Alcohol Alert

Naam interventie Alcohol Alert
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 21-11-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

De interventie is gericht op 15- en 16-jarige adolescenten die de Nederlandse taal machtig zijn.

Doel

Het doel van Alcohol Alert is dat 15- en 16-jarige adolescenten niet gaan binge-drinken, en dat 15- en 16-jarige adolescenten die al binge-drinken hiermee stoppen.

Aanpak in het kort

Binnen de interventie krijgen adolescenten gepersonaliseerde feedback op hun drinkgedrag. Door middel van het spelen van de game krijgen ze adviezen gericht op het creëren van voldoende motivatie en vertrouwen om niet te binge drinken. De verschillende adviezen worden toegespitst op wat de gebruiker tijdens het spelelement heeft ingevuld.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie is online beschikbaar en daardoor makkelijk te bereiken voor de doelgroep. Hoewel de interventie in principe ook door andere organisaties (bijv. GGDen) aangeboden kan worden, richten wij ons primair op de implementatie ervan via middelbare scholen. Scholen kunnen zelf pro-actief de interventie opzoeken via het centrum gezond leven. Daarnaast zullen we eenmaal per jaar melding maken van de interventie via een nieuwsbrief aan scholen. In die nieuwsbrief wordt ook verwezen naar de website www.healthalert.nl welke dient als centraal toegangspunt voor deze interventie (zie hieronder voor het implementatieplan).

Randvoorwaarden

Voor een goede uitvoering van de interventie zijn verschillende randvoorwaarden van belang:

  • Er zijn kosten verbonden aan het verkrijgen van toegang tot de interventie (licentie). Daar de UM hostingkosten moet betalen voor het programma, kan een licentie worden verkregen; 500 euro voor 6 maanden of 1000 euro voor 12 maanden.
  • Het is belangrijk dat er voor het uitvoeren van de interventie toegang is tot computers/laptops en internet omdat de interventie online (via internet) wordt uitgevoerd. Een computerruimte waar adolescenten individueel kunnen deelnemen aan het programma.
  • De betrokken organisatie maakt voor het goed kunnen doorlopen van sessies 1 t/m 3 ten minste twee uur tijd vrij voor adolescenten.
  • Gegevens verkregen middels de vragenlijsten binnen de interventie blijven eigendom van Universiteit Maastricht en zal niet onder derden worden verspreid. Privacy en dataopslag zijn conform de regels van de AVG.
Materialen

Het materiaal bestaat uit een online interventie (game), een begeleidersinstructie voor bijvoorbeeld leerkrachten die de interventie aanbieden in scholen en een instructie voor leerlingen. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het aanreiken van de middelen zoals computers met internet-connectie. Binnen de game zelf krijgen deelnemers gepersonaliseerde adviezen op hun drinkgedrag.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 21-11-2019
Oordeel commissie

De commissie vindt Alcohol Alert een veelbelovende interventie met een gedegen aanpak. De interventie is makkelijk uit te voeren, sluit aan bij de doelgroep en heeft een goede procesevaluatie. De commissie adviseert deze interventie in de toekomst in te bedden in een breder aanbod.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

De interventie is getest via een RCT onder 2649 adolescenten, die willekeurig toegewezen werden aan de experimentele (web-based advies-op-maat interventie) of controle conditie (alleen baseline vragenlijst). Het follow-up respons was 31,11% (824 adolescenten). De interventie bleek effectief in het verminderen van alcoholgebruik bij 15-jarigen (P = 0,03) en 16-jarigen wanneer zij deelnamen aan ten minste 2 interventiesessies (P = .04).

Eigenaar en contact
Eigenaar Universiteit Maastricht Vakgroep Gezondheidsvl
Contactpersoon Liesbeth Mercken, liesbeth.mercken@maastrichtuniversity.nl, +31 43 388 1257
Hein de Vries, hein.devries@maastrichtuniversity.nl, 043 3882410
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s