Helder op school: Frisse Start

Naam interventie Helder op school: Frisse Start
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 25-11-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

Leerlingen in de brugklas op het VO

Doel

Voorkomen dat jongeren gaan roken en blowen en het moment waarop jongeren beginnen met alcoholgebruik zo lang mogelijk uitstellen

Aanpak in het kort

Voorafgaand aan de lessen moet een docent een docententraining (duur: drie uur) volgen. De trainers van deze docententraining moeten daarvoor een train-de-trainer (duur: vier uur) voorafgaand hebben gevolgd.

Het lesprogramma bevat vier lessen (van één lesuur) en een ouderavond (twee uur).

Les 1: De overgang naar de brugklas en groepsvorming wordt besproken.

Les 2: Keuzes leren maken aan de hand van een stappenplan.

Les 3: Smartquiz over middelengebruik.

Les 4: Kloppen voor- en nadelen van keuzes wel, of kan er een denkfout in zitten?

Ouderavond: over de overgang van het basisonderwijs naar het VO.

Uitvoering
Type organisatie

Helder op School: Frisse Start kan worden uitgevoerd op het regulier VO. De lessen kunnen worden gegeven in ieder klaslokaal. Docenten moeten een beamer/smartboard tot hun beschikking hebben om zo de smartquiz en de film denkfout te kunnen afspelen.

De train-de-trainer wordt uitgevoerd door trainers van het Trimbos-instituut. De training kan zowel fysiek (op het Trimbos instituut) als digitaal worden gegeven (via teams).

De docententraining wordt uitgevoerd door getrainde preventiewerkers van de IVZ en Gezonde School-adviseurs van de GGD. Het lesprogramma wordt uitgevoerd door docenten die de docententraining Helder op School: Frisse Start hebben gevolgd.

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden voor een goede uitvoering van Helder op School: Frisse Start is dat alle lessen gegeven moeten worden. Docenten moeten dus de tijd hebben om vier lesuren te kunnen besteden aan Helder op School: Frisse Start. Dit wordt vooraf met de school doorgesproken door preventiewerkers van de IVZ en Gezonde School-adviseurs. Ook tijdens de docententraining komt dit aanbod. Tijdens de lessen dient een veilige sfeer voor de leerlingen te worden gecreëerd in de klas. De docenten moeten de docententraining gevolgd hebben, gegeven door preventiewerkers.

 

Materialen

Werving

- Voorbeeldbrief uitnodiging ouderavond

- Factsheet over Helder op School: Frisse Start: achtergrondinformatie

Uitvoering

- Docentenhandleiding 

- Werkboek voor de leerlingen 

- Handleiding PowerPoint: instructies voor ouderavond

- PowerPoint voor de ouderavond

- Smartquiz (Kahoot!) 

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 25-11-2021
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een themainstituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie het oordeel Goed beschreven. Dat houdt in dat de interventie voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

Frisse start is een mooi interactief programma voor leerlingen die naar de brugklas gaan. De interventie zet in op alle veranderingen die ze doormaken en de sociale norm ten opzichte van tabak, alcohol en drugs.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

Er is een procesevaluatie (2016) gedaan naar de drie onderdelen (train-de-trainer, docententraining en lessenserie) van het lesprogramma Helder op School: Frisse Start. Deze zijn onderzocht aan de hand van vragenlijsten bij preventiewerkers (n=20), docenten (n=10) en leerlingen (n=996). Hierin werd de uitvoerbaarheid en tevredenheid van de gebruikers op de verschillende onderdelen bevraagd. Daarnaast zijn verschillende gesprekken gevoerd met preventiewerkers en docenten en zijn verschillende lessen geobserveerd.

In 2017 is het effectonderzoek naar Helder op School: Frisse Start gepubliceerd. Dit onderzoek geeft een indicatie dat Helder op School: Frisse Start gebruikt kan worden om de negatieve houding ten opzichte van middelengebruik zo lang mogelijk vast te houden. Helder op School: Frisse Start kan een goed startpunt zijn voor een preventieve aanpak afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften van middelbare scholieren.

Eigenaar en contact
Eigenaar Trimbos-instituut
Contactpersoon Ester Speth, espeth@trimbos.nl, 030-2971100
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s