OuderTeam

Naam interventie OuderTeam
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 02-02-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

OuderTeam is voor (aanstaande) ouders die een relatie hebben en samen hun eerste of volgende kind verwachten. Deelnemers zijn boven de 18 jaar en zijn de Nederlandse taal machtig. Deelname is mogelijk vanaf week 30 van de zwangerschap.

Doel

Het doel van OuderTeam is het stimuleren van een gezonde ontwikkeling van het (ongeboren) kind, door de (samenwerkings-)relatie tussen (aanstaande) ouders te verbeteren en (aanstaande) ouders voor te bereiden op (veelvoorkomende veranderingen in de transitie naar) het ouderschap

Aanpak in het kort

OuderTeam is een preventieve cursus bestaande uit vier groepsbijeenkomsten van twee uur en 20 digitale thuismodules die ongeveer acht uur kosten. De cursus start vanaf de 30e zwangerschapsweek en duurt tot vier maanden na de bevalling. Drie tot vijf stellen komen samen in de groepsbijeenkomsten die worden geleid door één of twee gecertificeerde OuderTeam-trainer(s). Op een interactieve manier worden verschillende thema’s behandeld, zoals: partnerschap, ouderschap, de samenwerkingsrelatie, de ontwikkeling van kinderen en hechting.

Uitvoering
Type organisatie

OuderTeam wordt aangeboden op een aangename locatie voor de deelnemers en trainers. De locatie dient goed bereikbaar te zijn, er dienen toiletten en koffie- en theefaciliteiten aanwezig te zijn en er dient een beeldscherm/beamer aanwezig te zijn voor de PowerPointpresentaties. Indien de bijeenkomsten online worden georganiseerd (bijv. via Microsoft Teams) dienen de OuderTeam-trainers en alle deelnemende stellen te beschikken over een computer met internetverbinding.

Na een opleidingsdag verzorgd door de ontwikkelaar, kan OuderTeam lokaal geïmplementeerd worden door zorgprofessionals die werken met (aanstaande) ouders. Dit zijn bijvoorbeeld jeugdverpleegkundigen, verloskundigen, kraamverzorgenden, maatschappelijk werkers, pedagogen en psychologen. OuderTeam-trainers kunnen werkzaam zijn bij landelijke organisaties zoals CJG of GGD, bij lokale praktijken, of kunnen zelfstandig ondernemer zijn.

Randvoorwaarden

Contextuele randvoorwaarden:

Voor een succesvolle implementatie van de cursus is draagvlak nodig binnen de organisatie voor uitvoer van de cursus. Een gemotiveerde projectcoördinator blijkt een belangrijke factor voor succesvolle implementatie van de cursus. Veder is het van belang dat de uitvoerende zorgprofessionals affiniteit hebben met de doelgroep en achter de visie van de cursus staan. Daarnaast is het noodzakelijk dat er voldoende mogelijkheid is om vanuit de organisatie met de beoogde doelgroep te werken.

Organisatorische randvoorwaarden:

  • Voldoende budget (zie Kosten op p.14)
  • Tijd van tenminste één medewerker (uren voor werving van deelnemers en coördinatie van de trajecten, uren voor de voorbereiding en uitvoering van de cursus)
  • Een ruimte voor het geven van de groepsbijeenkomsten en/of beschikbare computer en internetverbinding voor online groepsbijeenkomsten
  • Vanwege de interactieve benadering van de cursus dienen er minimaal drie ouderstellen deel te nemen aan de cursus. Om daarnaast voldoende ruimte te houden voor individuele aandacht dienen er maximaal vijf ouderstellen deel te nemen aan de cursus.
Materialen

OuderTeam heeft verschillende materialen beschikbaar voor de werving en aanmelding (o.a. website en informatieflyers), uitvoering (o.a. een trainershandleiding met uitvoerige beschrijving van alle te behandelen onderwerpen, PowerPointpresentaties voor ondersteuning van de bijeenkomsten, digitale thuismodules, informatiebladen voor ouders) en evaluatie (o.a. evaluatieformulieren voor trainers en evaluatieformulieren voor ouders).

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 02-02-2021
Oordeel commissie

De interventie snijdt een thema aan waar op voorhand niet veel ouders over nadenken, en ook misschien niet willen nadenken. De interventie draagt zeker bij aan ‘agendasetting’, creëren van bewustzijn of het geven van een realistischer beeld over het krijgen van een kind.

Beoordelaars denken dat de training, die zich baseert op een effectieve interventie, aansluit bij wat ouders willen.Professionals die de train de trainer cursus volgden, voeren deze training in hun eigen regio uit, zo is er sprake van een mooi multiplier effect!

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Eigenaar en contact
Eigenaar Hogeschool Leiden lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding
Contactpersoon Jolien Grolleman, grolleman.j@hsleiden.nl, 0642524362
Carolien Gravesteijn, gravesteijn.c@hsleiden.nl, 0715188800
Verwijzingen
Interventieoverzichten