Het Bewegend Kind

Naam interventie Het Bewegend Kind
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 25-11-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

De uiteindelijke doelgroep zijn alle basisschoolkinderen in Nederland van de groepen een tot en met acht. De intermediaire doelgroep zijn de groepsleerkrachten en de bewegingscoördinatoren van Het Bewegend Kind.

Doel

Basisschoolleerlingen (groep 1 - 8) bewegen tijdens schooltijd tenminste 4 dagen per week minimaal 20 tot 30 minuten per dag in de gymzaal en de buitenomgeving.

Uitvoering
Type organisatie

Alle basisscholen kunnen Het Bewegend Kind implementeren. Per school wordt bekeken hoe Het Bewegend Kind ingepast kan worden. Het Bewegend Kind kan uitgevoerd worden op de volgende locaties: Op het speelplein, op een grasveld, op pleintjes rondom de school, in de gymzaal, in het speellokaal, in de aula van de school. Hierbij is een buitenruimte essentieel. Elke school heeft een andere omgeving, daarom wordt er per school bekeken hoe en waar Het Bewegend Kind het beste uitgevoerd kan worden. Belangrijk voor de locaties is dat er ruimte is om vrij te bewegen. Daarnaast zijn bomen, speeltoestellen, baskets, doeltjes, een klimrek prettig om zoveel mogelijk afwisseling aan te kunnen bieden.

Op dit moment zijn er meer dan 50 scholen, verdeeld over het hele land, die gebruik maken van de methode.

Randvoorwaarden

Organisatorische randvoorwaarden
Het Bewegend Kind heeft alleen kans van slagen op een basisschool als de directie en de leerkrachten het belang van bewegen op de totale ontwikkeling van het kind inzien. Leerkrachten dienen tijd en ruimte te vinden en te maken om het bewegen dagelijks in te passen.

Verder is het belangrijk dat leerkrachten openstaan voor scholing en feedback op eigen handelen, zonder dat er een goed of fout aan gekoppeld wordt. Het Bewegend Kind heeft tijd nodig om goed geïmplementeerd te worden. In het begin hebben de leerkrachten meer tijd nodig om zich voor te bereiden op de lessen. Hoe werkt de methode, hoe wordt de beweegles georganiseerd, wat wordt precies bedoeld met de inhoud van de beweegles? Ook voor de leerlingen is het een omschakeling. Het buiten bewegen heeft een bepaalde vrijheid, maar op momenten zullen ze moeten luisteren naar de leerkracht. Dit kost in het begin extra tijd. Om Het Bewegend Kind goed te implementeren is er minimaal een kleine buitenruimte nodig van ongeveer 40 m2 . Als er geen buitenruimte is, is het niet mogelijk om Het Bewegend Kind te implementeren. Deze buitenruimte kan ook in de nabije omgeving liggen.

Contextuele randvoorwaarden
Het Bewegend Kind wordt alleen gegeven op de basisscholen.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 25-11-2020
Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars Kenniscentrum Sport
Eigenaar en contact
Eigenaar Natuurlijk Bewegen
Contactpersoon Teun Custers, teun@hetbewegendkind.nl, 0886332033