Samen Gezond Eten en Bewegen

Naam interventie Samen Gezond Eten en Bewegen
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 14-11-2019
De interventie in het kort
Doel

Deelnemers hebben na afloop van de interventie een blijvend betere ervaren gezondheid. Een betere ervaren gezondheid wordt bereikt doordat de deelnemers een gezonder eet- en beweegpatroon hebben en ze kunnen deze beter ervaren gezondheid behouden door een vergroting van hun participatie.

Uitvoering
Type organisatie

SGEB is zo ontwikkeld dat organisaties binnen de sectoren gemeente, zorg, welzijn en sport- en beweegaanbod in heel Nederland de interventie kunnen uitvoeren. Zo kunnen gemeentelijke diensten (zoals een GGD), welzijnsorganisaties, zorginstellingen, overkoepelende sportorganisaties en sportverenigingen zijn allemaal geschikt om de organisatie van de interventie op zich te nemen. Eén organisatie binnen bovenstaande sectoren fungeert als trekker en treedt op als projectleider van SGEB. Deze projectleider zoekt samenwerkingspartners die samen kunnen en willen zorgen voor het hele netwerk dat nodig is om duurzaam gezonder gedrag te bewerkstelligen. Missende partijen kunnen worden aangevuld met behulp van een aanwezige overkoepelende sportorganisatie of gemeentelijke dienst op het gebied van sportstimulering dan wel instantie die zich inzet voor eerstelijns zorgverleners zoals een Regionale Ondersteuningsstructuur.
De interventie wordt uitgevoerd op een locatie die geschikt is voor ten minste 10 personen om tegelijkertijd te sporten. Hierbij kan gedacht worden aan een buurthuis in de wijk, een trainingsruimte in een fysiotherapiepraktijk of een andere geschikte sportlocatie in de wijk (bijvoorbeeld gymzaal of sportschool). De voedingslessen kunnen op dezelfde locaties worden gegeven, maar ook in de praktijk van de voedingsprofessional.

Randvoorwaarden

Contextuele randvoorwaarden

  • Gemeentelijke instellingen staan welwillend tegen initiatieven die bewoners naar een betere gezondheid willen brengen;
  • Investering van meet af aan in de opbouw van een goed institutioneel netwerk rond het project. Er is een samenwerkingsverband van voldoende zorgverleners, welzijnswerkers en sport- en beweegaanbieders om te werken aan die betere gezondheid van bewoners in hun werkgebied/wijk;
  • Alle samenwerkingspartners dragen bij aan de werving en follow-up als nodig;
  • In de wijk moet voldoende laagdrempelig sportaanbod met lage tarieven zijn of een buurtsportcoach/sportregisseur heeft de mogelijkheid om daarvoor te zorgen.

Organisatorische randvoorwaarden

  • Een projectleider organiseert de interventie, zoekt de juiste professionals bij elkaar en maakt gebruik van de juiste kanalen (zoals gemeentelijke organisaties en ROS). Deze professionals zien het nut in van de interventie en investeren er tijd in;
  • Het samenwerkingsverband (minimaal projectleider, communitybuilder, beweeg-, voedings- en coachprofessional) legt afspraken vast over verantwoordelijkheden binnen de interventie, volgt de introductiescholing over het gebruik van de beschikbare materialen voor SGEB.
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 14-11-2019
Oordeel commissie

De problematiek, doelgroep keuze, aanpak en toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid is zorgvuldig opgezet, actueel en helder omschreven. De inzet van ervaringsdeskundigen is een mooie toevoeging bij deze leefstijlinterventie die zich richt op vrouwen met een laag economische status.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Eigenaar en contact
Eigenaar Gezonde Leefstijl Company
Contactpersoon Meike Los, meike@gezondeleefstijlcompany.nl, 0627118040
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s