Leerstraat ten behoeve van een gezond voedingspatroon

Naam interventie Leerstraat ten behoeve van een gezond voedingspatroon
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 20-11-2017
De interventie in het kort
Doelgroep

De doelgroep bestaat uit basisschoolkinderen (groep 5 – 8). Leerkrachten en ouders vormen de intermediaire doelgroepen.

Doel

Het primaire doel van de leerstraten is het verhogen van de groente- en fruitinname bij kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar. Subdoelen binnen deze doelgroep zijn het verbeteren van de kennis, smaakvoorkeuren, attitude, vaardigheden en intentie rondom groente en fruit.

Aanpak in het kort

Via de leerstraat maken kinderen aan de hand van 7 stappen op een zelf ontdekkende en avontuurlijke manier kennis met de wondere wereld van voeding. Zij beleven de gehele voedselketen van diverse groenten en fruit.

Uitvoering
Type organisatie

De verschillende activiteiten van de leerstraten vinden plaats op school, bij kweker-teler en in een compleet uitgeruste keuken. De leerstraat bestaat uit 7 stappen (zie ‘Inhoud van de interventie’). Hiervan behandelt de leerkracht stap 1 (voorbereiding) en 7 (evaluatie) op school. Stap 6 (lesbrief) kunnen kinderen met hun ouders thuis uitvoeren.

Stap 2 t/m 5 verzorgt KU4C, samen met kwekers/telers, koks en vrijwilligers, gedurende 1 dagdeel op locatie (met o.a. kookstudio, tuinderskas).

 • Stap 2: Workshop bij de teler – specifieke eisen locatie: reisafstand tot de kookfaciliteit bedraagt per bus niet meer dan 20 minuten. De teler beschikt over een ontvangstruimte en een fysieke kas / stuk land met teelt waar kinderen in mogen en het workshopprogramma kan worden uitgevoerd.
 • Stap 3 t/m 5: Ingrediëntentafel / Kookworkshop / Gezamenlijk eetmoment: de kookfaciliteit beschikt over een ontvangstruimte, werkruimte (keuken) en eetgelegenheid. De keuken beschikt over diverse keukenblokken waarbij kinderen in kleine groepjes (4 tot 6 kinderen) zelfstandig (onder begeleiding van professionele kok en vrijwilligers) een gerechtje kunnen bereiden.

Diverse organisaties werken samen om het totaalprogramma mogelijk te maken. De chronologie van de stappen en goede samenwerking tussen de verschillende personen en organisaties is doorslaggevend voor het succes van het programma.

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden voor succesvolle implementatie van de leerstraat:

 • School(bestuur):
 • Committeert zich aan vierjarig programma voor groep 5 t/m 8.
 • Neemt actief deel door het verzorgen van de introductie- en evaluatieles en zorgt samen met de begeleiding van KU4C voor een goede uitvoering van de overige stappen van de leerstraat.
 • Kweker-teler:
 • Bereidheid om faciliteiten open te stellen voor het bezoek van schoolklassen.
 • Beschikbaar stellen van producten (groenten/fruit).
 • Beschikken over faciliteiten om uitleg te geven over de hoofdzaken van het zaai– en oogstproces van gewassen.
 • Competent om op dusdanige manier te communiceren met kinderen dat zij het begrijpen en als leuk ervaren.
 • Participatie van een faciliteit die informatie kan geven over verdere productverwerking.
 • Voorzieningen van de kookfaciliteiten:
 • Geschikt voor een workshop met een complete schoolgroep (ca. 30 kinderen).
 • Voorzien van kookgerei dat geschikt is voor kinderen.
 • Chef-kok:
 • Capabel een gerecht geschikt voor kinderen te bereiden en kinderen hierin te begeleiden.
 • Competent om op dusdanige manier te communiceren met kinderen dat zij het begrijpen en als leuk ervaren.
 • Een voorziening die groot genoeg is om met alle deelnemers te kunnen zitten en de gemeenschappelijke maaltijd te kunnen nuttigen.
Materialen

Voor leerlingen/leerkrachten:

 • Introductieles
 • Materialen workshops
 • Mutsen/schorten tijdens de leerstraat (in de rol van echte chefkoks)
 • Lesbrief
 • Evaluatieles op school

Voor de uitvoerder:

 • Draaiboek van de leerstraat met toelichting van de zeven stappen die een leerstraat bevat
 • Stappenplannen vrijwilligers

Voor de organisatie:

 • Feedbackformulieren voor monitoring kwaliteit van de leerstraten
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 20-11-2017
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie het oordeel Goed Beschreven. Dat houdt in dat dezevoldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.
Het ervaringsgericht leren, door excursies, koken, proeven en zelf doen maakt dat het voor kinderen een leuke interventie is.
De intermediaire doelgroep is bij de (door)ontwikkeling van de interventie goed betrokken

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

Kokkerelli & Stichting Kids University for Cooking in 2016 heeft een procesevaluatie uitgezet naar de diverse stakeholders (leerkrachten, leerlingen, telers en koks). De succes- en faalfactoren van de interventie zijn in kaart gebracht en op basis hiervan zijn aanpassingen gedaan ter verbetering van de interventie.

In 2014 is door Universiteit Maastricht onderzoek gedaan naar de interventie en naar de effectiviteit van de interventie, inclusief theoretische onderbouwing (Kasten, 2014). Hieruit blijkt dat kinderen die hebben deelgenomen aan de leerstraat positieve kennis ontwikkelen en een positievere houding aannemen ten aanzien van diverse groenten en fruit.

Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting Kids University For Cooking
Contactpersoon Marlou Driessen, marloudriessen@kokkerelli.nl, 077 850 3029