesevaluatie blijkt dat de deelnemers bereikt worden en gebruik maken van de mogelijkheid om te blijven sporten, hetgeen bijdraagt aan behoud van gedragsverandering. Na een educatieve bijeenkomst verwijzen de huisartsen patiënten eerder door.

Eigenaar en contact
Eigenaar Formupgrade
Contactpersoon Jasper van Amstel, jaspervanamstel64@gmail.com, 0657320111
Marloes Makkink, marloes@formupgrade.nl, 0626565264
Verwijzingen
Interventieoverzichten