Poetsbus

Naam interventie Poetsbus
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 27-06-2019
De interventie in het kort
Doelgroep
  • Kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar op basisscholen, peuterspeelzalen en AZC’s
  • Ouders/verzorgers
Doel

Kinderen de nodige mondzorgkennis aanbieden om een bewustwording over het eigen gebit te creëren, en handvaten aanreiken om leefgewoontes hierop aan te passen. Daarnaast ouders/verzorgers kennis en handvaten aanbieden nodig om hun kinderen gaatjes vrij op te laten groeien.

Aanpak in het kort
  • Doelgroep 6 tot 12 jaar (groep 3 t/m 8): klassikale les en een Poetsbus bezoek met o.a. een plaktest en poetsinstructie om een bewustwording te creëren.
  • Doelgroep 2 tot 5 jaar (peuters en kleuters): klassikale les en kennismaking met de behandelstoel in de Poetsbus
  • Ouders/verzorgers: voorlichting over mondgezondheid.
Uitvoering
Type organisatie

Een groot deel van het project wordt gedraaid in de omgebouwde Amerikaanse schoolbus. Denk aan de Poetsbus bezoeken van de peuters, kleuters, kinderen uit groep 3 tot en met 8 en de voorlichting voor de ouders/verzorgers. De interventie kan worden uitgevoerd zodra de Poetsbus geparkeerd staat voor de deuren van basisscholen, peuterspeelzalen en AZC’s. De klassikale lessen op basisscholen worden gegeven in het desbetreffende lokaal van de klas.

Samenwerking:

Tijdens het intakegesprek met de contactpersoon van de peuterspeelzaal of basisschool, worden de parkeermogelijkheden besproken. Belangrijkste uitgangspunt is de veiligheid bij het in- en uitstappen van de kinderen. Op de desbetreffende datum zet de contactpersoon indien mogelijk parkeervakken af, zodat de Poetsbus gegarandeerd een veilige parkeerplek heeft.

Tijdens het intakegesprek wordt de benodigde informatie uitgewisseld. Denk aan het aantal groepen, pauze tijden en gymrooster. Op basis van deze gegevens verstuurd de Poetsbus een voorstel omtrent het rooster voor de klassikale lessen, en bevat de volgende informatie: datum, voor elke klas het tijdstip, duur van de voorlichting en de naam van het Poetsbus teamlid die de voorlichting zal verzorgen. De contactpersoon verstuurd dit rooster naar alle leerkrachten zodat iedereen ruim van tevoren op de hoogte is van onze komst.

Randvoorwaarden

Tijd en beschikbaarheid van de peuterspeelzalen en basisscholen:

Basisscholen moeten het project wegzetten binnen een beoordelingskader onderwijstijd.

Financiën: vergoeding vanuit de basisverzekering.

Draagvlak:

Om het project succesvol te laten verlopen is het belangrijk dat alle doelgroepen op de hoogte zijn van de werkwijze en doelmatigheid van het project. Hiermee creëer je draagvlak. Om alles goed te kunnen stroomlijnen is het belangrijk dat alle relevante informatie wordt overgedragen. Zowel voor het Poetsbus team, als voor de directie, leerkrachten, begeleiders, tandartsen en ouder/verzorgers.

Onder het kopje ‘materialen’ staan verschillende manieren beschreven met welke informatievoorzieningen de werving wordt vormgegeven. Het intakegesprek is hier onderdeel van.

Als directie, leerkrachten en leidsters enthousiast zijn en volledig meegaan met het project, dan is dit direct merkbaar in het aantal aanmeldingen. De ouders/verzorgers geven toestemming om het kind deel te laten nemen aan het project. Door de aankondiging in de nieuwsbrief en de introductiebrief is de ouder/verzorger volledig op de hoogte van de inhoud project, zodat deelname een weloverwogen keuze is. Tandartsen ontvangen een kennismakingsmail en de persoonlijke rapportage van het kind zodat de zorg op elkaar kan worden afgestemd. Tot slot is het belangrijk dat de kinderen het een leerzaam en leuk project vinden.

Materialen

Verschillende voorlichtingsfilmpjes, poetsinstructie filmpjes, lesboxen en lesideeën afgestemd op leeftijd en doelgroep. Op onze website staat een introductiefilm over de werkwijze.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 27-06-2019
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie het oordeel ‘goed beschreven’. Dat houdt in dat Poetsbus voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.
Een relevante interventie, waarbij er een mooie samenwerking is tussen school, tandarts en ouders. Waarbij de voorlichting op een hele mooie manier gegeven wordt aan verschillende doelgroepen qua leeftijd en culturele achtergrond.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

De Poetsbus is sinds mei 2013 actief. De onderzoekerscijfers van alle scholen worden samengevoegd tot een jaarverslag. De resultaten tonen aan dat het project nodig is, en daadwerkelijk een positief effect heeft op de mondgezondheid van de kinderen. De belangrijkste resultaten uit het jaarverslag 2018:

  • 51% van de kinderen heeft een hoge zorgbehoefte.
  • 34% van de kinderen heeft actieve gaatjes.
  • 71% wordt na 4 maanden opnieuw opgeroepen en kan onze zorg extra gebruiken.
  • 54% van de kinderen poetst na 4 maanden beter ten opzichte van ons eerste bezoek (recall).
  • 51% poetst na 2 jaar beter ten opzichte van het eerste- en recall bezoek.
Eigenaar en contact
Eigenaar Poetsbus
Contactpersoon Amanda Langenberg, info@poetsbus.nl, 0630303720
Verwijzingen
Interventieoverzichten