The Daily Mile

Naam interventie The Daily Mile
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 14-11-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

The Daily Mile is bedoeld voor alle kinderen in groep 3 tot en met 8 van de basisschool. De leeftijd van deze kinderen is tussen 6 en 12 jaar.

 

Doel

Het doel van The Daily Mile is het verhogen van de aerobe fitheid van kinderen op de basisschool. Met aerobe fitheid wordt het uithoudingsvermogen bedoeld, dus de mogelijkheid om fysieke activiteiten gedurende een langere periode uit te kunnen voeren.

Aanpak in het kort

Een schoolklas voert gedurende minimaal één schooljaar op minimaal drie schooldagen per week The Daily Mile uit. De uitvoering van The Daily Mile kost 15 minuten per keer. De hele klas gaat naar buiten en voert The Daily Mile wandelend, joggend of rennend uit. Voorwaarde is dat The Daily Mile in minimaal matig/intensieve intensiteit wordt uitgevoerd.

Uitvoering
Type organisatie

The Daily Mile wordt uitgevoerd door en op scholen. Voor The Daily Mile wordt van het buitenterrein van de school gebruikgemaakt. Indien er voldoende begeleiding door de leerkracht is, kan The Daily Mile ook buiten het schoolterrein worden uitgevoerd. De leerkracht van de klas bepaalt wanneer de klas The Daily Mile uitvoert en begeleidt de activiteit.

Randvoorwaarden

The Daily Mile wordt onder schooltijd uitgevoerd. Dit betekent dat hiervoor tijd moet worden vrijgemaakt binnen het wekelijkse lesrooster. Het is niet nodig om The Daily Mile van tevoren/op een bepaald tijdstip te plannen. Uit een procesevaluatie (zie paragraaf 4.1) blijkt dat The Daily Mile meestal tussen twee reguliere lessen door of tijdens de reguliere schoolles wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld als de concentratie bij leerlingen verslapt). 

Voor een goede uitvoering van The Daily Mile is het van groot belang dat er voldoende draagvlak en motivatie is bij de leerkrachten die met hun klas The Daily Mile gaan uitvoeren. Zij moeten voornemens zijn The Daily Mile volgens het protocol uit te voeren, dus: een schooljaar lang, minimaal drie keer in de week gedurende ongeveer 15 minuten per keer. Ook hebben zij een grote invloed op de motivatie van de leerlingen. Daarnaast is een veilige schoolomgeving voor de uitvoering van The Daily Mile van belang: uit de procesevaluatie (paragraaf 4.1) blijkt dat ouders het uitvoeren van The Daily Mile als onveilig kunnen beschouwen vanwege een onveilige omgeving. Randvoorwaarde voor een goede uitvoering is dus een geschikt schoolplein, een veilige omgeving buiten de school of voldoende toezicht bij uitvoering van The Daily Mile.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 14-11-2018
Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars Kenniscentrum Sport
Onderzoek

In 2017 is een procesevaluatie naar The Daily Mile uitgevoerd, onder leerkrachten en leerlingen van scholen die The Daily Mile uitvoeren. Voor de dataverzameling zijn vragenlijsten en aanvullende interviews gebruikt. Uit het onderzoek bleek dat leerkrachten vinden dat zijzelf voldoende kennis en vaardigheden bezitten om The Daily Mile met hun klas uit te voeren. The Daily Mile wordt vaak tussen twee schoollessen door of wanneer de concentratie volgens de leerkracht verslapt uitgevoerd. Leerkrachten geven aan positieve effecten van The Daily Mile te zien, met name op fysiek en sociaal gebied. Bijna de helft van de leerlingen geeft aan dat zij zich door The Daily Mile fitter voelen.

Eigenaar en contact
Eigenaar Jongeren Op Gezond Gewicht
Contactpersoon Peter Legters, peter.legters@jogg.nl, 0702192265