Bewegen aan Tafel

Naam interventie Bewegen aan Tafel
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 01-08-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

 

De intermediaire doelgroep (hierna te noemen: ‘deelnemers’) zijn medewerkers en vrijwilligers, werkzaam in onder andere woonzorginstellingen, huiskamerprojecten en kleinschalig wonen. M.a.w. voor hen die werkzaam zijn met kwetsbare senioren.

De uiteindelijke doelgroep (hierna te noemen: ‘kwetsbare senioren’), is door fysieke en/of geestelijke problemen niet in staat tot het bijwonen van het reguliere beweegaanbod.

Doel

Doel is een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen. Na de training zijn

Deelnemers, theoretisch en voornamelijk praktisch onderlegd, in staat met de kwetsbare senioren te gaan bewegen. Zodanig dat de senioren met meer plezier bewegen, zich prettiger voelen en vooral hun zelfredzaamheid onderhouden. Liefst iedere dag 15-30 minuten.

 

Aanpak in het kort
 • BeweegID adviseert de organisatie over het samenstellen van de deelnemersgroep.
 • BeweegID adviseert een inventarisatie te maken van de reeds aanwezige beweegmaterialen.
 • BeweegID verzorgt de 4 uur durende interactieve training ”Bewegen aan Tafel” op locatie.
 • BeweegID maakt een verslag voor de organisatie over verloop training, bevindingen evaluatie en de elevator pitch (waarbij borging en implementatie centraal staan).
 • BeweegID biedt de mogelijkheid ook na de training onze hulp in te roepen.
 • BeweegID stuurt een half jaar na de training de “Slotevaluatie” aan contact personen

 

Uitvoering
Type organisatie

BeweegID voert de interventie meestal uit in woonzorginstellingen. De interventie als beschreven kan dan als geheel uitgevoerd worden. Afhankelijk van de samenstelling van de groep kwetsbare senioren waar de deelnemers mee werken kan BeweegID ter plekke het programma nog op details aan passen, zodat het maatwerk wordt. In geval de groep senioren een speciale aanpak vergt ( bv blinden en slechtzienden) past BeweegID de inhoud van de training en de materialen zoveel mogelijk voor de tijd aan.

Een enkele keer wordt BeweegID gevraagd een gastles te verzorgen voor een ROC. Uiteraard passen we dan ook het programma aan. Deze deelnemers gaan vaak stage lopen binnen de zorg. Ook een landelijke bijeenkomst van ergotherapeuten werkzaam binnen ziekenhuizen hebben we van een aangepaste training voorzien.

 

Qua locatie hebben we niet veel eisen; een grote tafel waar we met iedereen omheen kunnen zitten is voor ons voldoende. We zorgen zelf dat we alle benodigde materialen en apparatuur bij ons hebben.

Randvoorwaarden

Op het moment dat BeweegID door een organisatie wordt uitgenodigd om een training te verzorgen is al aan de eerste randvoorwaarde voldaan: De organisatie moet het belang van het meer bewegen van hun cliënten inzien en bereid zijn daarin te investeren.

De volgende voorwaarde is dat het de deelnemers ook mogelijk wordt gemaakt de opgedane kennis toe te passen. Dat kan betekenen dat bijvoorbeeld:

 • In de personele bezetting gekeken moet worden waar ruimte is, of ruimte gecreëerd kan worden, om de beweegmomenten uit te voeren.
 • Gekeken moet worden of de dagindeling daarvoor enigszins gewijzigd moet worden .
 • Een inventarisatie gemaakt moet worden van aanwezige materialen, en deze waar nodig aangevuld of vervangen moeten worden.
 • Voldoende boxen en materialen aangeschaft moeten worden, zodat deze klaar staan voor gebruik en geen kostbare tijd en zin verloren gaan.
 • Er iemand als aanspreekpunt aangewezen wordt waar de deelnemers terecht kunnen met vragen.

Om de training goed te laten verlopen wil BeweegID graag:

• Een ruimte waar BeweegID met de deelnemers (14 – 16) om de tafel kan zitten.

• Een muur of scherm om op te projecteren.

• Aansluitmogelijkheden voor beamer, laptop en cd-speler

• Kopje koffie/thee voor de deelnemers voor het begin en in de korte pauze.

BeweegID neemt zelf alle benodigde materialen, readers, boxen, enz. mee.

Materialen

Gebruikte materialen:

- Website

- Deelnemers-reader

- PowerPoint presentatie

- BeweegID box: een box met 84 kaarten die per kaart 5 beweegvormen of een spelvorm bevatten

- Sport- en spelmaterialen

- Evaluatieformulieren

- Muziek (CD)

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 01-08-2020
Onderzoek

- Iedere training wordt afgesloten met het invullen van een evaluatieformulier door de deelnemers van de interventie. Uit de verstrekte gegevens worden verbeterpunten gehaald en meegenomen naar volgende trainingen.

- Een halfjaar na deelname aan de training sturen we na overleg, de deelnemers het Slotevaluatieformulier, met als doel dat BeweegID:

o Inzicht krijgt of BeweegID het belang van bewegen voldoende heeft uitgedragen.

o Inzicht krijgt in de implementatie van “Bewegen aan Tafel” binnen de woonzorginstelling.

o Inzicht krijgt van de effecten van meer beweging op de kwetsbare senioren.

o Inzicht krijgt in verbeterpunten voor de trainingen.

De verzamelde gegevens worden door ons verwerkt en gebruikt ter verbetering van de training.

Eigenaar en contact
Eigenaar BeweegID
Contactpersoon Carla Westhoff, info@beweegid.nl, 0541 519 760
Helma de Jong, info@beweegid.nl, 0541 532 266