Lang Leve de Liefde Herhalingsmodule

Naam interventie Lang Leve de Liefde Herhalingsmodule
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 23-04-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

Bovenbouw van het praktijkonderwijs en vmbo basisberoepsgerichte leerweg (bb). Het lespakket kan ook gebruikt worden voor leerlingen in vmbo kaderberoepsgeleerde leerweg (kb), gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl). Leerlingen zitten in leerjaar drie of vier en zijn 15-16 jaar oud.

 

Doel

Het bevorderen van de seksuele gezondheid van jongeren vanuit een positieve insteek voor prettige, veilige en gewenste relaties en seks. Het voorkomen van soa’s en grensoverschrijdend gedrag, ongewenste tienerzwangerschap, keuze bij ongewenste zwangerschap en jong ouderschap staat centraal.

Aanpak in het kort

De Herhalingsmodule ondersteunt bovenbouw praktijkonderwijs en vmbo scholen in het geven van lessen over relaties en seksualiteit met specifieke aandacht voor preventie tienerzwangerschappen. Daarnaast wordt middels de handleiding en de implementatie strategie aandacht besteed aan beleid en signalering.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie is ontwikkeld om te worden gebruikt op scholen, in de bovenbouw van het praktijkonderwijs of vmbo bb. Het materiaal sluit aan op dit niveau.
De interventie kan eventueel ook worden gebruikt op vmbo kb, gl en tl. Het lespakket is voor deze leerlingen net zo relevant, ook al is het lesmateriaal ingestoken op een niveau qua taalgebruik en werkvormen, dat het geschikt is voor praktijkonderwijs en vmbo bb.

 

Randvoorwaarden

Voor het geven van de lessen van de Herhalingsmodule is een veilige sfeer in de klas belangrijk. In de docentenhandleiding staat uitleg hoe een docent dit kan creëren. Ook kan de website www.lesgevenindeliefde.nl docenten online ondersteunen met uitdagingen en lastige situaties waar zij tegenaan kunnen lopen tijdens het lesgeven. Daarnaast hoort er bij les één het werkblad: ’10 gouden regels’. Dit werkblad kan worden gebruikt om met elkaar in de klas regels op te stellen over hoe leerlingen met elkaar omgaan tijdens de lessen van LLL.

Daarnaast zijn er verschillende benodigdheden voor de lessen die aanwezig moeten zijn op de scholen. Om de films klassikaal af te kunnen spelen is een digibord of beamer met scherm benodigd en internettoegang. Voor andere klassikale opdrachten is een (digi)bord of flipover benodigd waarop kan worden geschreven en getekend.

Het is daarnaast het goed als de school een visie op seksuele vorming formuleert en beleid ontwikkelt om deze visie in de praktijk te brengen. Dit geeft leraren een kader waarbinnen zij kunnen handelen. Ook kunnen zij hiernaar verwijzen bij eventuele weerstanden van ouders of collega’s. In de visie kan het doel van seksuele vorming beschreven worden. Een veilige school is, naast een veilige klas, ook belangrijk.

 

Materialen

De LLL Herhalingsmodule bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Leerlingenmagazine met zes lessen
  • Docentenhandleiding, inclusief achtergrondinformatie over tienerzwangerschap, en over rechten en plichten van ouders
  • Vier films
  • Zes werkbladen en twee informatiebladen bij de lessen
  • Vier extra werkbladen en vier extra informatiebladen

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 23-04-2020
Oordeel commissie

LLL Herhalingsmodule is een planmatig ontwikkelde interventie die aansluit bij het ontwikkelniveau van de bovenbouw. De determinanten en methodieken voor gedragsverandering zijn goed onderbouwd; het preproductie-onderzoek, de pretest en de procesevaluatie maken die onderbouwing nog sterker.
Als onderdeel van het programma Lang Leve de Liefde heeft de interventie een sterke wervings- en implementatiestructuur.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

Tijdens de planmatige ontwikkeling van de Herhalingsmodule op basis van het Intervention Mapping protocol, is er regelmatig onderzoek onder docenten, leerlingen en experts uitgevoerd. Er is een pre-productieonderzoek uitgevoerd in 2015, onder docenten en GGD professionals, om te onderzoeken wat voor soort lespakket geschikt zou zijn voor deze doelgroep. In 2016 is een pre-test uitgevoerd met de eerste les van de module, om te kijken hoe dit in de praktijk beviel en wat er aangepast moest worden. Als laatste is in 2018 een procesevaluatie uitgevoerd naar de eerste versie van het pakket. Aan de hand hiervan zijn enkele aanpassingen doorgevoerd.

Eigenaar en contact
Eigenaar Soa Aids Nederland
Contactpersoon Lisette Schutte, Lschutte@soaaids.nl, 020 626 2669
Suzanne Meijer, Smeijer@soaaids.nl, 020 626 2669
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s