Stoere Traktaties

Naam interventie Stoere Traktaties
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 23-06-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

Kinderen van het primair onderwijs, met een ontwikkelingsleeftijd van een 7-10-jarige. 

Doel

Kinderen spelenderwijs te laten ervaren hoe leuk, lekker en stoer groenten en fruit zijn. 

Aanpak in het kort

Het ‘Stoere Traktaties’ lespakket bestaat uit vier lessen, welke in een periode van vier weken door de leerkracht of stagiaire worden gegeven. Het werkboekje is hierbij de ‘routekaart’ van het project.

Alle vier de lessen zijn makkelijk inpasbaar binnen het reguliere lesprogramma en hebben een duur van circa 120 minuten.

Uitvoering
Type organisatie

Stoere Traktaties wordt klassikaal uitgevoerd op primaire onderwijsinstellingen (de basisschool en speciaal onderwijs). Schooldirectie, Intern Begeleiders, leerkrachten, stagiaires en helpende ouders spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van ‘Stoere Traktaties’. Daarnaast kunnen intermediaire netwerkpartners (zoals de GGD en JOGG) scholen adviseren bij het maken en/of implementeren van een voedingsbeleid op het gebied van gezond trakteren.

 

Randvoorwaarden

Tijdens de voorbereiding, de uitvoer en de procesevaluaties van ‘Stoere Traktaties’ gedurende de periode 2015-2019 zijn de onderstaande randvoorwaarden naar voren gekomen.

 • Voor scholen: De school/directie ondersteunt haar werknemers bij de opzet en uitvoer van deze interventie en is bereid hier uren en budget voor vrij te maken.
 • De school werkt (of gaat werken) aan een structurele implementatie van gezonde traktaties, door bijvoorbeeld de interventie te koppelen aan het voedingsbeleid op het gebied van gezonde traktaties. Hiermee concretiseert de school wat het in haar voedingsbeleid heeft staan en wordt het onder de aandacht gebracht bij leerlingen en hun ouders/verzorgers.
 • De school biedt leerkrachten de ruimte om binnen het reguliere lesprogramma tijd in te roosteren voor de uitvoering van de vier ‘Stoere Traktaties’ lessen.
 • Scholen zijn bereid om deel te nemen aan observaties en evaluaties onder leerkrachten en leerlingen.

Voor leerkrachten:

 • De leerkrachten voeren alle vier de ‘Stoere Traktaties’ lessen uit.
 • De leerkrachten zijn enthousiast en gemotiveerd om het ‘Stoere Traktaties’ lesprogramma uit te voeren.
 • De leerkrachten zijn op de hoogte van kinderen met een voedselallergie of voedselovergevoeligheid voor: walnoten, knol-, bleek- of bladselderij, en/of sulfiet.

Voor ouders:

 • Hulpouders/verzorgers zijn bereid om aanwezig te zijn tijdens de afsluitende les (4), om de leerkracht te ondersteunen bij het bereiden van het groenten en fruit.
Materialen

Het lespakket bestaat uit:

 • twee leveringen van groenten en fruit (les 1 en 4
 • lesmateriaal (werkboekjes, kaart- en bordspel en knutselspullen)
 • een informatiepakket ter voorbereiding van ‘Stoere Traktaties’
 • een informatiemap voor de ouders/verzorgers 
 • een uitgebreide docentenhandleiding en een kort instructiefilmpje
 • posters
 • animatiefilmpjes
 • een sociale media ‘toolkit’ voor deelnemende scholen
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 23-06-2020
Oordeel commissie

Omschrijving oordeel: Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie het oordeel ‘goed beschreven’. Dat houdt in dat deze interventie voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

Stoere Traktaties is een mooie praktische interventie die bij de belevingswereld van de leerlingen past. De combinatie van didactische vormen is heel sterk waarbij er voldoende ondersteuning is voor de leerkrachten.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

Bij de ontwikkeling van ‘Stoere Traktaties’ in 2015-2018 zijn zowel leerkrachten als kinderen betrokken, evenals professionals op het gebied van voeding en onderwijs (zoals Edux, kinderartsen, studenten voeding & diëtiek, etc.). In deze 3-jarige pilotfase hebben 20 basisscholen (in Breda en Venlo), 45 klassen en zo’n 1000 leerlingen deelgenomen aan het project.
De aanbevelingen die resulteerde uit de pilotfase zijn meegenomen bij het verder ontwikkelen van ‘Stoere Traktaties’. In 2019-2020 is het project gefinetuned en in een compleet nieuw jasje gestoken. AKF heeft hierbij alle bestaande lesmaterialen herzien en geprofessionaliseerd.

Eigenaar en contact
Eigenaar Aartsen Kids Foundation
Contactpersoon Annick Bezemer, annick@aartsenkidsfoundation.com, (076) 524 82 52
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s