The Daily Mile

Naam interventie The Daily Mile
Eigenaar Jongeren Op Gezond Gewicht
Laatst gepubliceerd 12-03-2019
Algemene informatie
Korte omschrijving

The Daily Mile is bedoeld voor alle kinderen in groep 3 tot en met 8 van de basisschool. De leeftijd van deze kinderen is tussen 6 en 12 jaar. 

Het doel van The Daily Mile is het verhogen van de aerobe fitheid van kinderen op de basisschool. Met aerobe fitheid wordt het uithoudingsvermogen bedoeld, dus de mogelijkheid om fysieke activiteiten gedurende een langere periode uit te kunnen voeren.

Een schoolklas voert gedurende minimaal één schooljaar op minimaal drie schooldagen per week The Daily Mile uit. De uitvoering van The Daily Mile kost 15 minuten per keer. De hele klas gaat naar buiten en voert The Daily Mile wandelend, joggend of rennend uit. Voorwaarde is dat The Daily Mile in minimaal matig/intensieve intensiteit wordt uitgevoerd.

 

Doel

Het doel van The Daily Mile is het verhogen van de aerobe fitheid van kinderen op de basisschool. Met aerobe fitheid wordt het uithoudingsvermogen bedoeld, dus de mogelijkheid om fysieke activiteiten gedurende een langere periode uit te kunnen voeren.

Vorm van preventie
 • Universele preventie
Website(s)
Contactperso(o)n(en)
Naam Peter Legters
Organisatie Jongeren Op Gezond Gewicht
E-mailadres peter.legters@jogg.nl
Telefoonnummer organisatie 0702192265
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum beoordeling 14-11-2018
Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars Kenniscentrum Sport
Aanpak in het kort

Een schoolklas voert gedurende minimaal één schooljaar op minimaal drie schooldagen per week The Daily Mile uit. De uitvoering van The Daily Mile kost 15 minuten per keer. De hele klas gaat naar buiten en voert The Daily Mile wandelend, joggend of rennend uit. Voorwaarde is dat The Daily Mile in minimaal matig/intensieve intensiteit wordt uitgevoerd.

Doelgroep

The Daily Mile is bedoeld voor alle kinderen in groep 3 tot en met 8 van de basisschool. De leeftijd van deze kinderen is tussen 6 en 12 jaar.

 

Onderbouwing

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Onderzoek

In 2017 is een procesevaluatie naar The Daily Mile uitgevoerd, onder leerkrachten en leerlingen van scholen die The Daily Mile uitvoeren. Voor de dataverzameling zijn vragenlijsten en aanvullende interviews gebruikt. Uit het onderzoek bleek dat leerkrachten vinden dat zijzelf voldoende kennis en vaardigheden bezitten om The Daily Mile met hun klas uit te voeren. The Daily Mile wordt vaak tussen twee schoollessen door of wanneer de concentratie volgens de leerkracht verslapt uitgevoerd. Leerkrachten geven aan positieve effecten van The Daily Mile te zien, met name op fysiek en sociaal gebied. Bijna de helft van de leerlingen geeft aan dat zij zich door The Daily Mile fitter voelen.

Document(en)
Thema
Leefstijlonderwerpen
 • Gezonde leefstijl
 • Lichamelijke activiteit / beweegstimulering
Setting
Setting
 • Onderwijs: primair onderwijs
 • Kinderopvang / VVE / BSO (4 jr en ouder)
Doelgroep
Leeftijd 6 tot 12
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Kinderen / jongeren
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Beweegaanbod
Documenten
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Eigen instellingsmiddelen
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Effectevaluatie
 • Gebruikersonderzoek
 • Procesevaluatie
Succesfactoren van deze interventie

Leerkrachten merken positieve effecten van The Daily Mile op leerlingen, zowel op fysiek gebied als op mentaal/cognitief gebied.

Aandachtspunten van deze interventie

Leerkrachten willen graag ondersteund worden bij het langer aantrekkelijk houden van The daily Mile bij de kinderen.

Toekomstige ontwikkeling

Er wordt een fysiek startpakket ontwikkeld voor scholen die starten met The Daily Mile. Doel van het pakket is om het draagvlag binnen de school te vergroten voor het lopen van The Daily Mile en scholen langer mee te laten doen.

Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Landelijk