De Groeifabriek

Naam interventie De Groeifabriek
Erkenningsstatus Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 26-09-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

Jongeren van 12 tot 23 jaar met een licht verstandelijke beperking in jeugdzorg of speciaal onderwijs.

Doel

Mentale gezondheidsproblemen (internaliserende, externaliserende problemen, aandacht-hyperactiviteitsproblemen) van jongeren met een lvb te verminderen door het ontwikkelen van een ‘groeimindset’ waarbij jongeren leren geloven in hun eigen kracht om verandering in hun leven aan te brengen en hun doorzettingsvermogen vergroten.

Aanpak in het kort

De Groeifabriek bestaat uit zes online sessies en één boostersessie van 30 tot 45 minuten, individueel aangeboden o.b.v. een getrainde professional. Naast de sessies wordt er gebruik gemaakt van aanvullende opdrachten, een werkboek, tweewekelijkse reminders en attributen om de transfer te maken van de online interventie naar de dagelijkse praktijk.

Uitvoering
Type organisatie

De Groeifabriek is ontwikkeld voor jongeren met een lvb en kan door ambulante of residentiele zorginstellingen of in het speciaal onderwijs worden uitgevoerd. De Groeifabriek wordt begeleid door trainers die werkzaam zijn binnen een zorginstelling of het speciaal onderwijs die begeleiding en behandeling biedt aan jongeren met een lvb. Wegens het online format van De Groeifabriek is de interventie flexibel inzetbaar waarbij de organisatie moet beschikken over een laptop/computer met internet en geluid in een rustige omgeving.

Randvoorwaarden

Voor een goede uitvoering van De Groeifabriek moet voldaan worden aan een aantal randvoorwaarden. De zorginstelling of school maakt budget en tijd vrij voor de implementatie en uitvoering van De Groeifabriek. De zorginstelling of school selecteert professionals om zich op te leiden tot Groeifabriek trainer. Het is belangrijk dat de professional die trainer wordt zelf achter de mindset theorie staan (geloven in de veranderbaarheid van eigenschappen), zodat zij de jongeren op een enthousiasmerende manier kunnen begeleiden (embodyment). De zorginstelling of school stelt de trainers in de gelegenheid zich conform het voorgeschreven traject (o.a. basiscursus, trainershandleiding) te verdiepen in de achtergrond en inhoud van De Groeifabriek. De trainer wordt in staat gesteld om alle sessies van De Groeifabriek voor te bereiden en is in staat jongeren te begeleiden bij het ontwikkelen van een groeimindset. Het is een pré als er binnen de gehele organisatie aandacht is voor het begeleiden van jongeren (en ouders/verzorgers) vanuit de mindset theorie om zo te zorgen voor een bredere inbedding van de training De Groeifabriek. Organisatorisch gezien is het belangrijk dat er een rustige, liefst aparte ruimte beschikbaar is met één (individueel) of meerdere (kleine groepje) laptop/computer(s) met geluid en een goede internetverbinding.

Materialen
  • De online mindset interventie De Groeifabriek.
  • Het werkboek voor deelnemers, tweewekelijkse reminders (per sms/mail) en attributen (magneetje met stappenplan hulpvragen, armbandje met groeirecept, hersenen stress balletje) voor jongeren.
  • De trainershandleiding met theoretische achtergrond en opzet van de training en een uitgebreide beschrijving van de inhoud per sessie.
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 26-09-2019
Oordeel commissie

De commissie vindt de Groeifabriek een mooie interventie voor een relevante doelgroep met duidelijke en praktische materialen en handleiding. Er zijn goede implementatie- en uitvoerbaarheidsstudies gedaan. Ook is de theoretische onderbouwing goed beschreven.

De studies naar de effectiviteit van de interventie tonen effecten aan op korte termijn (3 maanden). De commissie komt daarom tot het oordeel Eerste aanwijzingen voor effectiviteit.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

De Groeifabriek is onderzocht in twee pilot studies en een gerandomiseerde effectstudie op uitvoerbaarheid, gebruikerstevredenheid en effectiviteit. De Groeifabriek is uitvoerbaar in de praktijk en de grote meerderheid van de jongeren voltooide de interventie en is tevreden over de interventie. Daarnaast laat de gerandomiseerde effectstudie met 119 jongeren (interventiegroep n = 60; controlegroep n = 59) met een lvb en bijkomende problematiek positieve effecten zien op doorzettingsvermogen, mentale gezondheidsproblemen (internaliserend, aandacht-hyperactiviteit en totale problemen) en samenwerking tussen jongere en mentor tot drie maanden na afronding van de interventie, maar er werden geen effecten gevonden op de overige uitkomstmaten.

Eigenaar en contact
Eigenaar Pluryn
Contactpersoon Petra Helmond, phelmond@pluryn.nl, 0887792000