The Daily Mile

Naam interventie The Daily Mile
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 23-09-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

Alle kinderen in groep 3 tot en met 8 van de basisschool. De leeftijd van deze kinderen is ongeveer tussen 6 en 12 jaar.

Doel

Kinderen (groep 3 tot en met 8 van de basisschool) hebben na drie maanden deelname aan The Daily Mile hun uithoudingsvermogen (aerobe fitheid) verbeterd (minimaal 0,5 trap hoger op de shuttleruntest).

Aanpak in het kort

Scholen registreren zich via de website van The Daily Mile. Na de aanmelding ontvangen zij een gratis startpakket en kunnen zelfstandig aan de slag gaan. Om scholen betrokken en gemotiveerd te houden, communiceert JOGG regelmatig met scholen over nieuwe ontwikkelingen rondom en ervaringen van andere scholen met The Daily Mile, bijvoorbeeld via de website, nieuwsbrieven en social media. Als een school een jaar The Daily Mile heeft uitgevoerd, kan zij een gratis ‘Ga zo door-pakket’ aanvragen. Ook biedt JOGG ondersteuning op aanvraag en kunnen scholen één van de ambassadeurs (Erben Wennemars en Nicole Beukers) op school uitnodigen. 

Uitvoering
Type organisatie

The Daily Mile wordt tijdens lestijd door scholen uitgevoerd. De leerkracht van de klas bepaalt wanneer de klas The Daily Mile uitvoert (niet in pauzetijd of tijdens bewegingsonderwijs) en begeleidt de activiteit.

 

The Daily Mile wordt op het buitenterrein van de school of buiten het schoolterrein (bij voldoende supervisie) gelopen. Om scholen te ondersteunen bij het bedenken en uitzetten van een parcours, is een omgevingsanalyse opgesteld. Hierin staan mogelijke uitdagingen beschreven en bijbehorende oplossingen. Bijvoorbeeld: een deel van het parcours is niet zichtbaar voor leerkrachten. Oplossing: jonge kinderen kunnen samen met oudere kinderen rennen. De omgevingsanalyse is op de website van The Daily Mile te vinden.

Randvoorwaarden

The Daily Mile wordt onder schooltijd uitgevoerd. Dit betekent dat hiervoor tijd moet worden vrijgemaakt binnen het wekelijkse lesrooster. Het is niet nodig om The Daily Mile van tevoren/op een bepaald tijdstip te plannen. Uit een procesevaluatie (Scholten & Collard, 2017) blijkt dat The Daily Mile meestal tussen twee reguliere lessen door of tijdens de reguliere les wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld als leerkrachten vinden dat de concentratie bij kinderen verslapt).

 

Daarnaast is een veilige schoolomgeving voor de uitvoering van The Daily Mile van belang: uit de procesevaluatie blijkt dat ouders het uitvoeren van The Daily Mile als onveilig kunnen beschouwen vanwege een onveilige omgeving (Scholten & Collard, 2017). Randvoorwaarden voor een goede uitvoering is dus een geschikt schoolplein, een veilige omgeving buiten de school of voldoende toezicht bij uitvoering van The Daily Mile buiten het schoolterrein. De omgevingsanalyse (zie onder ‘Type organisatie en locatie’) en informatie in het startpakket helpen leerkrachten om dit goed te organiseren.

Voor een goede uitvoering van The Daily Mile is het belangrijk dat er voldoende draagvlak en motivatie is bij de leerkrachten die met hun klas The Daily Mile uitvoeren. Zij moeten voornemens zijn The Daily Mile drie maanden lang, minimaal drie keer in de week gedurende ongeveer 15 minuten per keer uit te voeren. Leerkrachten hebben namelijk een grote invloed op de motivatie van de kinderen. In de informatiefolders in het startpakket worden leerkrachten hier voor de start van The Daily Mile al attent op gemaakt. Tijdens de uitvoering kunnen zij motivatie putten uit de tips en ervaringen van andere scholen op de website, die continu wordt geüpdatet, en nieuwsbrieven. Ook de campagnes, ‘Ga-zo-door-pakket’ en de mogelijkheid tot het uitnodigen van ambassadeurs zijn manieren die JOGG aanbiedt om motivatie op de scholen hoog te houden.

Materialen

Voor de uitvoering van The Daily Mile zelf hebben scholen geen materiaal nodig. JOGG biedt ter ondersteuning en inspiratie materialen aan scholen, zoals het startpakket en het ‘Ga-zo-door-pakket’.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 23-09-2021
Interventie is beoordeeld door Commissie 5: Sport en bewegen voor alle leeftijden (Kenniscentrum Sport)
Onderzoek

JOGG evalueert regelmatig de implementatie van The Daily Mile op scholen (2017, 2019, 2020, 2021). Over het algemeen blijkt hieruit dat leerkrachten en leerlingen The Daily Mile leuk vinden. Leerkrachten ervaren positieve effecten, zoals dat kinderen plezier hebben en een verhoogde concentratie hebben na The Daily Mile, en vinden het fijn dat de uitvoering op een zelf gekozen moment kan en geen voorbereiding vereist. Het volgens protocol uitvoeren van The Daily Mile en een gebrek aan draagvlak en tijd blijven de grootste belemmeringen.

Inmiddels zijn vijf effectstudies gedaan naar de effecten van The Daily Mile op het uithoudingsvermogen van kinderen. Ondanks verschillen in methodologie en leeftijd van de doelgroepen, lijkt het erop dat The Daily Mile minimaal drie keer per week gedurende 15 minuten, voor een periode van minimaal drie maanden het uithoudingsvermogen van kinderen verhoogt. Eén studie heeft na drie en zes maanden het uithoudingsvermogen gemeten, de onderzoekers vonden een verdere vooruitgang na zes maanden.

Eigenaar en contact
Eigenaar JOGG – gezonde jeugd, gezonde toekomst
Contactpersoon Nicole Beukers, nicole.beukers@jogg.nl, 070 219 22 65