Omgaan met stress Online

Naam interventie Omgaan met stress Online
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 07-06-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

De online zelfhulpcursus ‘Omgaan met Stress’ is bedoeld voor volwassenen die ongezonde stress willen voorkomen en/of lichte stressklachten hebben en willen leren wat ze zelf kunnen doen om de klachten te verlichten

Doel

Doel van deze online cursus is dat deelnemers na afloop beter om kunnen gaan met stressvolle situaties. Subdoelen zijn: meer kennis hebben over- en geoefend hebben met gevoelens van controle, positiever denken, het vergroten van eigenwaarde, beter omgaan met anderen, én het beter inschatten van- en beter omgaan met situaties

Aanpak in het kort

De online zelfhulpcursus ‘Omgaan met Stress’ bestaat uit vier lessen die online gevolgd worden. Informatie wordt afgewisseld met opdrachten, filmpjes, en oefeningen. Naast kennis over stress behandelt de cursus gezonde leefstijl, de invloed van denken en gedachten, problemen oplossen, emoties en omgaan met anderen. Tevens worden er lichaamsgerichte, ontspannings- en mindfulnessoefeningen aangeboden.

Uitvoering
Type organisatie

De zelfhulpcursus Omgaan met Stress is online, dus per definitie locatie onafhankelijk. De online interventie is vrij toegankelijk voor iedereen. Vanwege de financiering is -op dit moment- de begeleiding echter alleen mogelijk voor deelnemers uit Amsterdam. Implementatie bij andere instellingen is mogelijk op basis van een samenwerkingscontract waarin voorwaarden voor training, uitvoering, organisatie, ontwikkeling en kosten worden opgenomen. Er wordt gebruikt gemaakt van een centrale server, die onder verantwoordelijkheid staat van het IT bedrijf Lemon Press en de technische ondersteuning verleend. Bij Arkin Preventie zijn drie preventiewerkers getraind om de zelfhulpcursus aan te passen en die zijn verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie.

 

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de online zelfhulpcursus Omgaan met Stress zijn:

  • Centrale server,
  • Technische ondersteuning,
  • Beschikbaarheid van getrainde begeleiders voor de begeleiding.
  • Kennis en kunde wat betreft de inhoud van de interventie
  • Handleiding aanmelding tot begeleiding
  • PR- en wervingscampagnes
  • Financiering voor de begeleiding
Materialen

Ten behoeve van de werving is er een algemene informatiefolder over het online aanbod via MijniHelp beschikbaar. Voor de uitvoering van de interventie geldt het portal (MijniHelp) als materiaal. Op MijniHelp vindt men naast informatie en tips over gezond leven, cursusmateriaal (bibliotheek) met extra oefeningen en informatie. Tevens is de tevredenheidsvragenlijst opgenomen ten behoeve van de evaluatie.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 07-06-2018
Oordeel commissie

De ernst en omvang van het probleem is goed in kaart gebracht en wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht. Er is goed nagedacht over de potentiële effectiviteit van de gekozen aanpak.
Omdat het een online interventie is, is de interventie laagdrempelig en daarnaast geschikt voor een brede doelgroep. Deze online interventie is goed overdraagbaar naar andere organisaties.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

In de periode tussen 2015 en oktober 2017 hebben zich in totaal 524 mensen aangemeld hebben voor de online zelfhulpcursus. Vooral vrouwen melden zich aan voor deze online zelfhulpcursus. De meeste deelnemers zijn tussen de 18 en 35 jaar. Uit een procesevaluatie, ingevuld door 24 deelnemers, blijkt dat deelnemers tevreden zijn over de cursus. Ze geven gemiddeld een 8 als rapportcijfer. De deelnemers zijn vooral tevreden over de opbouw van de online zelfhulpcursus, en het aansluiten bij de ervaringen. Het meest kritisch, maar met een 7.3 nog ruim voldoende, is men over de mate van herkenning in de illustraties, ervaringen en voorbeelden.

Eigenaar en contact
Eigenaar Arkin, GGZ
Contactpersoon Mhamed el Ouafrassi, mhamed.elouafrassi@arkinbasisggz.nl.nl, 020-5901330