Jonge Sporthelden

Naam interventie Jonge Sporthelden
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 23-09-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

Er zijn twee doelgroepen:

  • Primair: de kinderen van 2 tot 4 jaar, aangesloten bij een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of gastouder.
  • Intermediair: de professional: pedagogisch medewerker en de gastouder.
Doel

Kinderen van 2 tot 4 jaar binnen de kinderopvang die deelnemen aan het beweegprogramma JSH verbeteren hun motorische vaardigheden. Na 12 maanden vanaf het instapmoment, met minimaal één JSH-les per week, is het kind op tenminste 75% van de beweegthema’s een bewegingsniveau vooruit gegaan. Kinderen ervaren plezier en zelfvertrouwen in bewegen tijdens het programma.

Aanpak in het kort

De pedagogisch medewerker of gastouder logt in binnen de digitale lesomgeving, bekijkt de lesstof en instructiefilmpjes. Vervolgens wordt de les klaargezet met het lesmateriaal in een daarvoor beschikbare ruimte. Na deze korte voorbereiding kan de les worden gestart. Extra ondersteuning vanuit JSH is mogelijk in de vorm van trainingen.

Uitvoering
Type organisatie

A. Kinderopvangorganisaties zoals: kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en gastouder(bureau)s.

 

B. JSH kan zowel binnen als buiten worden uitgevoerd. Een paar belangrijke randvoorwaarden:

  • De sportles wordt uitgevoerd in een vrije ruimte. Ervaring en onderzoek leert dat een ruimte van minimaal 5x5 meter voldoende is voor een kinderopvangorganisatie. Voor een gastouder geldt een minimale vrije ruimte van 2x3 meter.
  • Bijna alle lessen kunnen zowel binnen als buiten worden uitgevoerd. Ideaal is een kleine gymzaal, maar een lokaal waarbij de spullen aan de kant geschoven zijn voldoet ook prima. Buiten kan het op het plein, in de achtertuin op zowel een harde als zachte ondergrond.
  • Voor bijvoorbeeld de grondvorm ’rollen’ is een zachte ondergrond nodig.
  • De grondvormen ’klimmen/klauteren en hangen/zwaaien’ zijn alleen mogelijk op locaties waar deze situaties aanwezig zijn. Dit hebben we als ’themales‘ aangeduid.
  • JSH moet minimaal 3 keer per week op het dagprogramma staan
Randvoorwaarden

Jonge Sporthelden is vast onderdeel van het dagprogramma (minimaal 3 dagen in de week). Er moet voldoende draagvlak binnen de uitvoerende organisatie zijn. Het draagvlak zorgt ervoor dat het overgrote deel van het personeel overtuigd is van het gebruik van de methode.

Regelmaat moet ervoor zorgen dat zowel de kinderen als de leiding vertrouwd raken met de methode.

De pedagogisch medewerker is enthousiast en daagt de kinderen uit mee te doen en zichzelf te verbeteren.

Wanneer het niet loopt moet men terug kunnen vallen op een collega. In dit geval is een JSH-specialist de uitgelezen persoon om de collega weer goed op weg te helpen. Het is belangrijk dat collega’s elkaar binnen een organisatie versterken. Met een juist gebruik van alle hulpmiddelen (leskaart, instructievideo, materiaal en JSH-ontwikkelingskaart) is JSH een succes bij de kinderen en medewerkers.

Materialen

Het materiaal bevindt zich in de JSH-kit. Het gaat om: handpop Arie, pionnen, hoepels, markeerstrepen en -stippen, ballen, pittenzakjes, touw, blokken, dobbelsteen en parachute. Met het materiaal uit de kit zijn alle oefeningen uitvoerbaar. De 4 kleuren (rood, geel, groen en blauw) worden functioneel ingezet tijdens de lessen.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 23-09-2021
Onderzoek

Voor de procesevaluatie is gebruik gemaakt van registraties en vragenlijsten bij 16 ouders en 19 pedagogisch medewerkers/gastouders op 12 kinderopvanglocaties.

Sinds de start van JSH in oktober 2019 zijn er in totaal 112 kinderen en 21 pedagogisch medewerkers/ gastouders bereikt op 12 kinderopvanglocaties. Pedagogisch medewerkers/ gastouders waarderen de wijze waarop de oefeningen worden aangeboden, de materialen en de ondersteuning vanuit JSH. Zij vinden dat JSH bijdraagt aan de ontwikkeling van motorische vaardigheden bij kinderen en aan het plezier en zelfvertrouwen in bewegen (score 7,0 tot 8,8). Ouders geven aan dat hun kind door JSH merkbaar beter is gaan bewegen. Een aantal verbetersuggesties voor de uitvoering van JSH is inmiddels doorgevoerd.

Eigenaar en contact
Eigenaar Jonge Sporthelden
Contactpersoon Rene van Wieringen, rene@jongesporthelden.nl, 06-55720817
Frank van Wieringen, frank@jongesporthelden.nl, 06-22910362