Gelukskoffer - Lessen in Geluk

Naam interventie Gelukskoffer - Lessen in Geluk
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 18-06-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

De doelgroep bestaat uit leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool

 

Doel

Gelukskoffer leidt tot het vergroten van het subjectief welbevinden van leerlingen, en daarmee van de groep.

Aanpak in het kort

Gelukskoffer bestaat uit zeven thema`s per leerjaar. Leerkrachten worden opgeleid om de lessen te kunnen geven. Er zijn lessen voor de groepen 1/2 en de groepen 3 tot en met 8 hebben ieder hun eigen lesprogramma per leerjaar. Alle lessen kunnen in regelmatige korte tijdsblokken worden gegeven. De thema's zijn in te zetten voor minimaal 2 uur per thema. Sommige leerkrachten geven de lessen 1 keer in de week en verdelen dit in de week. Anderen geven de lessen 1 keer in de twee weken of geven 1 thema per maand.

Uitvoering
Type organisatie

Gelukskoffer wordt door de reguliere leerkracht uitgevoerd in de klassen op de basisschool.

Randvoorwaarden
 • Er is draagvlak bij schoolleiding en de leerkrachten Gelukskoffer te implementeren. Ze zijn bereid en in staat om hierover met ouders te communiceren en hen bij de uitvoering te betrekken.
 • Ouders krijgen de informatie op de ouderavond en door middel van brieven
 • Leerkrachten krijgen tijd om de verplichte opleiding te kunnen volgen.Leerkrachten kunnen gedurende de lessenreeks de benodigde tijd (minimaal anderhalf uur per les) vrijmaken in hun programma. De tijd kan verspreid worden over het jaar, omdat het thematisch in te zetten lessen zijn.
 • De leerkrachten hebben de tijd voor de organisatie van ‘doorgeven van geluk’ in les 7.

Materialen

Werving:

 • Flyer
 • Website www.gelukskoffer.nl
 • Informatiefolder voor de studiedag/lezing voor directies, managementteams, schoolteams.

Materiaal voor de Leerkracht/groep:

 • Handleiding ‘Lessen in geluk’
 • Presentatiemateriaal 
 • Posters 
 • Materialen voor de lessen, zoals kwaliteitenkaartjes, dankbaarheidskaartjes, complimentenkaartjes, een bal voor de energizers, een roze en een zwarte bril om de positieve en negatieve gedachten te laten herkennen/voelen/ervaren
 • Een inlogcode voor de website waarop alle materialen en aanvullend materiaal beschikbaar is
 • Persoonsgebonden Certificaat
 • Ouderpresentatie

Materiaal voor de kinderen:

 • Persoonlijk werkboek met uitleg theorie, gedichten, verhalen, oefeningen, huiswerkopdrachten ‘Geluk in uitvoering’, opdrachten om met klasgenoten te doen en de Geluksmeter.
 • Eigen witte koffer om te versieren en te vullen met dingen die je gelukkig maken, complimentenkaartjes, dankbaarheidskaartjes
 • Certificaat voor elk kind

 

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 18-06-2020
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie het oordeel Goed Beschreven. Dat houdt in dat dezevoldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

Zeer complete interventie (voor leerlingen/ouders/leerkrachten) met afwisseling in werkvormen.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

Er heeft een zestal praktijk onderzoeken plaatsgevonden. Vanwege de kleine onderzoekspopulatie en verschillen in concepten, dienen de resultaten met enige voorzichtigheid bekeken te worden. Gelukskoffer heeft een aantal verbeteringen doorgevoerd naar aanleiding van het onderzoek, zoals het verlengen van de les, benadrukken dat geluk niet iets groots hoeft te zijn; meer modeling, rollenspellen en opbouwende kritiek in de implementatietraining om zelfeffectiviteit te bevorderen; energizers expliciet in het programma opgenomen.

Eigenaar en contact
Eigenaar Gelukskoffer
Contactpersoon Anke Appel-den Boer, anke@gelukskoffer.nl, 085-8771659
Liesbeth Kok, liesbeth@gelukskoffer.nl, 085-8771659
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s