Vluchtelingenkind in de klas

Naam interventie Vluchtelingenkind in de klas
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 15-08-2022
De interventie in het kort
Doelgroep

Leerkrachten en begeleiders basisonderwijs, medewerkers kinderopvang en CJG-medewerkers die met nieuwkomerskinderen en hun ouders te maken krijgen. De deelnemers krijgen de workshop gezamenlijk, maar gaan bij de casuïstiekbespreking uit elkaar.

Doel

Deelnemers weten hoe ze vluchtelingenkinderen in hun groep kunnen opvangen en begeleiden. Zij weten meer over culturele achtergronden en kunnen aandachtspunten in de communicatie met ouders benoemen. Ze weten dat kinderen stressreacties kunnen hebben en wat zij kunnen doen om kinderen te steunen.

Aanpak in het kort

Workshop van 3 uur in de gemeente van de deelnemers. Gezondheidsbevorderaars van de GGD geven een interactieve presentatie. Deelnemers bespreken vervolgens in groepjes casuïstiek en krijgen gelegenheid een toolkit met materialen te bekijken. Ze kunnen deze gratis lenen. Er is altijd ruimte voor vragen en om eigen casuïstiek te bespreken.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie kan worden uitgevoerd op gratis locaties binnen een gemeente, zoals het gemeentehuis, een school of wijkgebouw. Soms betaalt de gemeente de locatie. Belangrijk is dat de ruimte groot genoeg is om in groepjes uiteen te gaan voor bespreking van de casuïstiek en dat er koffie/thee is. Het is praktisch als er een beamer/laptop met internet aanwezig is, maar de GGD kan dit ook meenemen.

Twee gezondheidsbevorderaars van de GGD voeren de interventie uit. Optioneel is een samenwerking met een psycholoog/pedagoog en een sleutelpersoon. Eén van de twee van onze gezondheidsbevorderaars is ook psycholoog en neemt het deel over stress voor haar rekening.

Het is ook mogelijk om de workshop te combineren met een voorlichting door medewerkers van een taalschakelklas of (onderwijs) samenwerkingsverband. Dit geeft een lokaal accent. Eén van de gezondheidsbevorderaars van de GGD neemt de leiding en is op tijd aanwezig, heeft contacten met de organiserende partij, heet welkom, legt het programma uit en sluit af.

Randvoorwaarden

Een geschikte ruimte, met diascherm, beamerinstallatie, laptop met mobiel internet of wifi. Deelnemers moeten in groepjes uiteen kunnen gaan. In de ruimte moet koffie/thee geschonken kunnen worden, vooraf en tijdens de pauze. De GGD laat de organisatie en werving van de workshop bij voorkeur over aan gemeenten of organiserende instellingen. De organisator moet 3 uur ter beschikking stellen, minimaal 2,5 uur.

Materialen

Presentatie m.b.v. powerpoint; casuïstiek voor onderwijs en kinderopvang; toolkit met lesmaterialen en achtergrondinformatie; wervingsflyer; A4 ‘Organisatie workshop Vluchtelingenkind in de klas’, evaluatieformulier.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 15-08-2022
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een themainstituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie bij her-erkenning het oordeel Goed beschreven. Dat houdt in dat de interventie opnieuw voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie. 

Deze actuele en laagdrempelige interventie voorziet in een aangetoonde behoefte van professionals die werken met vluchtelingen en hun gezinnen. De interventie is een mooie combinatie van bewustwording, kennis en tools.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Eigenaar en contact
Eigenaar GGD Noord- en Oost-Gelderland
Contactpersoon Sunay Nuraydin, s.nuraydin@ggdnog.nl, 088 44 33 232