PowerMama

Naam interventie PowerMama
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 30-06-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

Hoofddoel: Deelnemers aan het PowerMama Programma bewegen tot minimaal 38 weken zwangerschap op een veilige en verantwoorde manier en na afloop van het Powermama programma (binnen 1 jaar na de bevalling) zijn vrouwen terug op niveau van voor de zwangerschap, zodanig dat ze mee kunnen doen aan regulier sport- en beweegaanbod door het hebben van voldoende kennis, fysieke en mentale fitheid en motivatie.

Doel

De einddoelgroep van de PowerMama interventie zijn de vrouwen en moeders die deelnemen aan het PowerMama Programma. Het PowerMama Programma is er voor alle vrouwen die willen sporten tijdens en na de zwangerschap en voor vrouwen die langer geleden bevallen zijn en nog zwangerschapsgerelateerde klachten hebben.

De intermediaire doelgroep van de PowerMama interventie zijn de PowerMama Coaches en de bekkenfysiotherapeuten die aangesloten zijn bij het bekkenfysionetwerk van PowerMama.

Aanpak in het kort

Tijdens de PowerMama trainingen gaan deelnemers niet alleen bewegen maar ze leren ook veel over verantwoord sporten en bewegen tijdens en na de zwangerschap. Dit wordt gedaan door tijdens de trainingen ook theoretische uitleg te geven over veranderingen van het lichaam, herkennen van ‘rode vlaggen’, bewegen in het dagelijks leven, klachten te bespreken en oplossingen te geven.

Uitvoering
Type organisatie

A: Organisatie(s) uitvoering interventie

Alle PowerMama coaches zijn gediplomeerde fitnessinstructeurs of medisch professionals. Denk hierbij aan personal trainers, CrossFit coaches, (bekken)fysiotherapeuten en verloskundigen. Zij zijn dus al opgeleid om mensen te kunnen trainen en begeleiden. Deze mensen hebben dus een vooropleiding gehad voordat zij mogen deelnemen aan de opleiding tot PowerMama Coach.
De volgende vooropleidingen worden goedgekeurd door Core Academy om mee te doen aan de opleiding:

  • Fitvak A en B

  • CrossFit level 1

  • Basisopleiding fysiotherapie

  • Bachelor verloskunde

  • NASM-personal trainer opleiding

B: Locatie uitvoering interventie

De interventie kan worden uitgevoerd op verschillende locaties afhankelijk van het programma dat gegeven wordt. Voor het functional fitness programma is het belangrijk dat er een ruime en veilige binnenruimte is. Denk hierbij aan een sportschool of CrossFit box. Er zijn materialen aanwezig waar mee getraind wordt en er zijn faciliteiten zoals een toilet en kleedruimte aanwezig.
De buitentrainingen (outdoor programma) worden buiten gegeven. Denk hierbij aan een park of andere veilige plek. In de avonduren is het belangrijk dat hier verlichting is en dat de ondergrond niet te onstabiel is. Bij de buitentrainingen wordt minimaal materiaal gebruikt, voornamelijk elastieken.


Er zijn vier verschillende trainingsprogramma’s. De programma’s zijn: PT & Small group, lifestyle, outdoor en functional fitness. Voor ieder programma zijn verschillende versies uitgewerkt. Alle programma’s volgen de opbouw die is beschreven onder ‘Aanpak’. In die trainingsprogramma’s wordt gebruik gemaakt van materialen die bij de locatie passen.

 

De gemiddelde groepsgrootte is 8 deelnemers. Door deze groepsgrootte is de PowerMama Coach in staat om iedereen (indien nodig) voldoende individuele aandacht te geven.

 

Randvoorwaarden

Organisatorische voorwaarden:

Voor de uitvoering van het PowerMama Programma is het belangrijk dat 1) de coach een actuele licentie heeft en aan de bijbehorende eisen voldoet, waaronder bv. een BHV diploma en aansprakelijkheidsverzekering, 2) de locatie veilig en geschikt is, 3) er een samenwerking is met een bekkenfysiotherapeut.

Core Academy ondersteunt deze samenwerkingen dmv het PowerMama Bekkenfysionetwerk.

Zie boven (Locatie & Opleiding) voor een uitgebreide beschrijving van de benodigde vooropleiding en de eisen t.a.v. de locatie. Deze onderdelen dragen bij aan een veilige uitvoering van de interventie.

 

Voor het behalen van de hoofd- en subdoelen is het belangrijk dat deelnemers gedurende 8 weken minimaal 1 keer per week trainen. Iedere training wordt gewerkt aan kracht, conditie, stabiliteit en worden specifieke onderwerpen behandeld die relevant zijn in deze levensfase (zie ook 1.3 Aanpak).

Verder is het belangrijk dat deelnemers actief meedoen en dat de PMC iedere deelnemer persoonlijk begeleidt en waar nodig de training aanpast.

Materialen

Voor het bijscholen van de coaches worden verschillende materialen gebruikt. Dit zijn onder andere: afbeeldingen/tekeningen, artikelen, factsheets, video’s/films, folders/brochures/flyers en lesmateriaal. Naast deze educatieve middelen gebruikt Core Academy ook specifieke inwerkdocumenten, denk hierbij aan een handleiding, een communicatieplan, een beheer- en onderhoudsplan, een draaiboek, en een implementatieplan. Al deze middelen worden beschikbaar gesteld in de digitale leeromgeving en de online community, beide platforms zijn alleen toegankelijk voor PowerMama Coaches met een actieve licentie.

Voor de vrouwen die het PMP volgen zijn er geen vastgestelde materialen. De PowerMama coaches delen de kennis mondeling tijdens de trainingen. Daarnaast delen zij allerlei kennis en informatie via digitale kanalen als e-mail en whatsapp.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 30-06-2021
Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder de deelnemers en licentiehouders van PowerMama.

Het doel van het onderzoek onder deelnemers is een goed beeld te krijgen van hoe deelnemers het PMP ervaren en waarderen en welke verbeterpunten zij hebben.

Het doel van het onderzoek onder de PMC is een goed beeld te krijgen van hoe zij de PowerMama licentie en de begeleiding vanuit Core Academy ervaren en waarderen en welke verbeterpunten zij hebben.

Het PMP wordt door de PMC en de deelnemers gewaardeerd met een 8,7. Beide groepen zijn zeer tevreden over het PMP en de trainingen. De theoretische kennis wordt ervaren als zeer prettig en duidelijk. Dit komt terug in de inhoud van de trainingen, de opbouw van het programma en de bijbehorende uitleg. Alle deelnemers gaven aan dat hun kennis is vergroot door het volgen van de PowerMama trainingen. Daarnaast gaven alle deelnemers ook aan dat ze de deskundige begeleiding belangrijk vinden. Doelstelling worden deels of helemaal behaald na het volgen van het PMP. De intensiteit is het enige aandachtspuntje dat bij sommige terugkwam.

De PMC vinden het fijn dat ze ook hun eigen creativiteit kunnen gebruiken in de trainingen. Sommige PMC volgen de programma’s helemaal op en andere gebruiken delen ervan. De hoofdlijnen worden door iedereen aangehouden. De online leeromgeving wordt vaak als naslagwerk gebruikt en wordt door de meeste maandelijks bezocht. De bijscholingen worden beschouwd als informatief, vernieuwend en zeer compleet.

Eigenaar en contact
Eigenaar PowerMama
Contactpersoon Yousra Jaddour, yousra@powermama.nl, 0648582738