Kokkerelli leerstraat ten behoeve van een gezond voedingspatroon

Naam interventie Kokkerelli leerstraat ten behoeve van een gezond voedingspatroon
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 30-09-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

De doelgroep van de leerstraten zijn kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van het primair onderwijs (leeftijd 8-12 jaar).

Doel

Het hoofddoel (na het volgen van minimaal 4 leerstraten) van de interventie is het vergroten van de intentie van kinderen om groente en fruit te eten.

Aanpak in het kort

Via de leerstraat maken kinderen kennis met groente en fruit. Kinderen leren waar groente en fruit vandaan komt en wat de gezondheidseffecten zijn. Ze gaan groente en fruit op verschillende plekken zien, voelen, ruiken, bereiden en proeven. Ze beleven de gehele voedselketen van groente en fruit van grond tot mond.

De interventie bestaat uit ten minste vier leerstraten: vanaf groep 5 t/m 8 wordt ieder jaar ten minste een leerstraat aangeboden. Afhankelijk van de leeftijd van de deelnemende kinderen wordt de inhoud van het programma complexer gemaakt of juist vereenvoudigd. Een voorbeeld hiervan is de informatie die wordt gedeeld door de teler. Kinderen uit groep 8 stellen moeilijkere vragen dan kinderen uit groep 5, en de teler zal vanuit zijn/haar eigen expertise en kennis antwoorden kunnen delen. Het voordeel is dat doordat de teler alle kennis heeft, aanpassingen met betrekking tot complexiteit/vereenvoudiging gemakkelijk te maken zijn.

Uitvoering
Type organisatie

De zes stappen van de leerstraat worden op dit moment op verschillende locaties in de regio Noord-Limburg uitgevoerd.

 • Stap 1 (introductieles) en 6 (evaluatieles) worden in de klas/op school behandeld door de eigen leerkracht.
 • Stap 2 (teelt- en oogstworkshop) vindt plaats in loods, kas of op akker van de teler.
 • Stap 3 (ingrediëntentafel), 4 (kookworkshop) en 5 (gezamenlijk eetmoment) vinden plaats op een locatie waar ontvangstruimte, keuken en eetgelegenheid aanwezig zijn.De keuken dient te beschikken over diverse keukenblokken, waar kinderen in kleine groepen (4-6) aan de slag kunnen. Daarnaast dient er een ruimte te zijn waar kinderen hun gerecht kunnen eten. Doordat de leerstraten op dit moment alleen in regio Noord-Limburg (regio Venlo) georganiseerd worden, wordt er gebruik gemaakt van faciliteiten gehuurd door Stichting Kids University for Cooking (Villa Flora).

Stap 2 t/m 5 vinden plaats gedurende één ochtend of middag. Om deze reden is het van belang dat de reisafstand tussen de school, teler en kooklocatie niet te groot is (max. 30 minuten reistijd tussen de diverse locaties).

Het is de ambitie van Stichting Kids University for Cooking om op te schalen naar landelijk niveau. Hoe de organisatie er in die situatie uit ziet, is beschreven onder Implementatie.

Randvoorwaarden
 • School

Behandelt introductie- en evaluatieles en zorgt met team Stichting Kids University for Cooking voor goede uitvoering van overige stappen van de leerstraten.

 • Telerlocatie
 • Meerdere telerlocaties per productgroep (i.v.m. belastbaarheid en praktische uitvoerbaarheid).
 • Bereid om faciliteiten open te stellen voor bezoek schoolklassen.
 • Beschikt over benodigdheden t.b.v. uitleg hoofdzaken van teelt– en oogstproces van gewassen.
 • Stelt producten (groenten/fruit) beschikbaar.
 • Maximaal 30 min. reisafstand vanaf school.

 

 • Kookfaciliteiten
 • Geschikt voor kookworkshop met complete schoolgroep (ca. 30 kinderen).
 • Beschikt over diverse keukenblokken, waar kinderen in kleine groepen (4-6) aan de slag kunnen.
 • Voorzien van kookgerei dat geschikt is voor kinderen (8-12 jaar).
 • Beschikt over ruimte en faciliteiten (tafels/stoelen) waar kinderen met hun groep het zelfbereide gerecht op een rustige manier kunnen opeten.
 • Maximaal 30 min. reisafstand vanaf school.

Diverse organisaties werken samen om het totaalprogramma mogelijk te maken. De chronologie van de stappen en goede samenwerking tussen de verschillende personen en organisaties is doorslaggevend voor het succes van de leerstraten. Deze coördinatie wordt uitgevoerd door Stichting Kids University for Cooking.

Materialen

Alle materialen worden aangeleverd en verzorgd door Stichting Kids University for Cooking. Dit betekent dat deelnemende scholen zelf geen materialen hoeven te verzorgen bij deelname aan een leerstraat.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 30-09-2021
Oordeel commissie

‘Leerstraat ten behoeve van een gezond voedingspatroon’ is een interactieve interventie voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 van het primair onderwijs (leeftijd 8-12 jaar). Het is een verdiepende en praktische interventie die goed aansluit bij de doelgroep. Er wordt gebruik gemaakt van experiëntieel leren en de (verschillende componenten van de) aanpak van de interventie is helder omschreven.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

In de eerste helft van 2016 heeft Stichting Kids University for Cooking in een kwantitatief onderzoek m.b.v. enquêtes onderzocht hoe de leerstraat door leerlingen, leerkrachten, telers en koks wordt ervaren en of eerder beschreven doelen worden bereikt (dit onderzoek is niet gepubliceerd). De uitwerking hiervan is opgenomen in hoofdstuk 4 van dit werkblad. Vanaf schooljaar 2021-2022 wordt een wetenschappelijk onderzoek naar het effect van de leerstraten, dat stil is te komen liggen door Covid-19, hervat.

Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting Kids University For Cooking
Contactpersoon Suzanne Bisschops, suzannebisschops@kokkerelli.nl, 077 850 30 29
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s