Samen Happie! Het stimuleren van gezonde gewichtsgerelateerde opvoedpraktijken bij ouders van jonge kinderen

Naam interventie Samen Happie! Het stimuleren van gezonde gewichtsgerelateerde opvoedpraktijken bij ouders van jonge kinderen
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 24-09-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

Samen Happie! (online tools + groepsbijeenkomsten) richt zich op ouders van jonge kinderen (2-4 jaar) met een lage SES achtergrond die interesse hebben in opvoedtips (op het gebied van eten, drinken, slapen en bewegen/schermtijd). De ervaring leert dat deze ouders meer openstaan voor groepsbijeenkomsten gericht op (gezonde) opvoeding.

Doel

Ouders te stimuleren vaker opvoedstrategieën op het gebied van eten, drinken, slapen en bewegen/schermtijd toe te passen die een gezonde leefstijl bij hun kind(eren) bevorderen om zodoende een gezonder gewicht van kinderen te kunnen bewerkstelligen.

Aanpak in het kort

Twee groepsbijeenkomsten (ieder 2 uur; 4-6 ouders; 3 maanden tussentijd) met thuisopdrachten zetten in op het aanleren van algemene opvoedvaardigheden (balans in controle en warmte) bij de toepassing van gewichtsgerelateerde opvoedpraktijken. Ook wordt ouderlijk welbevinden gestimuleerd. De app en website bieden verdiepende informatie over gewichtsgerelateerde opvoedpraktijken en ouderlijk welbevinden.

Uitvoering
Type organisatie

Samen Happie! kan worden uitgevoerd door organisaties die zich inzetten voor de gezondheid en het welzijn van jonge kinderen, zoals GGDs of kinderopvangorganisaties. In overleg met de deelnemende ouders en sleutelfiguur wordt gekozen voor een locatie die goed bereikbaar is voor de ouders. Zo kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een buurtcentrum of een peuterspeelzaal. Buiten het feit dat er een computer of laptop (incl. beamer) aanwezig moet zijn in de ruimte, zijn er geen speciale vereisten aan de locatie van de groepsbijeenkomsten.

Randvoorwaarden

Voor het gebruik van de app is een smartphone nodig met een goede internetverbinding. De app is voor iedereen met een smartphone gratis toegankelijk. Voor de website is een computer, telefoon of tablet met internetverbinding vereist.

Voor de uitvoering van de groepsbijeenkomsten zijn de volgende organisatorische en contextuele randvoorwaarden van toepassing.

Organisatorische randvoorwaarden

  • Een HBO-opgeleide professional die voldoende tijd en middelen heeft voor de uitvoering van de groepsbijeenkomsten; die is getraind; en die beschikt over de juiste vaardigheden voor de uitvoer van de bijeenkomsten.
  • Een geschikte ruimte voor de groepsbijeenkomsten (inclusief computer of laptop/beamer) in de directe omgeving van de doelgroep.

Contextuele randvoorwaarden

Beschikbaarheid van financiering en/of middelen om de groepsbijeenkomsten uit te voeren (zie hieronder voor een specificatie van deze middelen).

Materialen

De map met alle bovengenoemde materialen is hier te bekijken.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 24-09-2020
Oordeel commissie

De commissie ziet Samen Happie als een mooie, kleinschalige, interventie met mooie materialen. De commissie is te spreken over de combinatie van offline onderdelen en gepersonaliseerde online onderdelen. Er is voldoende aandacht voor de kwaliteitsbewaking. De commissie is onder de indruk van het feit dat Samen Happie maar liefst 50% van de doelgroep (lage SES) weet te bereiken. Wel vindt men de gestelde doelen vrij ambitieus in relatie tot de geringe omvang van de interventie. Ook kan de interventie steviger ingebed worden in de reguliere JGZ. Bij her-erkenning over vijf jaar is de commissie benieuwd naar de resultaten van de effectevaluatie.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Eigenaar en contact
Eigenaar Radboud University, Behavioural Science Institute
Contactpersoon Junilla Larsen, j.larsen@bsi.ru.nl, 0612653973
Levie Karssen/Carina de Kort, samenhappie@ru.nl, 0243612504
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s