Sportmaat voor Werkdaad

Naam interventie Sportmaat voor Werkdaad
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 24-09-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

De doelgroep voor de interventie sportmaat voor werkdaad zijn volwassen tussen de leeftijd 18 en 65 jaar met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die door mentale of fysieke omstandigheden niet (meer) zelfstandig kunnen terugkeren naar (betaald) werk.

Doel

Het hoofddoel van de interventie is om de deelnemers te activeren om in de richting van de arbeidsmarkt te bewegen door het vergroten van de mentale en fysieke belastbaarheid. Deze activering wordt gemeten door middel van de participatieladder.

Aanpak in het kort

SMvWD duurt 16 weken en omvat individuele- en groepslessen (3 dagdelen per week). Deelnemers krijgen 12 uur leefstijl, 24 uur psychomotorische therapie en 36 uur sportles. Daarnaast doen zij ervaring op bij een werkervaringsplek (54 tot 108 uur). De docenten zorgen er voor dat de lessen aansluiten bij individuele doelen.

Uitvoering
Type organisatie

SMvWD wordt uitgevoerd door Sport Expertise Centrum (SEC). SEC streeft ernaar om in de regio Oss mensen van jong tot oud en van individu tot organisatie, actief en/of passief kunnen genieten van sport. Dit doen wij door professionele ondersteuning te bieden. Alle projectleiders en coaches zijn in dienst van Sport Expertise Centrum. De interventie kan landelijk worden uitgevoerd indien er voldoende deelnemers en sportfaciliteiten aanwezig zijn. Dit kan gedaan worden door gemeentes of sportorganisaties in dienst van de gemeente. De interventie SMvWD is een keer volledig uitgevoerd op locatie bij SEC en momenteel is tweede van start gegaan.
SEC biedt mogelijkheden om toekomstige projectleiders van de interventie, van bijvoorbeeld andere gemeenten, op andere locaties op te leiden. Kosten en mogelijkheden zijn te vinden in de paragraaf implementatie.

Randvoorwaarden
 • Verschillende sportaccommodaties en sportverenigingen in de buurt.

 • Sport- en vergaderruimte voor individuele lessen en groepsactiviteiten.

 • Verschillende mogelijkheden tot werkervaringsplekken in de buurt. De werkplek moet makkelijk te bereiken zijn met de fiets, te voet, ov en auto. De werkplek dient laagdrempelig te zijn. Hiermee wordt bedoelt dat uitvoerende werkzaamheden goed aansluiten bij de kwaliteiten van de deelnemer. Het is belangrijk dat de communicatielijnen zo kort mogelijk gehouden worden.

 • Ruimte voor vergaderingen van projectmedewerkers en opdrachtgever voor makkelijke communicatie en bereikbaarheid.

 • Doordat de potentiele deelnemers een vergrote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en gebruik maken van een bijstandsuitkering, worden de deelnemers aangedragen door de gemeente/UWV.

 • De contactpersoon (bv. adviseur/beleidsmedewerker binnen gemeenten, medewerker UWV) is in dienst van de opdrachtgever (bv. gemeente of UWV). Deze persoon zal vanuit de opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor de selectie van de (potentiele) deelnemers voorafgaand aan de interventie.

 • De jobcoach is tijdens dit traject aangeleverd door de gemeente, waardoor hier geen kosten voor SMvWD aan verbonden waren. Om de gezamenlijke doelstellingen (stijging op de participatieladder bij de deelnemers) te bereiken is nauwe samenwerking essentieel.

Materialen

Bewegingsdeskundige:

 • Fit-test materialen
 • Sport- en spel materialen
 • Vragenlijst NNGB

PMT:

 • Sport- en spelmaterialen
 • Vragenlijsten (zelfwaardering, competentiematrix & remoralisatieschaal)

Sportarts:

 • Sportkeuring materialen

Leefstijlmaterialen (BRAVO factoren)

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 24-09-2018
Onderzoek

Begin 2017 heeft de interventie SMvWD plaatsgevonden. Potentiele deelnemers worden geworven door de opdrachtgever. 30 Deelnemers hebben een intake gedaan en zijn gestart. Daarvan zijn er 22 door de medische keuring gekomen, waardoor het veilig was om met hen het volledige traject aan te gaan. 18 Van de 22 hebben daarbij de module grotendeels of geheel in alle onderdelen kunnen volgen. Deelnemers ervaarden een lage instapdrempel bij de module en stegen aanzienlijk in zelfregie en zelfvertrouwen en kwamen structureel meerdere dagdelen in contact met anderen. Er zijn door dit traject 7 deelnemers arbeidsfit geworden en klaar voor betaald werk.

Eigenaar en contact
Eigenaar Sport Expertise Centrum
Contactpersoon Joyce van Orsouw, joyce@sport-expertise-centrum.nl, 0412 631 039
Justin Hendriks, info@sport-expertise-centrum.nl, 0412 631 039