Leerstraat ten behoeve van een gezond voedingspatroon

Naam interventie Leerstraat ten behoeve van een gezond voedingspatroon
Eigenaar Stichting Kids University For Cooking
Laatst gepubliceerd 14-03-2019
Algemene informatie
Korte omschrijving

De focus ligt op het stimuleren van een gezond voedingspatroon door een vroegtijdige kennismaking met gezonde voeding en de gezonde voedselinname tijdens de rest van een leven te verhogen. Door de inzet van leerstraten ervaren kinderen de gehele voedselketen van gezonde producten.

De leerstraat is een interactief, educatief preventieprogramma dat wordt aangeboden aan basisscholen. Het programma van een leerstraat bestaat uit 7 stappen die verspreid zijn over een tijdspanne van drie weken. Elk onderdeel wordt professioneel begeleid door een leerkracht, kok, teler en vrijwilligers.

Wij nemen de richtlijnen van het Voedingscentrum en de Gezonde School als uitgangspunt bij de invulling van onze programma’s.

Doel

Bevorderen van een gezond voedingspatroon is ons primaire doel. Niet door middel van een eenmalig dieet, maar het structureel bevorderen van een gezond voedingspatroon met gezondere gewoonten. Wij stimuleren het handhaven van een goede balans tussen mentale en fysieke gezondheid. Hierbij staat het kind altijd centraal.

Vorm van preventie
 • Universele preventie
Onderdelen van programma Leerstraat ten behoeve van een gezond voedingspatroon
Programma omschrijving

De leerstraat is een interactief en educatief preventieprogramma dat kinderen op een leuke manier kennis laat maken met een gezond voedingspatroon. Het is een vierjarig programma, een doorgaande leerlijn.

 

 

Contactperso(o)n(en)
Naam Marlou Driessen
Organisatie Kokkerelli &Stichting Kids University for Cooking
E-mailadres marloudriessen@kokkerelli.nl
Telefoonnummer organisatie 077 850 3029
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum beoordeling 20-11-2017
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie het oordeel Goed Beschreven. Dat houdt in dat dezevoldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

Het ervaringsgericht leren, door excursies, koken, proeven en zelf doen maakt dat het voor kinderen een leuke interventie is.

De intermediaire doelgroep is bij de (door)ontwikkeling van de interventie goed betrokken

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Aanpak in het kort

Via de leerstraat maken kinderen aan de hand van 7 stappen op een zelf ontdekkende en avontuurlijke manier kennis met de wondere wereld van voeding. Zij beleven de gehele voedselketen van diverse groenten en fruit.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit basisschoolkinderen (groep 5 – 8). Leerkrachten en ouders vormen de intermediaire doelgroepen.

Materiaal in het kort

Voor leerlingen/leerkrachten:

 • Introductieles
 • Materialen workshops
 • Mutsen/schorten tijdens de leerstraat (in de rol van echte chefkoks)
 • Lesbrief
 • Evaluatieles op school

Voor de uitvoerder:

 • Draaiboek van de leerstraat met toelichting van de zeven stappen die een leerstraat bevat
 • Stappenplannen vrijwilligers

Voor de organisatie:

 • Feedbackformulieren voor monitoring kwaliteit van de leerstraten
Onderzoek

Kokkerelli & Stichting Kids University for Cooking in 2016 heeft een procesevaluatie uitgezet naar de diverse stakeholders (leerkrachten, leerlingen, telers en koks). De succes- en faalfactoren van de interventie zijn in kaart gebracht en op basis hiervan zijn aanpassingen gedaan ter verbetering van de interventie.

In 2014 is door Universiteit Maastricht onderzoek gedaan naar de interventie en naar de effectiviteit van de interventie, inclusief theoretische onderbouwing (Kasten, 2014). Hieruit blijkt dat kinderen die hebben deelgenomen aan de leerstraat positieve kennis ontwikkelen en een positievere houding aannemen ten aanzien van diverse groenten en fruit.

Document(en)
Thema
Leefstijlonderwerpen
 • Gezonde leefstijl
 • Voeding
Sociaal gedrag en relaties
 • Opvoeding
Setting
Setting
 • Onderwijs: primair onderwijs
 • Thuis / gezin
Doelgroep
Leeftijd 8 tot 12
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Kinderen / jongeren
 • Scholieren / studenten
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Evenement
 • Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst
Beleid / ketenontwikkeling / organisatie
 • Ketenaanpak / ketenvorming
Documenten
Documenten en materialen
 • Draaiboek
 • Folder / brochure / flyer
 • Lesmateriaal / lespakket
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Fondsen
 • Gemeenten
 • Nationale overheid
 • Provinciale overheid
 • Sponsoring, door bedrijfsleven
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Effectevaluatie
 • Procesevaluatie
Succesfactoren van deze interventie

• Van de 221 leerlingen, die de evaluatie hebben ingevuld, vinden 179 kinderen (80,9%) het een super leuk en leerzaam programma.

Succesfactoren: veel kennis bij de kinderen, betrokkenheid en enthousiasme is hoog. Hoog kennisniveau bij begeleiding (teler, kok). Kinderen mogen alles zelf doen.

Aandachtspunten van deze interventie
 • telerbezoek is een belangrijk onderdeel, moet altijd ingebouwd worden
 • bij landelijke opschaling rekening houden met uitbreiden telernetwerk, samenwerking aan gegaan met boerderijeducatie in 2017
 • programma heeft een hoge kwaliteitsstandaard, borgen dat deze behouden blijft bij opschaling

 

Toekomstige ontwikkeling

• Landelijke opschaling, ontwikkeling nieuwe educatieve programma’s, waaronder een leerstraat wortel

• Groeiende aanvraag voor deelname aan onze leerstraten (op dit moment is de vraag groter dan het aanbod)

• Samenwerking vergroten met het bedrijfsleven en de overheid (aansluiten nieuwe Kokkerelli partners/financiering van het educatief programma). Kosten voor scholen worden op deze manier zo laag mogelijk gehouden door de bijdrage van overheid en het bedrijfsleven.

Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Provinciaal en/of gemeentelijk
Provincies
 • Gelderland
 • Limburg
Gemeentes
 • Ede
 • Horst aan de Maas
 • Peel en Maas
 • Venlo
 • Venray
 • Wageningen