Huidkankervrije generatie met de Zonnetjesweek

Naam interventie Huidkankervrije generatie met de Zonnetjesweek
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 30-09-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

De Zonnetjesweek is bedoeld voor kinderen van 0-4 jaar die naar kinderdagverblijf/crèche, peuterspeelzaal of gastouder [kinderopvanglocaties] gaan. Intermediaire doelgroepen zijn ouders/verzorgers [ouders] van de einddoelgroep en pedagogisch- en beleidsmedewerkers en locatiemanagers [medewerkers] van kinderopvanglocaties. Zij zijn tevens ook de uitvoerders van de interventie.

Doel

Het doel van de Zonnetjesweek is het vergroten van kennis over zonbescherming en zonbeschermende maatregelen (kennis) bij de doelgroepen en het positief veranderen van hun houding ten aanzien van zonbescherming (attitude) om het ontstaan van huidkanker op latere leeftijd te voorkomen.

Aanpak in het kort

De Zonnetjesweek is een themaweek die plaatsvindt bij kinderopvangorganisaties. Tijdens deze themaweek leren kinderen van 0-4 jaar op een speelse, positieve manier over de zon en bescherming tegen uv-straling. Er is een digitaal lespakket beschikbaar dat bestaat uit verschillende materialen gericht op medewerkers, ouders en kinderen.

Uitvoering
Type organisatie

De Zonnetjesweek kan uitgevoerd worden bij kinderopvanglocaties zoals kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en bij gastouders. Er zijn geen specifieke eisen anders dan een opvanglocatie met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Omdat materialen online gedistribueerd worden is eventueel de beschikbaarheid van een printer (voor het printen van bijvoorbeeld folder, posters en kleurplaten) essentieel.

Randvoorwaarden

Uitvoerders van de interventie hebben voldoende tijd en mankracht nodig om de interventie voor te bereiden en uit te voeren. Medewerkers moeten gemotiveerd zijn om met het onderwerp zonsbescherming aan de slag te gaan. Essentieel is de beschikking over een (kleuren)printer om materialen af te drukken. De motivatie om tot (goede) uitvoering van interventie te komen is een belangrijk aspect. Er zijn geen specifieke randvoorwaarden voor diverse kinderopvangvormen zoals kinderdagverblijven, gastouders of peuterspeelzalen.

Materialen

De communicatiemiddelen bestaan uit een informatieve folder voor ouders, insmeerliedje ‘In de zonneschijn’, kleurplaten, informatieve posters, infographic en een online quiz. Voor medewerkers/uitvoerders van de Zonnetjesweek zijn een ‘Handleiding: Stappenplan en communicatie voor medewerkers’ en een ‘Briefing voor medewerkers’ beschikbaar.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 30-09-2019
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie het oordeel ‘goed beschreven’. Dat houdt in dat ‘Zonnetjesweek ’ voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

Een goede, relevant, praktisch inzetbar interventie die redelijk eenvoudig is uit te voeren door medewerkers van kinderopvang instanties en bijdraagt aan bewustwording van het belang van zonbescherming als preventie van huidkanker.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

In 2018 is er een eerste procesevaluatie en een pilot-onderzoek ‘effectmeting’ gericht op gedragsverandering uitgevoerd. In 2019 is een tweede procesevaluatie uitgevoerd gericht op de ervaring en waardering en succes- en verbeterfactoren van de interventie. Resultaten van de onderzoeken en procesevaluaties worden elders in dit document beschreven. In 2019 is de Zonnetjesweek gemiddeld gewaardeerd met een 7,4 door ouders/verzorgers en medewerkers van kinderopvangorganisaties.

Eigenaar en contact
Eigenaar Huidfonds
Contactpersoon Jantine van 't Klooster, jantine@huidfonds.nl, 0850433093
Verwijzingen
Themapagina’s