GrowWizzKid

Naam interventie GrowWizzKid
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 26-03-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

De doelgroep bestaat uit leerlingen van het basisonderwijs tussen de 4 en 12 jaar.

Doel

Het doel van GWK is om bij kinderen van 4 tot 12 jaar een gedragsverandering tot stand te brengen met betrekking tot gezond eten door middel van praktisch en innovatief voedselonderwijs.

Aanpak in het kort

GWK verdeelt elk schooljaar in vier blokken met specifieke thema’s of lessenreeksen. Per blok kweken leerlingen één of meer bijpassende gewassen en leren zij meer over gezonde voeding, de natuur, duurzaamheid, telen en techniek. De lessen vormen een doorlopende 8-jarige leerlijn over de herkomst van gezonde voeding tot verwerking van gewasseb met een waar mogelijk vakoverstijgende aanpak. Tijdsbesteding per week is gemiddeld 30 tot 60 minuten.

Uitvoering
Type organisatie

GWK is ontwikkeld voor gebruik op basisscholen, zowel klassikaal als school-breed. Het teeltsysteem wordt op een centrale plek neergezet zodat de leerlingen er allemaal bij betrokken worden, de lessen worden klassikaal gegeven.

De lessen zijn zo opgezet dat de leerkracht na briefing en training door GWK, met behulp van de leerkrachtenhandleiding en instructiewijzer de lessen zelf kan uitvoeren. Tijdens de lessen moet er hygiënisch gewerkt kunnen worden. De kinderen moeten hun handen wassen, werkoppervlakken moeten schoon zijn en er moeten schone materialen aanwezig zijn.

Randvoorwaarden

Een coördinator per school is gewenst, maar niet noodzakelijk. Elke leerkracht kan zelfstandig aan de slag met de lessen en materialen na briefing door GWK. Met behulp van de leerkrachthandleiding, het handboek voor uitvoerders en de instructiewijzer valt het lesprogramma vervolgens eenvoudig te implementeren.

Materialen

De volgende materialen zijn beschikbaar voor de uitvoering en evaluatie van de interventie:

  • Handboek GWK
  • Leerkrachthandleiding GWK + instructiewijzer
  • Digitale leeromgeving met lessen GWK
  • Werk- en informatiebladen (experimenten, activiteiten, onderzoeken, kooklessen)
  • Binnenteeltsysteem (zie website)
  • Teeltmaterialen
  • Evaluatietool
  • Briefing bij kennismaking
  • Start- en inspiratietraining
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 26-03-2020
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie het oordeel ‘goed beschreven’. Dat houdt in dat deze interventie voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

 

Grow Wizz Kid is een leuke, innovatieve interventie met een doorlopende leerlijn en mooie materialen en professionele website. De lessen zijn gevarieerd. Actief bezig zijn staat centraal, maar ook interactieve lessen zijn onderdeel van de interventie.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

Middels een procesevaluatie is de uitvoering van het lesprogramma GrowWizzKid onderzocht waarbij er naar faal- en succesfactoren werden gekeken. GrowWizzKid is een nog jong lesprogramma, desondanks zijn alle scholen positief te spreken en willen zij het in de toekomst blijven gebruiken. Leerkrachten geven aan dat het betrokkenheid verhoogt bij kinderen en dat zij onderzoekend en ervaren leren over gezonde voeding en voedselvaardigheden. De eindwaardering is een 7,9. Ter verbetering noemt een leerkracht het lesniveau van sommige lesmaterialen te hoog en een ander wil meer interactieve materialen zoals presentaties en quizzen. Beide verbeterpunten zijn opgepakt en verwerkt naar aanleiding van de procesevaluatie.

Eigenaar en contact
Eigenaar GrowWizzKid
Contactpersoon Juanita van Bon, juanita@growwizzkid.nl, 0623476043
Ida Hendricks, ida@growwizzkid.nl, 0643947066
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s