LEGSpedition

Naam interventie LEGSpedition
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 03-12-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

Jongeren van 12 t/m 15 jaar van het Voortgezet Onderwijs (alle leerlingen, alle onderwijsniveaus)

Doel

Het hoofddoel is dat jongeren zich bewust worden van balans op LEGS en de invloed van hun keuzes hierop. Daarmee worden jongeren versterkt in gezonde identiteit (stevig op hun LEGS), kunnen zij gezonde keuzes maken, leren NEE te zeggen tegen risicogedrag en kiezen voor een gezonde levensstijl.

Aanpak in het kort

De aanpak bestaat uit interactieve werkvormen en bewustwordingsquizjes, waardoor leerlingen zicht krijgen op hun eigen LEGS en tools krijgen om gezonde keuzes te kunnen maken. Door middel van de BOM(B)-werkwijzeworden de leerlingen meegenomen in de stappen Beeldvorming, Ordening, Meningsvorming (en Besluitvorming) (Schepper, 2010). Tegelijkertijd signaleert de trainer mogelijk risicogedrag.

Uitvoering
Type organisatie

De training / LEGSpedition wordt uitgevoerd op de eigen locatie van middelbare scholen en wordt uitgevoerd door getrainde jongerenwerkers.

Randvoorwaarden

De interventie wordt uitgevoerd in een lokaal op de locatie van de school. De setting moet vertrouwd zijn, in het lokaal en het is de bedoeling dat anderen niet gemakkelijk mee kunnen krijgen wat er in het lokaal gebeurd. Per klas moet dus een lokaal beschikbaar worden gesteld voor twee dagen, de klas moet twee dagen worden vrij geroosterd, en uiteraard moet bij de schooldirectie het draagvlak en de financiële middelen aanwezig zijn voor de training.

Materialen
  • Handboek voor de jongerenwerker
  • Koffer met materialen voor interactieve werkvormen en bewustwordingsquizjes
  • Werkboek
  • Gadget Chat
  • Middelenfolders indien gewenst.
  • Telefoonnummer van de chat doe-reLEGS

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 03-12-2019
Oordeel commissie

Onafhankelijke beoordelaars uit de praktijk geven deze interventie het oordeel ‘goed beschreven’. Dat houdt in dat deze interventie voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

LEGspedition is een prachtig interactief programma en speelt in op een belangrijk onderwerp.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

In de 2018 is er een procesevaluatie uitgevoerd naar de reLEGS trainingen. Hierin werd duidelijk dat de training heeft bijgedragen aan een positief pedagogisch klimaat op school en veiligheid in de klas, en dat er bewustwording omtrent gezonde keuzes zichtbaar is bij de jongeren. Als succesfactoren worden onder meer genoemd de kennis, ervaring en impact van de jongerenwerkers, de ouderbetrokkenheid en de mogelijkheid van follow-up via doe-reLEGS.nl

Eigenaar en contact
Eigenaar Terwille
Contactpersoon Robert Pruis, r.pruis@terwille.nl, 06 294 6 1740
Verwijzingen
Interventieoverzichten