NEW.ROADS

Naam interventie NEW.ROADS
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 18-04-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

De NEW.ROADS-interventies zijn gericht op ouderen (55+) die in lage SES-buurten wonen.

Doel

Het doel van NEW.ROADS is om ouderen van 55 jaar en ouder wonende in lage SES-buurten gaan, bovenop hun bestaande beweegpatroon, meer wandelen. Dat kan zijn door meer recreatief te wandelen, of door meer te voet naar bestemmingen (zoals vrienden, de winkel, de soos) te reizen.

Aanpak in het kort

Om de interventies te starten, wordt een coalitie gevormd. Hierin komen vertegenwoordigers van verschillende beleidsterreinen uit het fysieke en sociale domein samen. Aan de hand van de handleiding leggen zij de wandelroutes aan en starten zij de wandelgroepen. De doorlooptijd is ongeveer 12 weken.

Uitvoering
Type organisatie

NEW.ROADS is erop gericht om lage SES-buurten beweegvriendelijker voor ouderen te maken. Daarmee beperkt de interventie tot lage SES-buurten. De interventie is in eerste instantie ontwikkeld en geëvalueerd in een stedelijke setting, maar zou ook toepasbaar moeten zijn in een minder stedelijke setting.

Aangezien voor de wandelroutes structurele wijzigingen in de inrichting van de buurt moeten plaatsvinden, is medewerking van de gemeente en haar beleidsmakers essentieel. Daarom moet er een coalitie gevormd worden met in ieder geval:

  • beleidsmedewerkers uit het sociale domein (of medewerkers van welzijnsorganisaties);
  • beleidsmedewerkers van de GGD;
  • beleidsmedewerkers uit het fysieke domein;
  • beleidsmedewerkers sport en bewegen (of medewerkers van een sportbedrijf).

Het is daarnaast aan te bevelen om zo snel mogelijk professionals die werkzaam zijn in de wijk aan te laten haken bij de coalitie, zoals leden van een wijkteam, een wijkcoördinator of een buurtsportcoach. In veel gevallen zal de gemeente een belangrijke rol spelen in de coördinatie van de aanleg van NEW.ROADS-routes, zeker ook omdat het aanpassingen in de buitenruimte betreft.

 

Randvoorwaarden

Organisatorische randvoorwaarden

Om NEW.ROADS te laten slagen is samenwerking tussen verschillende partijen binnen de gemeente, en binnen de buurt, noodzakelijk. Beleidsmedewerkers van verschillende disciplines vormen samen een coalitie; de succesvolle vorming daarvan is een voorwaarde voor het starten met de NEW.ROADS-interventies. Daarnaast is samenwerking met organisaties die actief zijn in een buurt (bijvoorbeeld welzijnsorganisaties) van belang. Het inzetten van de interventies moet daarom breed gedragen worden.

Contextuele randvoorwaarden

De NEW.ROADS-interventies vinden plaats binnen lage SES-buurten, en bij voorkeur gericht op buurten waar voldoende ouderen wonen en waar een beweegachterstand is.

 

Materialen

Voor het inzetten van de NEW.ROADS-interventies is kosteloos een handleiding beschikbaar.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 18-04-2019
Oordeel commissie

New roads is een sympathieke interventie door aard en eenvoud van de opzet. Het concept om de omgeving in te zetten om beweging bij ouderen te nudgen is interessant en veelbelovend.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

Rondom het NEW.ROADS-project zijn een procesevaluatie en een effectevaluatie uitgevoerd. Beide zijn uitgevoerd in buurten waar de interventies plaatsvonden; en dus niet per sé bij mensen die aan de wandelgroepen hebben meegedaan. De procesevaluatie laat zien dat ouderen de wandelroutes kennen en dat sommige ouderen ook bekend zijn de wandelgroepen. Bij de effectevaluatie zijn buurten waar de interventies plaatsvonden vergeleken met een buurt waar deze niet plaatsvonden. Deze studie laat zien dat ouderen en buurten met een interventie op 3 en 9 maanden na implementatie een twee keer zo grote toename in wandelgedrag hebben als ouderen uit de vergelijkingsbuurt.

Eigenaar en contact
Eigenaar Erasmus MC - centrumlocatie (Dijkzigt)
Contactpersoon Frank van Lenthe, f.vanlenthe@erasmusmc.nl, 010-7044220
Rick Prins, r.prins@mulierinstituut.nl, 030-7210220