X-Fittt 2.0

Naam interventie X-Fittt 2.0
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 13-06-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

Volwassenen met een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico en een lage sociaal economische status (SES) bepaald aan de hand van inkomen.

Doel

Doel van X-Fittt 2.0 is gezondheidswinst te realiseren bij de doelgroep door hen te begeleiden naar een actieve en gezonde leefstijl. Minimale resultaten:

 • Afname gewicht
 • Afname buikomvang
 • Verhoging kwaliteit van leven
Aanpak in het kort

De basisprincipes van X-Fitttt 2.0 zijn: 1) een integrale aanpak, 2) intensieve begeleiding op basis van motivational interviewing en het verhogen van zelfmanagement en 3) het aanbieden van een betaalbaar beweegaanbod in de buurt

Uitvoering
Type organisatie

X-Fittt 2.0 vindt plaats in wijken waren er relatief veel mensen met een lage SES wonen. De beweeglessen worden uitgevoerd bij een lokale sport- en beweegaanbieder in de geselecteerde wijk. Dit kan zijn in een fitnessruimte, zaal van een fysiotherapeut, sporthal etc. De locatie moet minimaal beschikken over een ruimte waar groepstrainingen uitgevoerd kunnen worden en een ruimte waar deelnemers zelfstandig kunnen trainen. Voor de individuele afspraken met de leefstijlcoach, diëtist en beweegagoog moet de locatie minimaal één afgesloten kamer hebben. In deze ruimte moeten de materialen aanwezig zijn die de beweegagoog en diëtist gebruiken. Het gezondheidscentrum of beweeg/fitnesscentrum moet voor het uitvoeren van X-Fittt 2.0 een deskundig begeleidingsteam samenstellen, bestaande uit een leefstijlcoach, diëtist en beweegagoog. Dit deskundige begeleidingsteam kan onderdeel zijn van het centrum, maar kan ook uit het netwerk van de samenwerkende partners komen (bijv. sportservice van de gemeente). De interventie wordt bij voorkeur op één locatie uitgevoerd om de drempel voor de doelgroep zo laag mogelijk te houden.

Randvoorwaarden
 • X-Fittt 2.0 wordt uitgevoerd in een wijk waar veel mensen met een lage SES wonen
 • Samenwerking met een preventiecentra wordt aanbevolen zodat het programma op één locatie kan worden aangeboden
 • De lokale projectgroep is gemotiveerd om X-Fittt 2.0 te doen slagen
 • Er is overeenstemming over de financiering van X-Fittt 2.0
 • De uitvoerders hebben de training voor X-Fittt 2.0 voltooid
 • De deelnemer neemt deel aan een intake waaruit motivatie tot gedragsverandering blijkt
 • X-Fittt 2.0 wordt volgens de handleiding uitgevoerd (voorbereiding, uitvoering, en evaluatie)
 • De fysieke metingen worden per deelnemer door dezelfde medewerker, met dezelfde apparatuur en op dezelfde manier uitgevoerd
 • De leefstijlcoach zorgt voor een goede transfer van het sportaanbod in fase 1 naar het eigen gekozen aanbod in de omgeving (fase 2). Dit doet de leefstijlcoach door relevante informatie, zoals kosten, locatie, tijdstip en niveau, over de gekozen activiteit te delen, een proefles te plannen en indien gewenst de eerste keer mee te gaan met iemand.
Materialen

Voor de uitvoering bestaat een handboek, bestanden voor gegevensverzameling en schriftelijke materialen voor deelnemers (o.a. folders met voedingsadviezen, beweeg- en eetdagboeken). Voor de werving zijn een website, een Facebookpagina en folders beschikbaar. Voor de evaluatie zijn verschillende instrumenten en een handleiding beschikbaar.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 13-06-2019
Oordeel commissie

X-Fittt 2.0 is een interventie gericht op stimuleren van een gezonde leefstijl specifiek voor mensen met een lage sociaal economische status. Sterk is de verbinding met het lokale netwerk, de op maat aanpak en de intensieve begeleiding. De interventie biedt een concreet voorbeeld hoe men elders een leefstijlinterventie voor mensen met een lage SES kan organiseren.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

Wageningen University & Research (WUR) doet onderzoek naar de uitvoering en effectiviteit van X-Fittt 2.0. De resultaten tot nu toe zijn veelbelovend. Stakeholders loven de integrale aanpak. Uitvoerders zien dat de extra inzet op beweging (ten opzichte van de BeweegKuur) en de langdurige en intensieve begeleiding door de leefstijlcoach nodig zijn voor het behalen van de doelen bij deelnemers met een lage SES. Een tussentijdse effect-evaluatie laat zien dat doelen met betrekking tot gewicht, buikomtrek en kwaliteit van leven gehaald worden.

Eigenaar en contact
Eigenaar Formupgrade en Sportbedrijf Arnhem
Contactpersoon Thomas Verheij, thomas@formupgrade.nl, 0615649251
Hayke van Valburg, hayke.van.valburg@sportbedrijfarnhem.nl, 06-24167136
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s