KIC Kracht in Controle

Naam interventie KIC Kracht in Controle
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 09-03-2017
De interventie in het kort
Doelgroep

Kracht in Controle (KiC) richt zich op alle leerlingen in de onderbouw van het vmbo (eerste en tweede leerjaar).

Doel

KiC is gericht op het vergroten van de sociaal-emotionele competenties en daarmee op het voorkomen en verminderen van regelovertredend en overlastgevend gedrag in de klas, waaronder het pesten, bij leerlingen in de onderbouw van het vmbo.

Aanpak in het kort

KiC bestaat uit 35 lessen in het eerste leerjaar, waarin negen thema’s aan bod komen, en 22 lessen in het tweede leerjaar, waarin zes thema’s worden behandeld. De thema’s hebben betrekking op vijf competenties en betreffen: besef van jezelf; zelfhantering; besef van de ander; hanteren van relaties; keuzes kunnen maken. Binnen deze thema’s wordt in vier lessen in het eerste jaar, en vier lessen in het tweede jaar ook uitgebreid aandacht gegeven aan het voorkomen en tegengaan van pesten. De werkvormen die gebruikt worden zijn: fysieke oefeningen in spelvorm, doe- en maakopdrachten.
De interventie wordt gegeven in het gymlokaal, door docenten Lichamelijke Opvoeding, getraind in KiC.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie kan worden uitgevoerd in de onderbouw van scholen voor voortgezet onderwijs (leerjaren één en twee), door getrainde docenten.

Randvoorwaarden

De school dient de kwaliteit van het programma te waarborgen door borging in het curriculum, de continuïteit van de wekelijkse lessen en het actief gebruik maken van de webapplicatie. De uitvoering geschiedt door de KiC-trainers in nauwe samenwerking met mentor, medewerkers binnen de school en de ouders van de leerlingen.

Materialen

KiC bestaat uit een draaiboek voor twee leerjaren, waarin de thema’s zijn omschreven en de lesinhouden (doelen per les, werkvormen). De lesbeschrijvingen bevatten instructies, voorbeeldmateriaal zoals filmpjes, oefeningen en rollenspellen.
Er is een uitgebreide docentenhandleiding. Ook is er een ondersteunende app voor docenten en ouders.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 09-03-2017
Interventie is beoordeeld door Commissie 3: Ontwikkelingsstimulering, onderwijs-gerelateerd aanbod en jeugdwelzijn (NJi)
Eigenaar en contact
Eigenaar Taborcollege
Contactpersoon Kim Schouten, k.entius@tabor.nl, (0229) 283555
Monique Schreurs, moniqueschreurs@vo-content.nl, 030 232 48 22
Verwijzingen
Interventieoverzichten