PratenOnline

Naam interventie PratenOnline
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 21-04-2017
De interventie in het kort
Doelgroep

De chattherapie van PratenOnline is bedoeld voor Nederlandstalige jongeren tussen de 12 en 23 jaar met angst- en/of depressieve klachten (die (nog) niet de stap zetten naar face to face hulp). Zij scoren 8 of hoger op de HADS screening (Zigmond en Snaith, 1983; Bjelland et al., 2002).

Doel

PratenOnline streeft ernaar om in een vroeg stadium angst- en depressieve klachten van jongeren te laten afnemen zodat erger wordt voorkomen en de kans op herstel groter is. Subdoelen zijn gericht op het voeren van eigen regie op het herstelproces en het inzetten van hulpbronnen en –middelen en vaardigheden.

Aanpak in het kort

Jongeren voeren via de beveiligde website één of meer chatsessies (maximaal 4) met één hulpverlener. Deze hulpverlener stimuleert en begeleidt de jongere bij het zelf zoeken naar (deel)oplossingen waardoor angstige en/of depressieve gevoelens afnemen. De behandelmodule is gebaseerd op de oplossingsgerichte therapie.

Uitvoering
Type organisatie

De internet interventie PratenOnline is onderdeel van Kenter Jeugdhulp. De interventie wordt uitgevoerd via internet, waarbij de jongere gewoonlijk vanuit de thuissituatie en in sommige gevallen vanuit school of een werksituatie contact onderhoudt met de hulpverlener. De bij PratenOnline aangesloten hulpverleners chatten vanuit hun woon- of werkplek.

Materialen

Er is een kwaliteitshandboek beschikbaar voor de hulpverleners van PratenOnline. De richtlijnen, opgenomen in het kwaliteitshandboek, zijn onder andere in het Nederlands beschreven door Bannink (2006), Cladder (2000), 5

Isebaert (2007) en Le Fevere de Ten Hove (2000). Hiernaast is er een klachtenreglement voor cliënten beschikbaar.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 21-04-2017
Interventie is beoordeeld door Commissie 1: Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie (NJi)
Onderzoek

Uit monitorgegevens blijkt dat jongeren tevreden zijn over de chatsessies. Zij gaven de afgelopen 8 jaar (2007-2014) gemiddeld een waardering van 8,2, gemeten volgens de Session Rating Scale (Duncan & Miller, 2004).

Kramer en collega’s (2014) concluderen dat de oplossingsgerichte chatinterventie van PratenOnline effectief blijkt voor afname van depressieve klachten bij jongeren van 12 – 22 jaar (gemeten op de CES-D, Radloff, 1977) vergeleken met een wachtlijstgroep (d=0.79, 95% CI 0.45-1.08). In een masterthese toonde Bastiaanse (2011) een significante daling van depressieve klachten (gemeten op de BDI, Beck, Steer & Carbin, 1988) aan na de chatbehandeling (t=19,37; df=260; p<0.0001).

Eigenaar en contact
Eigenaar Kenter Jeugdhulp
Contactpersoon Lucy Stut, secretariaat@pratenonline.nl, 088 243 43 43
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s