Stopstone

Naam interventie Stopstone
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 13-06-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

Rokers in de leeftijd van 16 t/m 24 jaar die willen stoppen met roken of dit willen volhouden.

Doel

Het doel van Stopstone is om rokers in de leeftijd van 16 t/m 24 jaar te ondersteunen bij het stoppen met roken en het volhouden daarvan.

Aanpak in het kort

De app bestaat uit onderdelen die de jongere zelfstandig kan benutten om te stoppen met roken en dit vol te houden. Hij/zij kan zelf bepalen welke onderdelen hij/zij wil gebruiken. Wel wordt de jongere via push-notificaties en berichten gestimuleerd om gebruik te maken van de verschillende onderdelen.

Uitvoering
Type organisatie

De app is voor algemeen gebruik beschikbaar via de appstores. Er is geen organisatie voor nodig om de interventie uit te voeren.

Randvoorwaarden

De voorwaarden voor gebruik zijn het beschikbaar hebben van een smartphone voor het installeren van de app en van een internetverbinding voor het downloaden ervan. Ook een redelijk recente versie van het IOS dan wel Android besturingssysteem is noodzakelijk voor een goede werking van de app.

Materialen
  • Mobiele app voor smartphone: Stopstone
  • De website www.stopstone.nl
  • Poster, flyer en visitekaartje

 

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 13-06-2019
Oordeel commissie

Stopstone is een stoppen met roken app voor jongeren. In deze app zijn allerlei gedragsveranderingstechnieken, zoals zelf monitoring, beloningen en maken actieplannen, zijn verwerkt. Daarmee kent de app een goede theoretische onderbouwing. Uit gebruikersonderzoek blijkt wel dat de doelgroep (16 t/m 24 jaar) nog moeilijk bereikt wordt. Inbedding van de app in een keten aan activiteiten is aan te bevelen om het bereik en gebruik van de app bij de doelgroep te stimuleren.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

38 Stopstone 1.0 gebruikers vulden een online evaluatievragenlijst in. Stopstone kreeg in het algemeen een 6,2 en voor de ondersteuning een 5,6. Bijna ¾ van de respondenten zou de app (misschien) aanraden aan anderen. Suggesties voor verbetering zijn meegenomen in de ontwikkeling van Stopstone 2.0.

Van 1487 deelnemers is automatisch vastgelegd wat zij in Stopstone doen. Dit liet een gemiddeld gebruik van 21,9 dagen zien, met gemiddeld 30,4 uitgevoerde acties. Het gebruik kent twee fasen: de opstartfase (vaste acties) en een vervolgfase met meer keuzevrijheid. In de vervolgfase werd vooral de Stopstone knop (motiverende boodschappen en aanvullende ondersteunende informatie) gebruikt.

Eigenaar en contact
Eigenaar Trimbos-instituut
Contactpersoon Sigrid Troelstra, stroelstra@trimbos.nl, 0302959461
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s