Kwink

Naam interventie Kwink
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 08-06-2017
De interventie in het kort
Doelgroep

De doelgroep van Kwink is alle kinderen van groep 1 tot en met 8 in het primair onderwijs.

Doel

Kwink is een preventieve interventie die als hoofddoel heeft om verstorend gedrag in de klas te voorkomen en om van de klas een positieve groep te maken.

Aanpak in het kort

Kwink bestaat uit jaarlijks twintig lessen. Dat komt neer op minimaal één les van circa 45 minuten per veertien dagen; uit te breiden naar een wekelijkse les van 45 minuten. Elke les bestaat uit een vaste opbouw. Er worden verschillende werkvormen ingezet, zoals kringgesprek, rollenspel of liedjes.

Kwink sluit met de inhoud van de lessen naadloos aan bij de fases van de groepsvorming. Hierdoor krijgt een leerkracht handvatten om de groepsvorming te sturen en de klas een positieve groep laten worden.

Voorwaardelijk is dat kinderen over hun innerlijke wereld leren praten. Als hulpmiddel hierbij biedt Kwink structureel en gestructureerd emotiewoorden aan. Gedurende de acht jaren op de basisschool leert een kind 75 emotiewoorden aan en wordt het gestimuleerd deze te gebruiken.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie is bedoeld voor het basisonderwijs.

Randvoorwaarden
  • een goed werkend digibord beschikbaar hebben op het moment dat de Kwinkles gegeven wordt;
  • structureel en gestructureerd de interventie uitvoeren: 45 minuten per week;
  • de interventie gebruiken zoals door de makers wordt aangegeven (methode-integriteit);
  • schoolbrede afspraken maken over het doorvoeren van de transitiemogelijkheden waardoor generalisatie van de lesstof plaatsvindt;
  • leerkrachten die zelf een positief en goed voorbeeld geven.
Materialen

Kwink biedt twintig lessen per schooljaar aan die elk jaar nieuw ontwikkeld worden. De interventie is volledig online beschikbaar via www.kwinkopschool.nl. Met een inlogcode zijn alle lessen beschikbaar, verdeeld in onder- (groep 1, 2 en 3), midden- (groep 4, 5 en 6) en bovenbouw (groep 7 en 8). Zonder inlogcode zijn verantwoording en informatie over de interventie bereikbaar.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 08-06-2017
Interventie is beoordeeld door Commissie 3: Ontwikkelingsstimulering, onderwijs-gerelateerd aanbod en jeugdwelzijn (NJi)
Eigenaar en contact
Eigenaar Kwintessens Uitgevers Amersfoort
Contactpersoon G.G. van Midden, gervanmidden@gmail.com, 06-51318817
Wouter Siebers, W.Siebers@kwintessens.nl, 06-21146762