Lang Leve de Liefde Mbo-digilessen

Naam interventie Lang Leve de Liefde Mbo-digilessen
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 24-09-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

LLL Mbo-digilessen is bedoeld voor studenten van mbo-leerniveaus 2 en 3. Docenten van alle opleidingen van leerniveaus 2 en 3 kunnen de lessen inzetten.

Doel

LLL Mbo-digilessen heeft als doel om jongeren, van niveau 2 en 3 van het mbo, te ondersteunen in het maken van gezonde en verantwoorde keuzes met betrekking tot liefde, relaties en seks.

Aanpak in het kort

LLL Mbo-digilessen bestaat uit vier online lessen die alle een ander onderwerp belichten: 1) Liefde, relaties & seks; 2) Veilig vrijen & soa’s; 3) Condooms & andere anticonceptie; en 4) Onbedoelde zwangerschap. Studenten zijn ongeveer 30 minuten bezig om zelfstandig één les op hun laptop of tablet af te ronden. De docent introduceert de les en sluit deze af. In iedere les zijn verscheidene thema’s opgenomen, die zijn verwerkt door middel van verschillende lescomponenten zoals filmpjes en quizvragen. De docent introduceert de lessen en sluit deze af. LLL Mbo-digilessen is ontwikkeld op basis van een ontwikkelingsprotocol voor interventies genaamd ‘Intervention Mapping’ (Bartholomew Eldredge et. al., 2016).

Uitvoering
Type organisatie

Het lesprogramma is ontwikkeld voor gebruik op niveau 2 en 3 van het mbo. Studenten kunnen de online lessen zowel thuis als op school uitvoeren, zolang zij beschikking hebben over een laptop, pc of tablet met internetverbinding en geluid (in de klas oordopjes of een koptelefoon). De docent kan de introductie en afsluiting in de klas of door middel van een video conference overbrengen.

Randvoorwaarden

Verzorgen van digitale voorzieningen

Voor uitvoer van de lessen is het van belang dat studenten de schikking hebben over een individuele computer, laptop of tablet met een goede internetverbinding. Daarnaast is voor het afspelen van de filmpjes geluid (en daarbij oordopjes of koptelefoons) noodzakelijk.

Creëren van een veilige sfeer

Voor de introductie en afsluiting van de lessen is een veilige sfeer van belang. Docenten kunnen uitleggen waarom de lessen belangrijk zijn en eventuele zorgen wegnemen. Wanneer zij benadrukken dat het belangrijk is om in een veilige sfeer over deze onderwerpen te kunnen praten, kunnen ze studenten aanspreken op onveilig of respectloos gedrag. De docentenhandleiding en de website beschrijven hiervoor handige tips. Daarnaast moeten studenten een gevoel van privacy hebben wanneer zij met de online lessen aan de slag gaan. Het is daarom van belang dat iedereen de lessen zelfstandig uitvoert.

Voorbereiden van betrokkenen op school

Een docent kan aangeven dat studenten met vragen of problemen omtrent seksualiteit, relaties en zwangerschap voor een gesprek terechtkunnen bij de docent zelf, de zorgcoördinator, de studieloopbaanbegeleider of de schoolmaatschappelijk werker. Hiervoor is het nodig dat de collega’s op school op de hoogte zijn van het feit dat deze lessen gegeven worden. Eventueel kunnen docenten de studenten ook wijzen op Sense-spreekuren in de regio.

Materialen

LLL Mbo-digilessen bestaat uit vier online lessen, een docentenhandleiding, een informatieve PowerPoint-slide voor studenten en een evaluatieformulier voor docenten. Alle materialen zijn gratis te gebruiken via de website van Lang Leve de Liefde.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 24-09-2020
Oordeel commissie

Omschrijving oordeel: Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie het oordeel Goed Beschreven. Dat houdt in dat ‘Lang Leve de Liefde MBO digilessen’ voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

In 2019 is er een procesevaluatie uitgevoerd naar LLL Mbo-digilessen (Buurman, Schutte & Mevissen, 2019). Hierbij zijn interviews onder docenten (N=5), zes focusgroepen onder studenten (N=29), de hardop denkmethode onder studenten (N=8) en vier klassenobservaties uitgevoerd. In de procesevaluatie is gekeken hoe zowel docenten als studenten het programma evalueren, hoe studenten de lessen uitvoeren en hoe docenten het programma in de klas implementeren. Docenten zijn positief over de alternatieve educatiestijl, de goede kwaliteit van het programma en de moderne manier van lesgeven. De lessen passen volgens docenten goed binnen het vak Burgerschap. Studenten vinden de lessen fijn om uit te voeren, voornamelijk omdat het de privacy goed waarborgt. Er verschillende aanbevelingen gedaan om de inhoud LLL Mbo-digilessen te verbeteren, bijvoorbeeld meer aandacht voor het thema seksuele diversiteit. Op basis hiervan zijn de vier online lessen en de docentenhandleiding aangepast.

Eigenaar en contact
Eigenaar Rutgers
Contactpersoon Manouk Vermeulen, m.vermeulen@rutgers.nl, (030) 232 98 09
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s