JOIN us

Naam interventie JOIN us
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 29-11-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

JOIN us richt zich op eerstejaars leerlingen van het regulier voorgezet onderwijs tussen de 11 en 13 jaar.

Doel

Het doel is om een veilig klimaat in de klas te creëren, de saamhorigheid te vergroten en pesten zoveel mogelijk te voorkomen.

Aanpak in het kort

JOIN us start in de eerste weken van het nieuwe schooljaar. Het programma bestaat uit tien lessen die verdeeld zijn over het hele schooljaar. Op een positieve en speelse manier worden de waarden en normen binnen de klas bepaald. Leerlingen voeren opdrachten uit waarin zij samenwerken, elkaar interviewen, hun grenzen aangeven en elkaar feedback geven op hun kwaliteiten

Uitvoering
Type organisatie

-

Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 29-11-2018
Interventie is beoordeeld door Commissie 3: Ontwikkelingsstimulering, onderwijs-gerelateerd aanbod en jeugdwelzijn (NJi)
Onderzoek

In 2014 is onderzoek verricht naar JOIN us. Dit onderzoek is verricht onder 106 leerlingen waarvan 51 leerlingen in de interventiegroep zaten en 55 in de controlegroep. De resultaten laten zien dat de leerlingen die de JOIN us-lessen hebben gevolgd zich minder buitengesloten voelen en met minder angst naar school gaan. De leerlingen vinden zelf dat zij medeleerlingen minder vaak pesten. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het JOIN us-programma een positief effect heeft (Neuteboom & De Ruig, 2015).

Eigenaar en contact
Eigenaar Join us
Contactpersoon Melody Amama, Info@join-us.nl, 06 - 518 133 91
Valerie Bas, Info@join-us.nl, 06 - 518 133 91