Educatieve Escaperoom 'Het stopt bij jou!'

Naam interventie Educatieve Escaperoom 'Het stopt bij jou!'
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 28-11-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

Leerlingen van het primair onderwijs in de leeftijd van 11-12 jaar, groep 8. Leerlingen van het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 12-17 jaar binnen het VMBO en HAVO-VWO. Eerstejaars studenten van het middelbaar beroepsonderwijs in de leeftijd van 16-17 jaar.

 

Doel

Leerlingen leren welke impact het eigen gedrag heeft op het voorkomen van shame-sexting en oefenen, door het spelen van de escaperoom, hoe ze adequaat kunnen handelen.

Aanpak in het kort

De educatieve escaperoom ‘Het stopt bij jou!’ is zo ontwikkeld dat de leerlingen willen blijven spelen. Door het spelen van de educatieve escaperoom worden de leerlingen in staat gesteld om te leren van educatieve ervaringen, ook wel ‘immersive learning’ genoemd. Door een opgebouwde verhaallijn kunnen leerlingen verschillende fases doorlopen en is er enige vorm van autonomie voor de leerlingen. De leerlingen moeten daarnaast samenwerken om binnen de tijd de puzzels op te kunnen lossen. In kleine groepjes worden puzzels opgelost die tijdens de nabespreking plenair worden nabesproken. Na deze nabespreking vindt een groepsgesprek plaats over shame-sexting en de impact van het eigen handelen op het voorkomen daarvan.

Uitvoering
Type organisatie

De escaperoom kan op PO, VO en MBO-instellingen worden aangeboden door Weerbaar in Seksualiteit. In het schooljaar 2018-2019 hebben naar schatting 700 jongeren de escaperoom gespeeld. Naar verwachting zal dit aantal stijgen in 2019-2020. Dit komt onder andere door samenwerkingspartners te zoeken in de uitvoering, zoals bijvoorbeeld de politie of andere organisaties die zich bezighouden met seksuele vorming en social media.

Randvoorwaarden
 • De school roostert de escaperoom in.
 • De school verzorgt de communicatie richting ouders en docenten.
 • Er is overleg tussen WiS en de uitvoerende school met betrekking tot inbedding van de escaperoom in doorlopend aanbod seksuele vorming.
 • De school stelt twee lokalen beschikbaar en twee laptops.
 • Scholen hebben mogelijkheden tot het bieden van nazorg voor de leerlingen die verder willen praten of vragen hebben over sexting of shame-sexting. In de vorm van schoolmaatschappelijk werk, intern begeleiders en/of externe zorgaanbieders. Deze zijn op de hoogte van de uitvoering en inhoud van de escaperoom.
Materialen

Handleiding voor de medewerker van WiS

 • Beschrijving van de verloop van de educatieve escaperoom
 • Beschrijving van de raadsels/puzzels met aanwijzingen
 • Handleiding voor de nabespreking en het groepsgesprek

 Polsbandjes voor elke leerling die deelneemt aan de escaperoom

 • Tekst op het polsbandje: Het stopt bij jou! WiS
 • Flyer A5 formaat leerling
 • Informatie over shame-sexting

Materialen escaperoom

 • 5 telefoons, rugtassen, schoolboeken, schriften, etuis, linealen, drinkflesjes, appels, zakdoekjes, lampen, jassen, truien, vesten, materialen voor de 5 puzzels, instructiekaartjes, kaarten voor de 5 telefoons+zaklampen, verlengsnoeren e.d.

Flyer Educatieve Escaperoom Het stopt bij jou!

 • Informatiefolder voor scholen over de educatieve escaperoom.
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 28-11-2019
Oordeel commissie

Onafhankelijke beoordelaars uit de praktijk geven deze interventie het oordeel ‘goed beschreven’. Dat houdt in dat deze interventie voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

De Ecucatieve Escaperoom heeft een interactieve werkvorm die echt van deze tijd is. Hierdoor sluit de interventie goed aan bij de beleving van de doelgroep. Mooi is ook dat de interventie onderdeel is van een doorlopende leerlijn.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

Er heeft een procesevaluatie plaats gevonden (Kruyswijk, 2019). Uit de evaluatie blijkt dat de vorm van de educatieve escaperoom aanslaat bij zowel doelgroep als intermediairs. Scholen geven aan te zoeken naar een eigentijdse en toegankelijke manier om shame-sexting bespreekbaar te maken met hun leerlingen. De educatieve escaperoom lijkt aan te sluiten bij deze behoefte van de scholen. Daarnaast zorgt het activerende karakter van de escaperoom en de didactiek van het ervaringsleren voor een hoge betrokkenheid van leerlingen tijdens de uitvoering. Bijna iedere samenwerkende school heeft te maken met shame-sexting. Dit maakte de interventie relevant en urgent voor de betrokken scholen.

De escaperoom wordt door de leerlingen gewaardeerd met gemiddeld het cijfer 9 (N=522; schaal 1-10). In totaal hebben vier verschillende scholengemeenschappen de educatieve escaperoom aangeboden aan hun leerlingen. Dit zijn allemaal scholen die samenwerken met Weerbaar in Seksualiteit op het gebied van seksuele vorming. Bij drie scholengemeenschappen maakte de interventie onderdeel uit van de doorlopende leerlijn Seksuele Vorming.

Eigenaar en contact
Eigenaar Weerbaar in Seksualiteit
Contactpersoon W Kruyswijk, info@wiseducatie.nl, 0619949303
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s