Back2Basics

Naam interventie Back2Basics
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 03-10-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

Back2Basics is bedoeld voor sportverenigingen. B2B richt zich in haar aanpak op verenigingsleden die desgevraagd, bereid zijn een bijdrage te leveren aan (doelstellingen van). Het gaat daarbij om alle leden van de vereniging, hieronder vallen o.a. de kaderleden, commissieleden, bestuursleden en actief sportende leden.

Doel

Doel van Back2Basics is om de betrokkenheid van leden te verhogen. Verenigingen met een hogere ledenbetrokkenheid zijn beter in staat om leden te werven, leden langdurig(er) aan de sportvereniging te binden en te betrekken en activeren omtrent het functioneren van de vereniging.

Aanpak in het kort

De aanpak gaat uit van de ‘Appreciative Inquiry’ (AI) benadering, maar dan toegespitst op de verenigingscontext. Het betrekken en activeren van verenigingsleden bij de ontwikkeling van de vereniging wordt vormgegeven aan de hand van de fases ‘verwoorden’, ‘verdiepen’, ‘verbeelden’, ‘vormgeven’ en ‘verwezenlijken en evalueren’.

Uitvoering
Type organisatie

Locatie
De interventie wordt doorgaans uitgevoerd op locatie bij de betreffende sportvereniging. Wanneer zij niet over ruimtes beschikken is de vereniging verantwoordelijk voor de ruimtes waar de bijeenkomsten plaatsvinden. Deze ruimtes dienen groot genoeg te zijn voor het aantal leden dat afkomt op deze bijeenkomsten, ook dient een beamer aanwezig te zijn.

 

Uitvoering / begeleiding van de interventie
De uitvoering wordt begeleid door +/- 100 procesbegeleiders uit het Back2Basics-netwerk met landelijke dekking. Waar nodig kunnen zij expertise van buitenaf inschakelen. Dit is afhankelijk van de gezamenlijke invulling die wordt gegeven aan het beantwoorden van de hulpvraag van de vereniging.

Randvoorwaarden

Organisatorische randvoorwaarden

De belangrijkste randvoorwaarden voor duurzaam effect van de interventie is dat er voldoende draagvlak is binnen de vereniging en dat leden worden gemobiliseerd om bij te dragen aan verenigingsdoelen. Ten behoeve van de waarborging van het draagvlak wordt er in eerste instantie bij het bestuur en op latere momenten (zie verenigingskompas) gecheckt op voldoende eigenaarschap en verantwoordelijkheid binnen de vereniging. De ‘go/no go’-momenten dienen er dan ook voor de verenigingsleden zelf deze vragen te laten beantwoorden.

Contextuele randvoorwaarden

Essentieel is dat de procesbegeleider samen met de verenigingsleden ‘het DNA’ van de vereniging weet te herkennen en daarop weet aan te sluiten met het formuleren van de gezamenlijke visie.

Materialen

Werving

  1. http://www.back2basics.nl/
  2. Back2Basics posters en Back2Basics video’s

Uitvoering

  1. Back2Basics (digitaal) Verenigingskompas met daarin de 5 fases
  2. Back2Basics Toolbox
  3. KNVB Assist Tool

Evaluatie

  1. Monitoringsvragen per activiteit in het Verenigingskompas
  2. Formulier om het actieplan van leden, de ledenbetrokkenheid en de procesbegeleiding te evalueren.
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 03-10-2019
Eigenaar en contact
Eigenaar Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (knvb)
Contactpersoon Don de Haan, d.dehaan@optimalesamenwerking.nl, 06 5361 4213