Maxx -Een zelfhulp app om te ondersteunen bij het minderen of stoppen van het alcoholgebruik

Naam interventie Maxx -Een zelfhulp app om te ondersteunen bij het minderen of stoppen van het alcoholgebruik
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 13-02-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

Volwassenen van 18 jaar of ouder die zelfstandig het alcoholgebruik willen minderen of stoppen.

Doel

Maxx heeft als doel om volwassenen (18+) die zelfstandig het alcoholgebruik willen minderen of stoppen te ondersteunen bij het halen van hun doelen en dit vol te houden.

Aanpak in het kort

Maxx is een app voor de smartphone. De deelnemer kan zelf bepalen welke van de onderdelen hij/zij wil gebruiken. Elk onderdeel is erop gericht te ondersteunen bij het minderen of te stoppen. Via push-berichten worden een dagelijkse herinnering om het logboek in te vullen en tips gestuurd.

Uitvoering
Type organisatie

De app is voor algemeen gebruik beschikbaar via de appstores. Er is geen organisatie voor nodig om de interventie uit te voeren.

Randvoorwaarden

De voorwaarden zijn het beschikbaar hebben van een smartphone voor het installeren van de app en van een internetverbinding voor het downloaden ervan. Ook een redelijk recente versie van het IOS dan wel Android besturingssysteem is noodzakelijk voor een goede werking van de app.

Materialen

De mobiele app voor de smartphone (IOS en Android)

Website https://www.maxx-app.nl

Poster en visitekaartjes

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 13-02-2020
Oordeel commissie

Maxx richt zich op het minderen of stoppen met alcohol drinken bij een brede doelgroep (18+). Om dit te bereiken richt de app zich op cognitieve, motivationele en zelfregulatie principes. De app is gratis en goed in te bedden in bijvoorbeeld de huisartsenpraktijk of in campagnes zoals bijvoorbeeld ‘Dry January’.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

Maxx wordt doorlopend door deelnemers geëvalueerd via een vragenlijst in de app na 6 weken. Maxx krijgt van de 95 respondenten een rapportcijfer 7,4. Bijna 39% heeft (nogal) veel Maxx gehad; 54,7% een beetje en 4,2% niets. Bijna 2/3 van de gebruikers van Maxx zou deze zonder meer aanbevelen; 32,6% misschien en 3,2% niet. Het meest nuttig vond men het bijhouden van het logboek, het stellen van doelen en het bekijken van de vorderingen. Daarnaast vond men Maxx stimulerend en bemoedigend, met een prettige aanspreektoon en gemakkelijk in het gebruik. Ook hielp Maxx bij bewustwording. Wel was nog meer diversiteit in de feedback en berichten gewenst.

Eigenaar en contact
Eigenaar Trimbos-instituut
Contactpersoon Jeannet Kramer, jkramer@trimbos.nl, 030-2971100
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s