Slimmer Zwanger

Naam interventie Slimmer Zwanger
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 10-09-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

Vrouwen met een kinderwens of vrouwen die zwanger zijn en hun partners.

Doel

Het verbeteren van één of meerdere leefstijlgedragingen van vrouwen en mannen vóór en tijdens de zwangerschap zodat hiermee de kans op een (gezonde) zwangerschap en een gezond kind wordt vergroot.

Aanpak in het kort

Het programma coacht deelnemers bij een gezondere leefstijl door gepersonaliseerd interventies aan te bieden in de vorm van tips, weetjes, vraag/antwoord in combinatie met een beloning. Iedere zes weken wordt een screeningsvragenlijst gestuurd waarna op de persoonlijk pagina de gebruiker de resultaten kan zien over de verbetering van de leefstijlgedragingen en welke nog meer aandacht verdienen. Deze pagina kan via email of hardcopy ook gedeeld worden met bijvoorbeeld de zorgverlener.

Uitvoering
Type organisatie

De Slimmer Zwanger coaching kan als interventie overal worden gevolgd, zolang iemand in het bezit is van een smartphone met internettoegang. Individuen kunnen zelf de interventie aanvragen. In dat geval betalen ze de factuur. Klanten van een van de Zilveren Kruis zorgverzekeraars met een plus pakket krijgen het programma vanuit de zorgverzekeraar vergoed. Organisaties kunnen activatiecodes inkopen en dit actief aan de doelgroep aanbieden. Deze organisaties zullen in contact moeten komen met vrouwen met een kinderwens, zoals verloskundigen, ziekenhuizen en consultatiebureaus. Op dit moment wordt het programma standaard aangeboden in het Erasmus MC aan alle vrouwen met een kinderwens die een consult hebben op de polikliniek Verloskunde & Gynaecologie. In het kader van eerder wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van het programma is het programma aangeboden in de regionale verloskundige praktijken, opleidingsziekenhuizen, centra voor jeugd en gezin, en voortplantingscentra. We streven naar een verdere landelijke uitrol via o.a. www.zwangerwijzer.nl, consortia Zwangerschap en Geboorte, en project BUZZ. Project BUZZ (Bespreken Uitkomsten Zwangerschap met Zwangere) omvat een project waarin bij verschillende Verloskundige Samenwerkings Verbanden (VSV’s) ervaring wordt opgedaan met waardegedreven zorg vragenlijsten, waarin Slimmer Zwanger goed zou passen.

Randvoorwaarden
  • Als Slimmer Zwanger via een (zorg)organisatie wordt aangeboden, moeten de zorgverleners het programma actief aanbieden. Dit kan door het aanbieden van een digitale link door de secretaresse tijdens het telefoongesprek voor het maken van een afspraak op het spreekuur. Tijdens de afspraak op het spreekuur kan het programma ook worden ingevuld door de patiënt en de resultaten worden gebruikt door de zorgverlener tijdens het consult. De zorgverlener moet hiervoor de meerwaarde van leefstijl en een leefstijlprogramma zien. Het programma kan worden aangeboden door gynaecologen, verloskundigen, huisartsen, verpleegkundigen, of jeugdartsen.
  • Als Slimmer Zwanger via een (zorg)organisatie wordt aangeboden, is dit een (beperkte) kostenpost voor de organisatie, omdat zij activatiecodes moet inkopen om Slimmer Zwanger gratis aan te kunnen bieden aan de doelgroep.

Materialen

Er is promotiemateriaal (visitekaartjes, flyers, banners) beschikbaar om gebruikers en zorgverleners te attenderen op Slimmer Zwanger. Het coachingprogramma zelf is een webapplicatie waarbij tips, weetjes, adviezen, vraag/antwoorden, beloningen en screeningsvragenlijsten via email worden verstuurd. Deelnemers hebben een persoonlijke pagina, waarop zij hun (verbetering in) leefstijlgedragingen over de tijd kunnen volgen en de seizoensgebonden kookrecepten opslaan.
Website: https://www.slimmerzwanger.nl/

 

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 10-09-2020
Oordeel commissie

Slimmer zwanger is een zorgvuldig ontwikkelde advies op maat e-health interventie voor zwangeren en partners. De interventie laat een duidelijk effect zien op de ‘dietary risk score (gebruik groente, fruit en foliumzuur) in een observationele studie en 2 RCT’s. Dit effect blijft behouden tot 12 weken na afloop van de interventie. Het effect op rookgedrag en gebruik van alcohol is minder duidelijk. De interventie bereikt vooral hoger opgeleiden vrouwen.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

Na de lancering in 2011 heeft ons onderzoek laten zien dat de meerderheid van de deelnemers het programma afmaakt (>65%) en dat het programma positief wordt beoordeeld. De leefstijlgedragingen van deelnemers vóór en in de zwangerschap verbeteren tijdens het volgen van het programma (30%-70%). Dit geldt ook voor subgroepen, zoals (sub)fertiele en zwangere deelnemers, deelnemers met overgewicht/obesitas en deelnemers die in een achterstandswijk wonen. Deelnemers aan het programma hebben een grotere kans om zwanger te worden (>50%). Er zijn ook al eerste aanwijzingen dat het programma kosten-effectief is.

Eigenaar en contact
Eigenaar Erasmus Universiteit Rotterdam
Contactpersoon R.P.M. Steegers-Theunissen, r.steegers@erasmusmc.nl, 0612472643
L. van Rossem, l.vanrossem@erasmusmc.nl, 010 7038923
Verwijzingen
Interventieoverzichten