De Roze Loper

Naam interventie De Roze Loper
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 03-10-2016
De interventie in het kort
Doelgroep

De uiteindelijke doelgroep bestaat uit lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen en transgenders (LHBT) van 50 jaar en ouder die gebruik maken van zorg en zich in hun seksuele identiteit of genderdiversiteit niet geaccepteerd voelen.

Doel

LHBT-vriendelijkheid in zorginstellingen is vergroot.

Aanpak in het kort

De aanpak bestaat uit een Tolerantiescan® en follow-up scans, een plan van aanpak van de zorgorganisatie, een Toolkit met verschillende instrumenten waaronder een training voor professionals en ondersteuning en advies door Roze 50+ ambassadeurs.

Uitvoering
Type organisatie

-

Materialen

Op de website www.rozezorg.nl staat informatie over de Roze Loper, de digitale scan, de Toolkit. Ook staat hier een overzicht van de instellingen die het certificaat Roze Loper gaan halen of al in bezit hebben. Op de website www.roze50plus.nl staat een overzicht van Roze 50+ ambassadeurs en een kennisbank met achtergrondmateriaal.

Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 03-10-2016
Oordeel commissie

De interventie is door een onafhankelijk panel beoordeeld als Goed Beschreven. De beoordelaars beoordelen De Roze Loper als een indrukwekkend programma op verschillende niveau’s: van beleid tot activiteiten voor de ouderen zelf. De stevige onderbouwing helpt bij het creëren van het noodzakelijke draagvlak. De beoordelaars benoemen bovendien de inzet van Roze 50+ ambassadeurs, de tolerantiescan en audit als sterke punten van de interventie.

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat kennisverwerving en bewustwording over seksuele diversiteit en uitwisseling over leefstijl en specifieke problematiek belangrijk zijn voor het creëren van een LHBT-vriendelijk klimaat.

Uit onderzoek komt het volgende naar voren.

  • Zorginstellingen met een Roze Loper constateren een toename van LHBT-bewoners en bezoekers. Met LHBT-vriendelijk beleid wordt voldaan aan de behoefte aan erkenning en zichtbaarheid van LHBT-ouderen. 
  • Binnen niet-gecertificeerde organisaties zijn roze ouderen niet zichtbaar en is het risico op intolerantie en discriminatie groot.
  • LHBT-ouderen (bewoners) in een zorginstelling met een Roze Loper ervaren een gevoel van veiligheid, acceptatie, tolerantie, niet-gediscrimineerd worden en onderlinge solidariteit. Diversiteit is beter zichtbaar. 
  • Ook niet-LHBT-ouderen (bewoners) ervaren een tolerant klimaat dat geen ruimte biedt voor pesten of homodiscriminatie. 
  • De criteria van de Roze Loper waren oorspronkelijk te veel op beleid gericht. Het werd daardoor ervaren als ‘papieren tijger’. De criteria zijn inmiddels aangepast en meer op het primaire proces gericht. 
  • Uit de procesevaluatie komt naar voren dat niet-LHBT-ouderen meer behoefte hebben aan kennis over homoseksualiteit. LHBT-ouderen vinden ook dat niet-LHBT-ouderen meer kennis zouden moeten hebben over homoseksualiteit. Hier ligt een kans voor aanpassing van de inhoud van de Roze Loper. 
  • De integrale aanpak van de Roze Loper blijkt een belangrijke succesfactor. 
  • Uit de procesevaluatie komt naar voren dat de hercertificeringsaudit en follow-up activiteiten belangrijk zijn om aandacht te houden voor het onderwerp.
Eigenaar en contact
Eigenaar Roze 50+
Contactpersoon Manon Linschoten,, mlinschoten@coc.nl, 020 623 45 96
Margo Niestadt, info@Roze50plus.nl, 020 623 45 96