Toolkit L.O.V.E. Online

Naam interventie Toolkit L.O.V.E. Online
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 11-06-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

Onderbouw van het praktijkonderwijs en vmbo basis/kader. Leerlingen zitten in hun tweede of derde leerjaar. Ze zijn tussen de 12 en 15 jaar oud.

 

Doel

Jongeren op het praktijkonderwijs en vmbo basis/kader hebben gewenste en respectvolle online contacten, relaties en seks als ze daar klaar voor zijn. Daarnaast ontvangen ze hulp en ondersteuning als ze zorgen over en/of problemen hebben bij online relaties en seks.

Aanpak in het kort

De Toolkit L.O.V.E. Online is een aanvullende module bij het lespakket Lang Leve de Liefde Onderbouw voor praktijkonderwijs en vmbo basis/kader. De Toolkit ondersteunt scholen in het geven van twee lessen, het vormen van beleid rondom sexting en online veiligheid, het handelen bij incidenten, en het informeren van ouders.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie is ontwikkeld om te worden gebruikt in de onderbouw van het praktijkonderwijs en vmbo basis/kader.

Randvoorwaarden

Voor het geven van de lessen van L.O.V.E. Online is een veilige sfeer in de klas belangrijk. In de docentenhandleiding staat uitleg hoe een docent dit kan creëren. Daarnaast is er een website: www.lesgevenindeliefde.nl om docenten online te ondersteunen met problemen en situaties waar zij tegenaan kunnen lopen.
Ook is er een werkblad: ’10 gouden regels’ (gratis te downloaden op www.langlevedeliefde.nl) die docenten kunnen gebruiken om afspraken te maken over hoe leerlingen met elkaar omgaan tijdens deze lessen.

Hiernaast is het belangrijk dat de school een visie op sociale media en sexting formuleert en beleid ontwikkelt om deze visie in de praktijk te brengen. Dit geeft leraren een kader waarbinnen zij kunnen handelen. Ook kunnen zij hiernaar verwijzen bij eventuele weerstanden van ouders of collega’s. In de visie kan het doel van lessen over sociale media en sexting beschreven worden. Het stappenplan Sexting biedt handvatten voor het formuleren van beleid. Een veilige school is, naast een veilige klas, ook belangrijk.

Materialen
  1. Handleiding Toolkit L.O.V.E. Online: achtergrondinformatie, introductie stappenplan Sexting, docentenhandleiding voor lesmodule.
  2. Lesmodule: leerlingenmagazine met twee lessen, twee films en docentenhandleiding.
  3. Stappenplan Sexting: informatie en praktische handvatten voor incidenten en beleid.
  4. Ouderbrochure Sexting en Grooming: informatie over sexting, grooming en social media; tips en verwijzingen naar handige websites en ouderfilm
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 11-06-2020
Oordeel commissie

Toolkit LOVE Online is een positief ingestoken en relevante interventie vanwege haar aandacht voor de gevolgen van en het omgaan met internet. De interventie is systematisch ontwikkeld, met betrokkenheid van de doelgroep, en heeft mooie materialen, die aansluiten bij de doelgroep. De uitvoerbaarheid is goed met een helder stappenplan bij incidenten. Doordat het onderdeel is van Lang Leve de Liefde is er sprake van een goede implementatiestructuur.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd om de Toolkit L.O.V.E. Online te ontwikkelen en verbeteren:

  • In 2016 is een needs-assessment uitgevoerd om te onderzoeken welke determinanten ten grondslag liggen aan online seksueel gedrag van adolescenten.
  • Begin 2017 is een pre-productie onderzoek uitgevoerd om te kijken of de ideeën voor de opdrachten aansluiten bij de doelgroep.
  • Eind 2017 is er een pre-test gedaan met een concept versie van het lesmateriaal onder de doelgroep.
  • In 2018 is er een procesevaluatie uitgevoerd naar de eerste druk van het eindproduct.

Eigenaar en contact
Eigenaar Soa Aids Nederland
Contactpersoon Suzanne Meijer, smeijer@soaaids.nl, +31(0)206262669
Verwijzingen
Interventieoverzichten