Zet VetLekker op de kaart!

Naam interventie Zet VetLekker op de kaart!
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 15-06-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

Doelgroep:

 • koks van de restaurants die meedoen aan de interventie.
 • kinderen van 10-12 jaar (basisscholen, BSO’s en activiteitenpleinen) die meedoen aan de interventie.

Intermediaire doelgroep:

 • restauranthouders en personeel binnen deelnemende restaurants
 • ouders van kinderen die deelnemen aan de interventie
 • leerkrachten betrokken bij de interventie
Doel

(Gezondere) kindermenu’s op de kaart brengen in restaurants, die door kinderen en koks samen zijn ontwikkeld.’ Het stimuleren van gezond, visueel en qua smaak aansprekend voedselaanbod voor kinderen in restaurants.

Aanpak in het kort

Na een intake per koppel school-restaurant, doorlopen deelnemende kinderen de lesbrief (introductieles en gastles). Tijdens een brainstromsessie gaan de kok en kinderen met elkaar in gesprek over gezondere, smaakvolle en aantrekkelijke kindergerechten. Met deze input bereidt de kok een proeverij voor, waarbij de kinderen komen proeven en opnieuw advies bieden.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie wordt uitgevoerd binnen de setting school (bso of activiteitenplein) en restaurant. (Gast)lessen worden uitgevoerd op de scholen. De brainstormsessie kan op school of in het restaurant worden gehouden. Proeverijen worden uitgevoerd bij de restaurants.

De GGD kan als uitvoerende partij optreden, de interventie past bij een Gezonde School aanpak. Dit betekent overigens niet dat alleen gezonde scholen mee kunnen doen. De Kinderraad kan betrokken worden vanwege specifieke expertise ‘hoe de vraag van kinderen op te halen’ en eveneens nauwe betrokkenheid bij scholen. Betrokkenheid van een Hogeschool en Universiteit maakt het mogelijk onderzoek te koppelen aan het project, waardoor doorontwikkeling goed mogelijk wordt. Bovendien maakt de inzet van stagiaires het mogelijk om de lessen in de vorm van een gastles aan te bieden. Expertise op het gebied van voeding (diëtiste), communicatie, sociale media en kennis over de sector Horeca heeft ten slotte een belangrijke meerwaarde voor het projectteam.

Binnen de eerste editie was er de mogelijkheid tot het raadplegen van een extern culinair adviseur of voedingsdeskundige. Deze mogelijkheid blijft behouden al bleek er tot nu toe weinig behoefte te bestaan.

Randvoorwaarden

Werkgroep/projectteam

Het projectteam zorgt voor duidelijke afspraken over de taken, rollen en de logistiek van de interventie.
Betrek partijen in het projectteam met kennis er ervaring over communicatie, kinderparticipatie, voeding (zo mogelijk een HBO opleiding voeding en diëtiek of anders een voedingsdeskundige of diëtiste), sleutelpersonen vanuit horeca en zo mogelijk een universiteit. Het projectteam VetLekker in Nijmegen bestaat uit leden vanuit Kinderraad, RUMC, Kidsproof, communicatiemedewerker, HAN en GGD.

Zorg dat helder is wie opdrachtgever is en bij wie de projectcoördinatie is belegd.
De projectleider kan werkzaam zijn bij een GGD. In Nijmegen worden vanwege de verbinding met groen, gezond en in beweging en het Lokaal Preventieakkoord besluiten en de voortgang besproken in het procesteam van groen, gezond en in beweging. Zij zijn opdrachtgever van dit project. De procesteamleden zijn afkomstig vanuit Gemeente Nijmegen, Radboudumc, Radboud Universiteit, GGD, HAN.

Voldoende menskracht om de interventie uit te voeren, met tenminste een vast projectteam.

In dit geval 6 vaste leden en aangevuld met laatstejaars studenten HBO van voor project relevante opleiding (voeding en diëtiek) en een WO student. Bij een uitvoering van een editie met 10 scholen en 10 restaurants. Gaat het hierbij om tenminste 2 HBO studenten en 1 student WO. De projectgroep komt circa maandelijks bijeen, tijdens de 2 maanden net voor de uitvoering tweewekelijks.

Draagvlak voor de interventie vanuit (lokale) betrokken organisaties, scholen en restaurants.
Draagvlak is belangrijk vóór, tijdens en na uitvoering van de interventie. Een persoonlijke benadering en laagdrempelig contact -meteen vanaf werving tot na uitvoering- met scholen, restauranthouders en koks is van belang. Heldere communicatie over het project en de beschikking hebben over goede communicatiemiddelen (oa flyer, website) helpt hierbij. Tijdens de intake wordt het project stapsgewijs doorgesproken en worden de wensen en verwachtingen van het restaurant en de school besproken.

Budget voor menskracht (projectteam) en (communicatie)materiaal

Zie paragraaf kosten. Wanneer een school dit project uitvoert zonder verdere projectcoördinatie, dan vraagt dit meer ureninzet van de school zelf (zorgen voor contact en afspraken met restauranthouder en voedingsdeskundige over brainstormsessie, uitvoering lesbrief en aanwezigheid bij proeverij. In dat geval zijn materiele kosten beperkt tot levensmiddelen bij gastles.

Materialen

Materialen voor de uitvoering van ‘Zet VetLekker op de kaart!’ zijn:·

 • Uitnodiging scholen
 • Wervingsmateriaal restauranthouders
 • Lesbrief voor de scholen
 • Handreiking voor de restaurants
 • Criteria voor de koks
 • Document Intake
 • Lesbrief en Gastles
 • Document Brainstormsessie
 • Document Proeverij
 • Scoreformulier Proeverij

Aanvullend wordt per editie een communicatieplan opgesteld en zijn er communicatiematerialen beschikbaar

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 15-06-2021
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een themainstituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie opnieuw het oordeel Goed beschreven. Dat houdt in dat 'Zet Vetlekker op de kaart' voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

VetLekker is een uniek en creatief concept waarmee kinderen aan de slag gaan met gezonde voeding in een andere fysieke omgeving dan eigen gezin en huis. Kinderen worden zich bewust van de verleidingen buitenshuis die van invloed zijn op het maken van een gezonde keuze

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

Kinderen hebben aardig wat kennis van de voor- en nadelen van (on)gezond eten en gerechten, maar eten het liever gezond wanneer het op een leuke manier wordt gepresenteerd (Bevelander, 2019). Belangrijk hierbij is: maak maaltijden samen met kinderen, gebruik grappige namen, presenteer korte informatie over de oorsprong van de maaltijd, presenteer voedsel in figuren en in kleinere stukjes. De gewenste (gezondere) ingrediënten in restaurants zijn: broccoli, paprika, spinazie, sla, wortel, komkommer, tomaat, mais, noedels, brood, kip en vis (Bevelander, 2019). Geconcludeerd kan worden dat kinderen en lokale actoren betrekken bij het vergroten van de beschikbaarheid van gezondere kindermaaltijden in restaurants een effectieve manier kan zijn om eten gezonder te maken en de norm te veranderen (Bevelander, 2019).

Eigenaar en contact
Eigenaar GGD Gelderland-Zuid
Contactpersoon Bernadette Janssen, Bjanssen@ggdgelderlandzuid.nl, 06 15603148
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s