Gezond en vitaal

Naam interventie Gezond en vitaal
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 03-12-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

De leefstijlinterventie is gericht op zorgprofessionals (zorgverleners, en mensen met een zorg ondersteunende functie). De gemene deler is mensen die te maken hebben met de verantwoordelijkheden, emotionele belasting, en werkdruk die kenmerkend zijn voor de zorgsector.

Doel

Zorgprofessionals hebben vertrouwen in eigen kunnen bij het toepassen van gezondheidsvaardigheden, om de eigen gezondheid voorop te stellen zelfs als de omstandigheden lastig zijn. Ze zijn zich bewust van het eigen gedrag en valkuilen, en weten wat ze nodig hebben om vol te houden en hun eigen doelen te halen.

Aanpak in het kort

Deze leefstijlinterventie bestaat uit 12 wekelijkse workshops van twee uur per keer, in groepen van 8 tot 12 personen. Daarnaast hebben de deelnemers op individuele basis een intake plus drie vervolgconsulten bij een diëtist. Zes maanden na afloop van de workshops komt de groep nogmaals bij elkaar voor een follow-up.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie kan uitgevoerd worden door grotere zorginstellingen, zorggroepen en samenwerkingsverbanden (richtlijn meer dan 250 medewerkers). Bijvoorbeeld: ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, maatschappelijke opvang, of samenwerkingsverbanden binnen de eerstelijnszorg (zorggroepen en huisartsengroepen). Met name zorginstellingen en zorggroepen die geïnteresseerd zijn om op termijn ook een interventie voor patiënten aan te bieden worden aangemoedigd om deel te nemen.

Voor de workshops is een afsluitbare ruimte nodig (bijvoorbeeld een vergaderzaal) met ruimte voor circa 15 personen, met een computer, beamer, en flipover of whiteboard met stiften. Voor de screeningsgesprekken en individuele consulten bij de diëtist is privéruimte nodig met tafel en computer (ruimte voor twee personen), bijvoorbeeld een praktijkruimte in een diëtistenpraktijk of een afsluitbare werkkamer met ruimte voor twee personen.

Voor zorginstellingen die te klein zijn, of vanwege andere redenen niet aan de randvoorwaarden kunnen voldoen, biedt het Reinier de Graaf ziekenhuis ook samenwerkingsmogelijkheden. Neem contact op met de licentiehouder voor de mogelijkheden.

Randvoorwaarden

  • Er moeten middelen en kanalen beschikbaar zijn voor het werven van deelnemers.
  • Er moeten geschikte ruimtes beschikbaar zijn (zie ook 2. Uitvoering / Locatie).
  • De verzamelde data van deelnemers moet veilig en adequaat verwerkt worden. Er moeten privacy afspraken gemaakt worden, zodat de deelnemers precies weten wat de zorginstelling wel en niet met hun data gaat doen en wat hun rechten zijn (conform AVG).
  • Er moeten afspraken gemaakt worden over privacy van de informatie die in de groep gedeeld wordt.
  • De deelnemers moeten zich binnen het programma voldoende veilig voelen binnen de groep en bij de begeleider van het groepsproces.
  • De stabiliteit in begeleiding door de leefstijlcoach tijdens de workshops moet geborgd worden, in uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld afwezigheid van de leefstijlcoach door overmacht of ziekte) moet het kernteam beslissen hoe zij de stabiliteit in begeleiding voldoende op kunnen vangen.
  • De algemene voorbereiding en de werving van deelnemers moet voorafgaand aan de train-the-trainer cursus starten, zodat er voldoende tijd is voor deelnemers om zich aan te melden.
  • De eerste terugkomdag moet binnen 1,5 jaar na het volgen van de train-the-trainer cursus gepland worden.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 03-12-2020
Oordeel commissie

Omschrijving oordeel: Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie het oordeel ‘goed beschreven’. Dat houdt in dat ‘naam interventie’ voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

Een goed doordachte training (individuele- en groepsbegeleiding) met een sterke opbouw van kennis, gedrag en vaardigheden uitgevoerd aan de hand van meerdere workshops waar men aan deel moet nemen.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

De leefstijlinterventie werd voltooid door 124 van de 130 deelnemende zorgprofessionals. De deelnemers zijn op alle (sub)doelen verbeterd, en dit effect blijft aanwezig zes maanden na afloop.

De Self-efficacy score "ik kan" is toegenomen van gemiddeld een 5,6 naar 7,2. Emotioneel en extern eten is afgenomen; vitaliteit en algemene gezondheid is toegenomen. Beweging nam toe met gemiddeld een halve dag per week, gewicht nam af met 5,4%.

Als sterke punten benoemen deelnemers het inzicht en bewustzijn dat ze hebben opgedaan (aspecten die het docententeam zich als hoofddoel had gesteld), en dit blijft stabiel door de tijd heen.

Eigenaar en contact
Eigenaar Reinier de Graaf Groep
Contactpersoon Dr. D. Schweitzer, d.h.schweitzer@rdgg.nl, 0152603060
Verwijzingen
Themapagina’s