Ouderkracht

Naam interventie Ouderkracht
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 26-01-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

De uiteindelijke doelgroep van Ouderkracht bestaat uit kinderen en jongeren uit goed functionerende gezinnen die specifiek, mild probleemgedrag laten zien. Er is overwegend positief contact tussen ouders en kind; alleen ten aanzien van dit specifieke (probleem) gedrag is er sprake van conflict en stress. Het lukt ouders niet het gedrag in de gewenste richting bij te sturen en dit veroorzaakt opvoedingsstress. Er is geen sprake van een verstoorde ontwikkeling of een verstoord interactiepatroon tussen ouder en kind.

Doel

Het hoofddoel van Ouderkracht is het vergroten van de opvoedingsvaardigheden van ouders en het verminderen van hun opvoedingsstress, doordat zij het gedrag van hun kind dat zij als probleem ervaren, effectief weten bij te sturen.

Aanpak in het kort

Ouderkracht is een mediatietraining waarbij ouders worden versterkt in opvoedvaardigheden om specifiek gedrag van hun kind waar zij stress door ervaren om te buigen. Ouderkracht is een aanbod van vijf bijeenkomsten van één uur (met uitloop van twee boosterbijeenkomsten voor moeilijk lerende of licht verstandelijk beperkte ouders ) om met ouders te werken aan verandering van hun situatie. Ouders worden versterkt in effectieve opvoedingsvaardigheden. Zij kiezen verschillende opvoedingsvaardigheden die zij gericht gaan oefenen met de Ouderkracht hulpverlener en waarvan zij het effect gaan registreren in de praktijk.

Uitvoering
Type organisatie

Ouderkracht wordt uitgevoerd vanuit organisaties voor jeugd en welzijn. De bijeenkomsten kunnen zowel bij de organisatie plaatsvinden als bij ouders thuis.
In Drenthe maakt de interventie Ouderkracht onderdeel uit van Positief Opgroeien Drenthe, een samenhangend aanbod aan informatie en hulp op het gebied van opgroeien en opvoeden, waarbij ouders gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot de beste passende hulp. Dit aanbod wordt uitgevoerd door de samenwerkende organisaties voor jeugd en welzijn in Drenthe. Het geeft de unieke mogelijkheid om laagdrempelig hulp te vragen en daarbij direct die hoeveelheid hulp te ontvangen die past bij de situatie en vraag van een gezin. Praktische belemmeringen (zoals doorverwijzingen, wachtlijsten en indicaties) spelen hierbij geen rol, omdat de samenwerkingspartners elkaar erbij vragen en er zonder tijdsverlies wordt toe geleid naar de meest passende interventie. De interventies op de verschillende niveaus sluiten bij elkaar aan, in die zin dat zij een gezamenlijke effectieve basis hebben en een eenduidige visie op ouders, kinderen en hun krachten.

Randvoorwaarden

Voor een goede uitvoering van Ouderkracht zijn enkele organisatorische randvoorwaarden bij de instelling noodzakelijk. Vanzelfsprekend moeten de Ouderkracht hulpverleners beschikken over de juiste competenties en de Ouderkracht training hebben gevolgd. Voor de Ouderkracht training moeten de deelnemers door de organisatie gefaciliteerd worden.
Voor de uitvoering van de interventie dient een kamer die ruimte biedt om te oefenen voorhanden te zijn. Ook dient een hulpverlener over een flap-over of white board te beschikken. Als laatste dient de digitale werkomgeving voor hulpverleners en de digitale omgeving voor ouders beschikbaar te zijn.

 

Materialen

Ouderkracht hulpverleners hebben een methodiekhandleiding. Ieder gezin dat Ouderkracht ontvangt, krijgt toegang tot een digitale omgeving. Ouders registreren hierin hun doelen, de voortgang hierop en hun ervaringen. Ook hebben ouders in deze omgeving toegang tot concrete informatie over effectieve aanpakken, in de vorm van brochures en instructiefilmpjes van effectieve vaardigheden.

Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 26-01-2018
Oordeel commissie

De commissie vindt Ouderkracht een sympathiek programma met een mooie digitale omgeving. Er is een goed systeem voor continue monitoring en evaluatie om de methodiek verder aan te scherpen.

Interventie is beoordeeld door Commissie 1: Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie (NJi)
Onderzoek

Doordat de interventie in 2014 is ontwikkeld en in het najaar van 2014 in een pilot de eerste hulpverleners zijn opgeleid, is het onderzoek naar de praktijkervaringen of effectiviteit nog beperkt. In 2015 zijn 214 Ouderkracht-trajecten vastgelegd in de digitale omgeving. Bij 55 trajecten is digitaal de Opvoedingspraktijkschaal (OPS) zowel bij de start als de afsluiting door ouders ingevuld. Zij rapporteren vooral meer rust, meer geduld met het kind en ze ervaren het gedrag van het kind en de opvoeding als minder zwaar. Ze zijn tevreden, kunnen zelf verder en zouden hulp aanraden (cijfer gem. 8.1).

Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting Leren en Leven
Contactpersoon Aly de Jong, aly.de.jong@lerenenleven.nl, 06 53270698