HotSpot

Naam interventie HotSpot
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 29-08-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

Primaire doelgroep van PlayBack’s HotSpot zijn jongeren (m/v) tussen de 14 en 17 jaar. Intermediaire doelgroepen zijn de ouders van jongeren en docenten.

Doel

Jongeren (14-17) hebben meer kennis en inzicht met betrekking tot – de sociale normen en attitudes rond- het gebruik van alcohol en softdrugs

Aanpak in het kort

Een pakkende theatervoorstelling wekt de interesse en betrokkenheid van jongeren en maakt de thematiek inzichtelijk, gevolgd door een nagesprek dat reflectie stimuleert en handelingsperspectief aanreikt. Een lespakket en ouderavond bekrachtigen en verdiepen deze resultaten. Samenwerking met de school, GGD of verslavingszorg zorgen voor inbedding in een breder preventieprogramma.

Uitvoering
Type organisatie

Uitvoering van HotSpot vindt plaats op middelbare scholen van alle niveaus door heel Nederland, en incidenteel een MBO instelling, een sportclub of een jeugdinstelling (justitieel of anders). In schooljaar 2017/2018 is HotSpot ca 140 keer uitgevoerd, in totaal sinds 2009 al 1440 keer.
Binnen PlayBack zijn er twee teams van vier professionele en door PlayBack getrainde acteurs/gespreksleiders beschikbaar om HotSpot uit te voeren. Voor de ouderavond zijn vier teams beschikbaar van elk drie uitvoerders. Zowel de jongerenvoorstelling als de ouderavond vinden doorgaans plaats in de aula of gymzaal van de school.
Het lespakket wordt uitgevoerd in een lokaal door de (begeleidende) docent aan de hand van de HotSpot docentenhandleiding (bijlage 1).
De samenwerking tussen de school (klant), de accountmanagers van PlayBack en maatschappelijke partners (co-financiers en aanbieders van aanvullende interventies voor alcohol en drugspreventie): de
accountmanagers stemmen van tevoren met de school af dat PlayBack de interventie volgens de randvoorwaarden kan uitvoeren. Op de uitvoeringsdagen zelf begeleidt de contactpersoon van de school (klant) het uitvoeringsteam op locatie met logistieke zaken. De klant is ook verantwoordelijk voor de aanwezigheid van publiek (jongeren/ouders). De accountmanagers hebben eveneens contact met maatschappelijke partners in de regio (samenwerking met lokale GGD en/of verslavingszorg) voor goede inbedding in een breder preventieprogramma gericht op zowel de jongeren als de ouders. Regelmatig is een professional aanwezig vanuit deze partner(s) voor een aansluitende presentatie, gastles of het beantwoorden van vragen.

Randvoorwaarden

Algemeen:

  • Acteurs en gespreksleider zijn professioneel geschoold (theatervakopleiding en eerstegraads lesbevoegdheid)
  • Geschikte speellocatie: een stille, afsluitbare ruimte met een speelvlak van min. 7x7 meter
  • Ruimte met stoelen voor het publiek
  • Het is wenselijk is dat het publiek iets gemeenschappelijks deelt: leerlingen die bij elkaar in de klas zitten, ouders met kinderen in dezelfde levensfase.

Specifiek voor de jongerenvoorstelling:

  • Maximum van 60 jongeren per speelbeurt
  • Minimaal 2 begeleidende docenten

Hiermee zijn de randvoorwaarden gecreëerd voor zowel een goed praktisch verloop als voor een veilige sfeer. Dit vergroot de kans op de openheid en bewustwording, vooral rond groepsinvloed en de sociale norm, die nodig zijn om het beoogde resultaat te boeken.

Materialen

Uitvoerders: Script HotSpot en Onder Invloed, Richtlijn interactief nagesprek en ouderavond, PlayBook (De algemene werkwijze van theatergroep PlayBack), en de PlayBack Gespreksleidersgids.

Afnemers/mede-uitvoerders (scholen/docenten): Docentenhandleiding HotSpot

Doelgroep (jongeren, ouders): Frisviltje met info - websites (jongeren) en een Factsheet (ouders)

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 29-08-2019
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie het oordeel ‘goed beschreven’. Dat houdt in dat ‘naam interventie’ voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

Door middel van theater komt men dicht bij de belevingswereld van jongeren. Dit werkt positief in begripsvorming en herkenbaarheid.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Eigenaar en contact
Eigenaar Theatergroep PlayBack
Contactpersoon Elise Griede, elise@tgplayback.nl, 0647310760
Merel van Ekdom, merel@tgplayback.nl, 0623135643
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s