Nationale Diabetes Challenge

Naam interventie Nationale Diabetes Challenge
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 14-05-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

De Nationale Diabetes Challenge richt zich op mensen met (een verhoogd risico op) diabetes type 2.

Doel

Het doel van de NDC is dat mensen met (een verhoogd risico op) T2DM in 16-20 weken structureel meer gaan bewegen met als doel een bijdrage te leveren aan een verbetering van de kwaliteit van leven en somatische gezondheid.

Aanpak in het kort

Zorg- en sportservice centra kunnen hun challenge aanmelden via www.nationalediabeteschallenge.nl. Vanaf het begin van het jaar wordt gestart met het werven van deelnemers en worden lokale partners gezocht. Medio april starten de wekelijkse wandelbijeenkomsten. Iedereen werkt toe naar de NDC week waarin vier achtereenvolgende dagen gewandeld wordt. Op de vierde dag organiseert BvdGF het NDC Festival waar alle deelnemers de afstand lopen waarvoor ze getraind hebben, een 3, 5, 10, 15 of 20 kilometer.

Uitvoering
Type organisatie

De NDC is een beweeginterventie ingebed in de eerstelijnszorg en wordt bij voorkeur toegepast in een multidisciplinair team of samenwerkingsverband bestaande uit een huisarts, praktijkondersteuner, leefstijladviseur, fysio/oefentherapeut, diëtiste, lokale sport- en beweegbegeleiders of wandelcoaches. De NDC is zo ontwikkeld dat deze op alle locaties in Nederland te implementeren is. De interventie kan dus ook vanuit de gemeente worden opgezet, echter zien we het grootste succes wanneer zorg, sport en gemeente samenwerken aangezien gebleken is dat de zorg het beste in staat is mensen met type 2 diabetes te bereiken. 
De begeleiding door zorgverleners vindt plaats op een laagdrempelige manier. Bij voorkeur is de startlocatie rondom een zorg- en/of wijkcentrum. Dit is dicht in de eigen omgeving van de deelnemers en dus makkelijk bereikbaar en geschikt voor mensen met een lagere SES. De wandelroutes worden ook uitgezet in de eigen omgeving dus in de wijk. De afstand die gewandeld wordt, word gebaseerd op het niveau van de deelnemers en op de grootte van de groep.

Randvoorwaarden

Bij deelname conformeert een NDC locatie zich in ieder geval aan de volgende voorwaarden.

  • Er worden vanaf april minimaal zestien wandelbijeenkomsten van minimaal één uur georganiseerd vanuit de lokale organisatie. Er is geen maximum aan het aantal te organiseren bijeenkomsten.
  • De startlocatie van de wandelbijeenkomsten dient goed bereikbaar en centraal gelegen te zijn voor de deelnemers.
  • Deelname aan de NDC betekent dat men ernaar streeft om de interventie te laten eindigen met de NDC Week in de laatste week van september.
  • Tijdens de wandelbijeenkomst is er tenminste één zorg- en/of (buurt)sportprofessional aanwezig ter begeleiding/ondersteuning van de groep.
  • De lokale organisator maakt 3 uur per week vrij voor de organisatie en uitvoering van de wandelbijeenkomsten. Afhankelijk van het aantal samenwerkingspartners kunnen deze uren onderling verdeeld worden.
  • In de NDC Week organiseert men minimaal drie lokale wandeldagen in de laatste week van september met wandelroutes van minimaal 3 km.
  • Wanneer men kiest voor een alternatieve challenge week waarbij men kan aansluiten bij een lokaal wandelevenement dan dient deze minimaal vier dagen aaneengesloten te zijn. Het NDC eindevenement georganiseerd door de BvdGF kan dan als reünie dienen voor de loopgroep.
  • Deelnemers worden geïnformeerd over hoe zij na de NDC structureel kunnen blijven bewegen Voorbeelden hiervan staan beschreven in de online interventiemodule voor sport- en zorgprofessionals (zie fase 0 voorbereiding voor toelichting op de interventiemodule).
Materialen

De BvdGF biedt een eenvoudige ‘Plan je event’ module op de website. Organisatoren ontvangen een eigen website, die stap voor stap helpt bij de organisatie van de interventie. Diverse communicatiemiddelen kunnen gedownload worden die eenvoudig geschikt gemaakt kunnen worden voor eigen gebruik. De BvdGF ondersteunt met een online interventiemodule, een telefonische helpdesk, ambassadeurs die ingezet kunnen worden voor een presentatie en ondersteuning in de uitvoering.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 14-05-2019
Eigenaar en contact
Eigenaar Bas van de Goor Foundation
Contactpersoon Mariƫlle Durieux, marielle@bvdgf.org, 06-51343264
Jeroen Flim, jeroen@bvdgf.org, 06-24645919