Vluchtelingenkind in de klas

Naam interventie Vluchtelingenkind in de klas
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 06-12-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

Leerkrachten basisonderwijs, medewerkers kinderopvang en CJG-medewerkers die met nieuwkomerskinderen en hun ouders te maken krijgen. De deelnemers krijgen de workshop gezamenlijk, maar gaan bij de casuïstiekbespreking uit elkaar: er zijn drie cases voor de kinderopvang en drie cases over kinderen in de basisschoolleeftijd.

 

Doel

Deelnemers weten hoe ze vluchtelingenkinderen in hun groep kunnen opvangen en begeleiden. Zij weten meer over culturele achtergronden en kunnen aandachtspunten in de communicatie met ouders benoemen. Ze weten dat kinderen stress reacties kunnen hebben en wat zij kunnen doen om kinderen te steunen.

Aanpak in het kort

Eenmalige workshop van 3 uur in de gemeente van de deelnemers. Gezondheidsbevorderaars van de GGD geven een interactieve presentatie. Deelnemers bespreken in groepjes casuïstiek en krijgen gelegenheid een toolkit met materialen te bekijken en kunnen deze gratis lenen. Er is altijd ruimte voor vragen en voor het inbrengen van eigen casuïstiek.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie kan uitgevoerd worden op gratis locaties binnen een gemeente, zoals het gemeentehuis, een school of wijkgebouw. Belangrijk is dat de ruimte groot genoeg is om in groepjes uiteen te gaan voor bespreking van de casuïstiek en dat er koffie/thee is. Het is praktisch als er een beamer/laptop met internet aanwezig is, maar de GGD kan dit ook meenemen. Gezondheidsbevorderaars van de GGD voeren de interventie uit. Optioneel is een samenwerking met een psycholoog/pedagoog en een sleutelpersoon. Het is ook mogelijk om de workshop te combineren met een voorlichting door medewerkers van een taalschakelklas of samenwerkingsverband. Dit geeft een lokaal accent. Eén van de gezondheidsbevorderaars van de GGD neemt de leiding (op tijd aanwezig zijn, contacten met organiserende partij, welkom heten, programma uitleggen en afsluiten).

Randvoorwaarden

Een geschikte ruimte, met diascherm, beamerinstallatie, laptop met mobiel internet of wifi. Deelnemers moeten de ruimte hebben om in groepjes uiteen te gaan. In de ruimte moet koffie/thee geschonken kunnen worden, vooraf en tijdens de pauze halverwege. De GGD laat de organisatie en werving van de workshop bij voorkeur over aan gemeenten of organiserende instellingen. De organisator moet 3 uur ter beschikking stellen, minimaal 2,5 uur.

Materialen

Presentatie m.b.v. power point of prezi; casuïstiek voor onderwijs en kinderopvang; toolkit met lesmaterialen en achtergrondinformatie; wervingsflyer; A4 ‘Organisatie workshop Vluchtelingenkind in de klas’, evaluatieformulier.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 06-12-2018
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie het oordeel Goed Beschreven. Dat houdt in dat deze interventie voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

Het is een laagdrempelige interventie voor iedereen die met vluchtelingen, kinderen en hun gezinnen werkt.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

Tussenevaluatierapport, augustus 2017. De workshop is positief (met een 7,8) beoordeeld, door in totaal 166 personen. Daarnaast schriftelijke evaluatie onder deelnemers van elke workshop.

Eigenaar en contact
Eigenaar GGD Noord- en Oost-Gelderland
Contactpersoon Inge Salomons, i.salomons@ggdnog.nl, 0884433393
Sunay Nuraydin, s.nuraydin@ggdnog.nl, 0884433232