Goed Gevoed Ouder Worden

Naam interventie Goed Gevoed Ouder Worden
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 22-11-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

De interventie kent twee doelgroepen. Ten eerste ouderen van 65 jaar en ouder en hun mantelzorgers die zelfstandig wonen en de Nederlandse taal kunnen lezen en begrijpen. Ten tweede eerstelijns zorgprofessionals die betrokken zijn bij de zorg voor deze ouderen. Eerstelijns diëtisten voeren de interventie uit (intermediaire doelgroep).

Doel

De bewustwording vergroten met betrekking tot de negatieve gevolgen van (verhoogd risico op) ondervoeding op de gezondheid van zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder, hoe men (verhoogd risico op) ondervoeding herkent en hoe (verhoogd risico op) ondervoeding kan worden voorkomen bij deze doelgroep.

Aanpak in het kort

De interventie bestaat uit:

  • een website voor ouderen en mantelzorgers met o.a. informatie en twee zelftests m.b.t. goede voeding en ondervoeding
  • een groepsbijeenkomst voor ouderen en mantelzorgers
  • een scholing voor eerstelijns zorgverleners

Implementatie en uitvoer vindt plaats via eerstelijns diëtisten getraind en ondersteund door de Stuurgroep Ondervoeding.

Uitvoering
Type organisatie

De website is vrij toegankelijk op computer, laptop, tablet en mobiele telefoon. De site mag vrij gebruikt en getoond worden door ouderen, zorgverleners en organisaties.
Voor uitvoer van de groepsbijeenkomst is een locatie nodig met een zaal met beschikking over een beamer en projectiescherm. De zaal/locatie moet geschikt zijn voor groepen oudere mensen, bij voorkeur is de locatie ook geschikt mensen in een rolstoel of met rollator en is een invalidentoilet aanwezig. Geschikte locaties kunnen bijvoorbeeld zijn bij een welzijnsorganisatie, buurthuis, zorgcentrum, gezondheidscentrum.

Voor uitvoer van de scholing is een locatie nodig met een zaal met beschikking over een beamer en projectiescherm. Daarnaast moet er ruimte zijn in de zaal of daarbuiten om deelnemers te laten oefenen met uitvoeren van de screening op ondervoeding. Geschikte locaties kunnen bijvoorbeeld zijn een zaal/ruimte bij een zorgorganisatie en gezondheidscentrum.

Randvoorwaarden

Op lokaal niveau hangt goede uitvoer af van het initiatief en de inzet van de lokale eerstelijns diëtist (getraind door Stuurgroep Ondervoeding) om de interventie lokaal onder de aandacht te brengen en te initiëren. Daarnaast is een goede samenwerking tussen verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in een regio of wijk m.b.t. ouderenzorg wenselijk. Indien ouderenzorg niet goed is georganiseerd of geen/weinig samenwerking aanwezig is zal het lastiger zijn om zorgverleners en ouderen/mantelzorgers te werven voor de scholing of groepsbijeenkomst.

Op landelijk niveau is het essentieel dat meer eerstelijns diëtisten getraind worden en dat de getrainde diëtisten goed ondersteund worden vanuit de Stuurgroep Ondervoeding. Daarnaast moet vanuit de Stuurgroep Ondervoeding waar mogelijk de interventie (blijvend) onder de aandacht gebracht worden van de (intermediaire) doelgroepen via artikelen in vakbladen, tijdschriften, op andere websites, congressen/symposia en beursen.

Materialen

De website is gratis beschikbaar. Voor promotie zijn beschikbaar: een flyer, brochure en advertenties.

Beschikbare materialen voor de groepsbijeenkomst en scholing zijn:

  • Powerpoint presentatie met handleiding voor voorbereiding en uitvoer
  • Evaluatieformulier voor deelnemers
  • Advertenties/korte berichtjes voor werving voor groepsbijeenkomst
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 22-11-2018
Oordeel commissie

De interventie richt zich op het vergroten van kennis en bewustzijn over ondervoeding bij ouderen en mantelzorgers. De problematiek en beïnvloedbare factoren zijn goed beschreven en met actuele gegevens onderbouwd.

De interventie bestaat uit een mooie eenvoudige website, een bijeenkomst voor ouderen en mantelzorgers en een training voor zorgprofessionals. Door de eenvoud en lage kosten is de interventie makkelijk in te zetten.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

In kwalitatief gebruikersonderzoek wordt de website positief beoordeeld door ouderen. Informatie is bruikbaar en de zelftesten zijn leuk om te doen. Kwantitatieve gebruikersgegevens (Google Analytics) laten zien dat in de 13 maanden na lancering er tussen de 13.000-14.000 bezoekers zijn geweest. Hiervan was 26% 65 jaar en ouder (schatting Google Analytics). De zelftest “Ben ik ondervoed” is in deze periode meer dan 1400 keer ingevuld, de zelftest “Hoe eet ik nu?” meer dan 3500 keer.
De groepsbijeenkomst voor ouderen en mantelzorgers en de scholing voor eerstelijns zorgprofessionals zijn na geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten zijn deze interventieonderdelen aangepast.

 

Eigenaar en contact
Eigenaar Stuurgroep Ondervoeding
Contactpersoon Emmelyne Vasse, e.vasse@stuurgroepondervoeding.nl, 020-6266694
Elke Naumann, e.naumann@han.nl, 024-3530531
Verwijzingen
Interventieoverzichten