Friends in Shape

Naam interventie Friends in Shape
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 18-06-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

De doelgroep van de interventie Friends In Shape bestaat uit jongens en meisjes van 8 tot en met 14 jaar die lijden aan ernstige of morbide obesitas (graad 2 of 3).

Doel

Kinderen van 8 t/m 14 jaar met obesitas graad 2 of 3 hebben na 1 jaar deelname aan Friends in Shape een BMI dat minimaal 5% lager ligt dan bij de start.

Aanpak in het kort

Het programma bestaat uit een 42-weeks lesprogramma met 2-wekelijkse sportlessen die plaatsvinden in een sportcentrum met verschillende sportfaciliteiten. Er vinden jaarlijks kookworkshops met ouders, een uitje naar de maaltijdleverancier en een sportief uitje plaats. Sessies worden begeleid door 3 sportbegeleiders. Hierdoor kan er elke sessie zowel binnen als buitensport plaatsvinden en worden er conditie- en krachttrainingen gegeven. Sessies worden afgesloten met het uitdelen van gezonde maaltijden.

Uitvoering
Type organisatie

Een organisatie moet aan onderstaande punten voldoen:

  • Er moet minimaal tweewekelijks sport kunnen worden aangeboden
  • Voor de interventie is een sporthal met een fitnessruimte en een buitenruimte nodig. Locaties die aan deze voorwaarden voldoen kunnen sportmedische centra, fitnesscentra en middelbare scholen zijn.

Meest geschikt zijn sportorganisaties die ervaring hebben met het werken met kinderen met speciale doelgroepen. Voor regio Amsterdam zijn dit bijvoorbeeld Only Friends, Heliomare en de Obesitaskliniek. Andere nationale organisaties zijn de Kinderkliniek en behandelcentrum Heideheuvel.

Randvoorwaarden

Organisatorische randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de interventie is het hebben van draagvlak bij ziekenhuizen, JGZ en OKT’s. Via deze weg wordt de doelgroep bereikt en krijgen de kinderen de nodige zorg zoals begeleiding van een kinderarts, diëtist (een psycholoog en gezinscoach). Het is van belang dat er afspraken gemaakt worden met deze partijen over wijze van doorverwijzing, samenwerking en het structureel plaats vinden van overleg/afstemming.

 

Door Friends in Shape zoveel mogelijk in de wijk te organiseren kan er na afloop van de interventie een betere doorstroom naar regulier sportaanbod plaatsvinden. Ook moet er een budget beschikbaar zijn voor de interventie, de coördinator is hier verantwoordelijk voor maar doet er goed aan om met de andere disciplines (gemeente, zorgverzekeraars, sportfondsen en andere mogelijke financierders) in overleg te gaan over (lokale) financiering. Er moet structureel een vaste sportruimte beschikbaar zijn, met verschillende mogelijkheden. Tot slot moeten de trainingen op een vaste dag en tijd kunnen plaats vinden.

Een contextuele randvoorwaarde is dat de locatie goed bereikbaar moet zijn. Het inzetten van vervoer van en naar de sportlocatie kan de bereikbaarheid vergroten. Er worden daarom bussen ingezet die kinderen vanuit elk stadsdeel naar de locatie Friends in Shape in Amstrdam Noord halen en brengen, vanaf een afgesproken opstappunt.

Het werken met een vaste locatie zorgt voor structuur. Schaamte kan mogelijk een rol spelen bij de kinderen met overgewicht en is het van belang dat de kinderen geen sportruimte hoeven te delen met andere kinderen.

Veiligheid binnen de groep. Er is een maximaal aantal van 7 kinderen per begeleider om zo aandacht voor het individu te behouden en groepsprocessen te monitoren. Er is een vaste structuur binnen de lessen wat duidelijkheid en hierdoor veiligheid brengt. Bijvoorbeeld in Amsterdam wordt Friends in Shape aangeboden in het Friendship centre, voor dit sportcentrum geldt dat iedereen hier welkom is. Vanwege het daar training geven aan mensen met verschillende beperkingen vallen de jongeren Friends in Shape niet op en kunnen zij op een veilige en niet bekeken manier sporten.

Materialen

De lessen vinden plaats in een gymzaal in combinatie met een fitnessruimte en een veld waar buitensport aangeboden kan worden. Momenteel wordt de training aangeboden in het Friendship Sports Centre in Amsterdam. Hier is de mogelijkheid om gebruik te maken van de atletiekbaan, buitensport apparatuur, een buiten sportveld, een sporthal, een fitnesszaal, een zwembad en een dojo.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 18-06-2020
Onderzoek

Er zijn nog geen wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de effecten van Friends in Shape. Wel is er een evaluatieproces uitgevoerd en hebben er verschillende evaluatiemomenten plaats

gevonden met betrokken partijen.

Eigenaar en contact
Eigenaar Only Friends
Contactpersoon Dominiek Sloote, dpgsloote@hotmail.com, 06-11726722